Ekoschematy – jest propozycja nowych płatności

ekoschematy
Ekoschematy to nowy rodzaj płatności na rzecz środowiska i klimatu, na które zgodnie z aktualną propozycją Rady UE, państwa członkowskie będą zobowiązane do przeznaczenia co najmniej 20% płatności bezpośrednich.

 
W związku z pracami nad „Krajowym Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027” Związek Sadowników RP zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zawarcie w nim ekoschematu – biologiczne środki ochrony roślin w ogrodnictwie.
Wniosek pokrywa się z założeniami Zielonego Ładu UE, który mówi o ograniczaniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin. W ogrodnictwie pojawia się coraz więcej środków biologicznych pozwalających m.in. na zmniejszanie pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach. Niemniej jednak, zachęty finansowe są niezbędne, aby ich zastosowanie stało się powszechne.
 

Ekoschematy to nowy rodzaj płatności na rzecz środowiska i klimatu, na które zgodnie z aktualną propozycją Rady UE, państwa członkowskie będą zobowiązane do przeznaczenia co najmniej 20% płatności bezpośrednich. Ekoschematy mają za zadanie stworzenie zachęt dla rolników do realizacji korzystnych praktyk dla środowiska i klimatu, a jednocześnie wykreowanie możliwości ukierunkowania wsparcia na przejście na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku rolnictwo. Ekoschematy będą miały charakter dobrowolnej dla rolników rocznej płatności. 

Na obecnym etapie prac nad przygotowaniem Krajowego Planu Strategicznego dla WPR, który będzie obowiązywał w przyszłym okresie programowania w ramach eksochematów rozważa się wdrożenie praktyki: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin. Planuje się, że wsparcie finansowe będą mogły uzyskać podmioty, które będą prowadzić w danym roku uprawy zgodnie z metodyką integrowanej produkcji roślin dla danego rodzaju uprawy. Co będzie potwierdzone certyfikatem Integrowanej Produkcji. 

Określone w metodykach integrowanej produkcji sposoby prowadzenia uprawy ograniczają dostępną do stosowania paletę środków ochrony roślin oraz zapewniają racjonalizację wykonywania zabiegów ochronnych, dzięki monitorowaniu agrofagów i stosowaniu metod niechemiczncyh ochrony roślin (metody biologiczne, agrotechniczne). System opiera się także na racjonalnym, uzależnionym od faktycznych potrzeb, nawożeniu roślin. Wydaje się iż wymagania określone w systemie Integrowanej Produkcji Roślin są spójne z ogólnym trendem zmierzającym do dążenia do zrównoważonej produkcji owoców i warzyw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności