Istotne zmiany w polityce rolnej Uzbekistanu

Owoce i Warzywa - Uzbekistan
Zwraca na nie uwagi na swoim blogu często cytowany tutaj ukraiński ekspert Andrij Yarmak pracujący w rzymskiej centrali FAO. Poniżej przytaczamy jego omówienie uzbeckiej MIA „Fergana”. Do tej informacji A. Yarmak dodaje krótki komentarz: na rynku azjatyckim pojawia się nowy gracz, który zetrze się z Turcją w walce o rynek rosyjski. Bardzo prawdopodobne, że Turcja zostanie zmuszona do poszukania sobie nowych rynków zbytu dla swoich produktów ogrodniczych. Tym rynkiem może się okazać Europa. Tyle analityk FAO. Dodajmy jeszcze, że to prawdopodobne przetasowanie będzie miało wpływ także na handel polskimi warzywami i owocami..

Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew podpisał dekret o zniesieniu barier w promocji eksportu owoców i warzyw na rynki zagraniczne. Zarządził utworzenie Stowarzyszenia Eksporterów Owocowych i Warzywnych w kraju i powierzył osobistą odpowiedzialność za rozwój eksportu przewodniczącemu Rady Ministrów Karakalpakstanowi, hokimom (szefom administracji regionów), powiatów i miast oraz szefom wydziałów terytorialnych organów państwowych. .
 
Stowarzyszenie zjednoczy eksporterów i producentów, Ministerstwo Handlu Zagranicznego Uzbekistanu będzie koordynować ich działania i pomagać w wejściu na nowe rynki. Przyjęta rezolucja zliberalizowała ich działalność i uwolniła ich od szeregu ograniczeń. Przedsiębiorcy uprawiający warzywa i owoce mogą budować struktury do nawadniania, zbierania i przechowywania produktów w miejscach ich produkcji na lądzie. Nie potrzebują licencji do handlu hurtowego. Owoce i warzywa nie są kontrolowane przez celników, z wyjątkiem przypadków ujawnienia oznak zagrożenia naruszeniem przepisów celnych. Eksporter jest odpowiedzialny za dokładność informacji zawartych w dokumentach.
 
Z uchwały wynika, że podmioty prawne eksportujące owoce i warzywa mają prawo do wysyłania ich za granicę bez wcześniejszej zapłaty, otwierania akredytywy, wystawiania gwarancji bankowej i posiadania polisy ubezpieczenia umowy eksportowej przed ryzykiem politycznym i handlowym. Eksporterów dokonujących „przekrętów” będzie się rejestrować i wymagać od nich 100% przedpłat.
 
Co miesiąc eksporterzy otrzymają wyniki analiz i prognoz głównych rynków zbytu, informacje o zmianach warunków cenowych, wielkości przesyłek i wymaganiach technicznych podczas importu. Do 1 marca 2019 r. poleca się utworzenie i uruchomienie w Internecie portalu informacyjnego dla eksporterów owoców i warzyw, zintegrowanego z platformą handlu elektronicznego TradeUzbekistan.com, systemami informacyjnymi państwowych komitetów podatkowych i celnych. Będzie on zawierać dane dotyczące producentów i eksporterów, potencjalnych importerów, rodzajów i ilości produktów, dostawców sadzonek, nasion i nawozów.
 
Ministerstwo Handlu Zagranicznego wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, powinno przeprowadzić negocjacje z zagranicznymi firmami przed 1 stycznia 2019 r. i opracować pilotażowy projekt stworzenia rynków w republice i za granicą wraz z nowoczesnymi kompleksami transportowymi i logistycznymi (hubami) do sprzedaży uzbeckich owoców i warzyw.
 
Uzbekiston Temir Yollari („Koleje Uzbekistanu”) zostały poproszone o dokonanie przeglądu taryf za transport owoców i warzyw, uproszczenie usług związanych z wysyłką i załadunkiem, przyspieszenie procesu dostawy oraz wyposażenie tymczasowych magazynów w nowoczesny sprzęt chłodniczy i urządzenia skanujące do 1 stycznia 2019 r.
 
Do 1 stycznia 2019 r. Rząd powinien rozważyć utworzenie stref specjalnych na terenach przygranicznych dla eksporterów owoców i warzyw z nowoczesną produkcją, inżynierią i łącznością, transportem drogowym i drogowym, infrastrukturą społeczną, a także usługami logistycznymi i obsługą biurową przy wywozie owoców i warzyw zgodnie z zasadą „jedno okno”.
 
Produkty z owoców i warzyw są jedną z ważnych pozycji eksportowych Uzbekistanu. Od początku 2018 r. kraj ten zwiększył swój wywóz i do końca roku spodziewa się uzyskać z tej działalności 2 miliardy dolarów. Kazachstan pozostaje liderem zamówień, a Afganistan zajmuje drugie miejsce, wyprzedzając Rosję. Do krajów, które najaktywniej kupują uzbeckie owoce i warzywa należą Wietnam, Chiny, Turcja, Kirgistan, Pakistan i Iran. W 2018 r. Władze uzbeckie podjęły decyzję o porzuceniu zasiewów bawełny i zboża na powierzchni około 100 tys. hektarów co pozwoli wyprodukować dodatkowe 8,235 mln ton owoców i warzyw.
 
Za: EastFruit
 
PG
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here