Fruit Logistica: technologie jutra – z polskim produktem Intermagu

Berlińskie targi zaproponowały w bieżącym roku swoim wystawcom dodatkową platformę prezentacji swoich produktów – Tech Stage. Pod hasłem „Jutrzejszą technologię – dzisiaj znajdziesz na FL” wystawcy najbardziej innowacyjnych rozwiązań mogą pokazać je szerszemu gronu podczas godzinnej sesji. Dzisiaj na takiej konferencji Hubert Kardasz, prezes zarządu Intermagu przedstawiał rolę krzemu we wspomaganiu wzrostu i rozwoju roślin oraz firmowe produkty zawierające ten pierwiastek, ze szczególnym uwzględnieniem serii preparatów Optysil.

Obchodzący 30 lat pracy Intermag zatrudnia obecnie przy produkcji nawozów, biostymulantów i środków wspomagających produkcję zwierzęcą 150 osób. Swoje produkty oferuje na rynkach 37 krajów świata, eksport stanowi 50% produkcji. Na rozwijanie badań i poszukiwanie nowych produktów firma przeznacza 5% środków uzyskanych ze sprzedaży. W ubiegłych 5 latach na inwestycje wydano w firmie 10 mln euro.

W dziale badań i rozwoju pracuje 17 osób współpracujących z wieloma placówkami naukowo-badawczymi w krajach środkowo-wschodniej Europy. Intermag ma na swoim koncie 20 patentów. Świadoma znaczenia krzemu (Si) dla roślin firma od kilkunastu lat ma w swoim portfolio produkty zawierające ten pierwiastek w różnej formie.

Od roku 2005 w sprzedaży są preparaty Intermagu serii Alkalin i Silvit zawierające krzem wraz z potasem borem. W 2014 roku na rynek trafiły nowe produkty – biostymulanty oparte na stabilizowanym kwasie krzemowym – Optysil (preparat płynny), zaś w bieżącym Optysil Ultra mający wygodną w przechowywaniu i transporcie formulację – w pełni rozpuszczalnych w wodzie postać mikrogranul.

Zawiera on jedną z najwyższych koncentracji planowo dostępnego krzemu wśród wszystkich produktów opartych na krzemie dostępnych na rynku – 200 g Si (przeliczonego na postać pierwiastkową). Próby potwierdziły łagodzenie przez ten preparat stresów biotycznych i abiotycznych u roślin oraz jego pozytywny wpływ na jakość i wysokość plonów, m.in. rzepaku, pszenicy, kukurydzy, jabłoni, winorośli. Ponadto kukurydza poddana jego działaniu zawierała mniej mykotoksyn w ziarnie. Nadaje się do zintegrowanej produkcji roślinnej, może być również wykorzystywany w produkcji organicznej. Jest zalecany w dawce około 250 g na hektar, może być nanoszony na rośliny wraz z innymi agrochemikaliami w wodzie o kwasowości nawet około pH 7.

Optysil Ultra zwiększa odporność/oporność roślin na patogeny grzybowe i szkodniki, redukuje transpirację i utratę wody podczas suszy, ułatwia roślinom znoszenie wysokiej temperatury, intensyfikuje fotosyntezę w gorszych warunkach świetlnych, stymuluje pobieranie z gleby fosforu, eliminuje toksyczny wpływ aluminium zawartego w glebie na wzrost korzeni.

Dla upraw sadowniczych zaleca się 2-6 zabiegów z dodatkiem 250 g/ha Optysilu Ultra w sezonie, 200-300 l wody. Warzywa można traktować nim od 2 do 5 razy, w tej samej dawce preparatu, ale ze zwiększoną do 400-600 l ilością wody. W fertygacji można go używać w ilości 0,08-0,13 kg na 1000 l pożywki co 3-5 cykli. W nawadnianiu proponuje się stężenie 0,05% co 3-6 cykli.

Truskawki odmiany Honeyone testowano na oporność wobec Verticillium dahliae przez wykonanie 2 zabiegów w stężeniach 0,2% oraz 0,4% i porównaniu z ochroną zapewniana przez standardowy fungicyd. Porażenie roślin kontrolnych sięgało 17,4%; Optysil 0,2% dał wynik 9,9%, w stężeniu 0,4% – spadło ono do 4,8%, zaś w ochronie fungicydem osiągnięto wynik 7,0% porażenia.

Opryskiwane sześciokrotnie Optysilem drzewa jabłoni Golden Delicious (w dawkach 0,5 l/ha i 1,0 l/ha) wykazały znacząco mniejsze porażenie przez parcha jabłoni. Liście roślin kontrolnych były zainfekowane w 82,1%, w kombinacji z Optysilem 0,5 l/ha – 22,5%,przy wyższej dawce środka – 23,6%. Na owocach uzyskano odpowiednio 60,2% w kontroli, 13,4 % przy dawce 0,5 l/ha i 12,3% przy 1,0 l/ha.

pg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here