Jubileusz 50-lecia Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Obchody jubileuszu 50-lecia Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa (WBiO) Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyły się 25 września br. w Centrum Kongresowym UR.

Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym dla naszej społeczności akademickiej. W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, WBiO obchodzi nieco skromniejszy jubileusz 50-lecia utworzenia samodzielnej jednostki dydaktycznej i badawczej – informował, witając przybyłych gości, prof. dr hab. Stanisław Mazur, Dziekan WBiO. Historia nauk ogrodniczych w Krakowie wiąże się nierozerwalnie z działalnością Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie powstało Studium Rolnicze. Dało ono podwaliny Wyższej Szkole Rolniczej, obecnie jedynemu w Polsce Uniwersytetowi Rolniczemu – przekazał Dziekan prezentując bogatą historię Wydziału.

Wydział Ogrodniczy został powołany 1 lipca 1958 r. Jego pierwszym dziekanem został późniejszy wieloletni rektor Akademii Rolniczej w Krakowie prof. dr hab. Tadeusz Wojtaszek, a prodziekanem dr Gotfryd Kozera. W 1968 r. doc. dr hab. Maria Łucka, jako pierwsza na nowo utworzonym Wydziale Ogrodniczym uzyskała tytuł profesora nauk rolniczych. 5 października 1973 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego budynku dydaktycznego. Powstał on w wyjątkowo krótkim okresie – trzech lat (1973–1976).

Struktura wydziału w czasie jego istnienia wiele razy uległa zmianom. W 2014 r. nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Ogrodniczego na Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa. Obecnie na wydziale zatrudnionych jest 108 osób, w tym 13 profesorów, jeden doktor habilitowany na stanowisku profesora, 28 doktorów habilitowanych, 35 doktorów, trzech magistrów, 23 pracowników technicznych i pięciu pracowników administracji.

Studia ogrodnicze cieszyły się dużą popularnością, od 1969 r. wykształcono: 2106 inżynierów ogrodnictwa i 4977 magistrów inżynierów ogrodnictwa. Na studiach niestacjonarnych było to odpowiednio 1263 (inż.) i 553 (mgr inż.). Po utworzeniu nowych kierunków ukończyło je: na kierunku biotechnologia – 237 absolwentów studiów inżynierskich i 261 magisterskich, na kierunku sztuka ogrodowa – 11 absolwentów. Od 1972 r. wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Od tej pory do chwili obecnej nadano go 226 osobom (wielu z innych ośrodków naukowych).
Prof. dr hab. Włodzimierz Sady, JM Rektor UR odczytał list gratulacyjny Senatu UR oraz podzielił się refleksjami z okresu gdy wydział tworzył się i przekształcał, zwracając uwagę na dużą aktywność pierwszych pracowników Wydziału, budujących zaplecze naukowo-dydaktyczne jednostki.

W trakcie obchodów Jubileuszu wręczono również okolicznościowe medale, które otrzymali m.in. JM Rektor, byli dziekani i prodziekani Wydziału, wieloletni i zasłużeni pracownicy Wydziału (także emerytowani); pracownicy innych jednostek naukowych, firmy współpracujące z Wydziałem.

Medal pamiątkowy z okazji Jubileuszu 50-lecia WBiO w uznaniu zasług dla Wydziału otrzymało również nasze wydawnictwo.

Tekst i fot. Joanna Klepacz-Baniak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here