Nawożenie roślin jagodowych. Konferencja ICL

Z których nawozów mogą skorzystać plantatorzy roślin jagodowych? M.in. na ten temat mówiono w trakcie konferencji prasowej izraelskiego koncernu ICL Specialty Fertilizers. 

 

Marcin Gutkowski, przedstawiciel ICL SF, dynamicznie rozwija segment borówki wysokiej w rejonie grójecko-wareckim. Jak informował, część plantatorów już w 2015 r. zdecydowała się na stosowanie w nasadzeniach tego gatunku nawozów ICL zarówno doglebowych, jak i drogą fertygacji. W sezonach 2016 i 2017 coraz większa liczba producentów zainteresowanych wprowadzeniem do schematu dokarmiania roślin nawozów do fertygacji Solinure oraz nawozu fosforowo-potasowego o działaniu silnie zakwaszającym – PeKacid. Firma prowadzi szereg wdrożeń ze swoimi nawozami na plantacjach borówki wysokiej w tym rejonie, a plantatorzy wskazują na bardzo dobre efekty ich stosowania, m.in. większy plon (nawet po uszkodzeniach przymrozkowych) oraz większa liczba młodych, silnych przyrostów.

Jak poinformował Marcin Gutkowski, serwis ICL SF zapewnia plantatorom dopasowanie do warunków (analiza wody, gleby i do wieku roślin), ponadto zalecenia są jasne i proste, oparte na nawozach wieloskładnikowych, a także dopasowane do warunków pogodowych (2-3 wizyty w sezonie). Informacje na temat skuteczności stosowania zaleceń “rozchodzą” się drogą pantoflową oraz na szkoleniach organizowanych lokalnie.

Grzegorz Ożarek, doradca ICL SF, specjalizuje się w obsłudze gospodarstw zlokalizowanych w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce. Na tych terenach znajduje się dużo plantacji truskawki deserowej (24 tys. ha). Tym plantatorom ICL może dostarczyć wysokiej jakości nawozów posypowych oraz do fertygacji. Druga ważna uprawa to malina (4,6 tys. ha), także uprawy pod osłonami (tunele foliowe). Trzeci gatunek w którym można z powodzeniem wykorzystywać technologię ICL to borówka wysoka (1350 ha). G. Ożarek zwrócił uwagę na nowy gatunek – jagodę kamczacką, której dziś powierzchnia nasadzeń z roku na rok powiększa się. Doradca uważa, że ten gatunek jest szansą dla gospodarstw na tych terenach, na których brakuje rąk do pracy, gdyż owoce jagody kamczackiej można zbierać mechanicznie.

W 2017 r. w rejonie Czerwińska n. Wisłą ma powstać plantacja pokazowa truskawki deserowej (Demo-farma), na której będą wykorzystywane nawozy do fertygacji Solinure i Agrolution.

Tomasz Pisulewski, doradca techniczny z firmy ICL Polska, przedstawił trzy nowatorskie produkty z oferty ICL. Pierwszy to Nova PeKacid (0-60-20) zawierający 60% fosforu i 20% potasu. Składem zbliżony jest do stosowanego powszechnie w sadownictwie nawozu MKP, ale w przeciwieństwie do niego, nie ma w składzie azotu. PeKacid ma bardzo niski odczyn (2,2), co pozwala obniżyć pH roztworu – nawóz sprawdza się doskonale w uprawach kwasolubnych, np. borówki wysokiej. Jak poinformował T. Pisulewski, obniżenie odczynu wody sprzyja wykorzystaniu składników pokarmowych (przede wszystkim mikroelementów) i skuteczności środków ochrony roślin, przede wszystkim fungicydów. Cenna cecha tego produktu to możliwość wykorzystania go do czyszczenia instalacji do nawadniania i fertygacji – rozpuszcza osady tam obecne (zalecane stężenie roztworu 0,5%).

Drugi produkt w ofercie ICL to pHixer – specjalistyczny kondycjoner wody, dzięki któremu można doprowadzić ciecz użytkową w zbiorniku do optymalnego poziomu (4.0 – 5.0). Związki w produkcie pHixer umożliwiają rozpuszczanie węglanów w roztworze w celu zmniejszenia ich zdolności do reagowania z pestycydami i nawozami dolistnymi. pHixer zawiera także barwnik (różowy), dzięki któremu użytkownik ma wiedzę, że roztwór ma odpowiedni, pożądany odczyn. T. Pisulewski zwrócił uwagę, że o twardości wody i pH decyduje zawartość w wodzie jonów HCO3. Aby zabiegi nawożenia i ochrony były skuteczne, niezbędne jest doprowadzenie wody do optymalnego pH.

Trzeci produkt – H2Flo to surfaktant, dzięki któremu można przyspieszyć nawilżanie podłoża (efekt utrzymuje się przez 4-6 tygodni). Przy użyciu tego produktu można znacznie skrócić czas nasączenia mat kokosowych używanych do produkcji np. truskawek, nie ma także strat wody używanej do nasączenia podłoża. Można podać w postaci oprysku lub drogą fertygacji. W uprawie borówki wysokiej ściółkowanej dobrze można wykorzystać wodę opadową, która zwykle spływa po ściółce, natomiast po podaniu H2Flo woda jest zatrzymywana i może być wykorzystana dla roślin – przekazał T. Pisulewski.

 

Więcej informacji o firmie można przeczytać tutaj.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę podać swoje imię