Komunikat jagodowy Bayer – porzeczka i borówka, 10.05.2021

porzeczki
Fot. 3. ‘Rolan’- pełnia kwitnienia, BBCH 65 (08.05.2021r.)

Nowy komunikat jagodowy od Bayer dla borówek i porzeczek z dnia 10.05.2021 od Bayer. 

BORÓWKA

Plantacje borówki niezależnie od odmiany znajdują się w różnej fazie rozwoju przed kwitnieniem. Ocena fazy fenologicznej borówki została przeprowadzona na czterech odmianach o różnej wczesności: ‘Patriot’ (wczesna), ‘Valor’ i ‘Bluecrop’ (średnia) oraz ‘Aurora’ (późna) na plantacji zlokalizowanej w województwie lubelskim.

W zależności od wczesności odmiany krzewy borówki znajdują się obecnie w fazie różowego pąka – BBCH 54 (odmiany wczesne np. ‘Patriot’) lub w fazie pąków skupionych w kwiatostanie – BBCH 53 (odmiany średnie i późne) (fot. 1-4).

pąk borówki
Fot. 1. ‘Patriot’, faza różowego pąka, BBCH 54, 08.05.2021 r.
pąk borówki
Fot. 2. ‘Bluecrop’, pąki skupione w kwiatostanie, BBCH 53, 08.05.2021 r.
pąk borówki
Fot. 3. ‘Valor’, pąki skupione w kwiatostanie, BBCH 53, (08.05.2021 r.)
pąki borówki
Fot. 4. ‘Aurora’, pąki skupione w kwiatostanie, BBCH 53, (08.05.2021 r.)

Aktualnie zwrócić uwagę na:

W ubiegłym tygodniu w wielu rejonach Polski wystąpiły przymrozki. Na Lubelszczyźnie termometry wskazywały lokalnie -4,9˚C na wysokości 2m. Po tych spadkach temperatury obserwuje się na niektórych plantacjach objawy zamierania pędów. Chorobę powoduje grzyb Phomopsis vaccinii. Aktualnie występuje na pędach w postaci brązowych nekroz obejmujących wierzchołki na różnej długości. Patogen ten może się przemieszczać systemicznie powodując rozszerzanie się objawów. W celu ograniczenia występowania choroby należy wycinać i usuwać z plantacji zmienione chorobowo pędy.

pędy borówki
Fot. 5. Objawy zamierania pędów na roślinie borówki
8.05.2021

W najbliższym czasie zwrócić uwagę na:  antraknozę i szarą pleśń

Na plantacjach należy prowadzić lustracje pod kątem występowania chorób grzybowych. Nadchodzące ocieplenie w połączeniu z zapowiadanymi opadami deszczu będzie sprzyjało rozwojowi tych patogenów. W ramach lustracji na próbie 100 losowo wybranych pędów pochodzących z różnych części plantacji, należy notować liczbę pędów porażonych. W przypadku szarej pleśni porażenie powyżej 5% świadczy o dużym zagrożeniu infekcją dla rozwijających się kwiatów. Natomiast w przypadku antraknozy porażenie powyżej 10% pędów stanowi próg zagrożenia i konieczne jest wykonanie zabiegów chemicznych kwiatów.

Lustrację należy również prowadzić pod kątem pojawiania się szkodników: mszyc, przędziorka chmielowca, zwójek

Proponowane zabiegi w fazie przed kwitnieniem borówki

Antraknoza, szara pleśń – Luna Sensation 500 SC w dawce 0,8 l/ha. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy oddzielania się pierwszego pąka kwiatowego w gronie do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 57-87),

Zamieranie pędów – fungicydy oparte o tiofanat metylu w dawce 1,5 l/ha lub fungicydy, których substancjami czynnymi są cyprodynil,  fludioksonil w dawce 0,8-1,0 l/ha,

Mszyce – FiTTER – w dawce 10 l/ha (stężenie 1 %). Środek stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89). Oprysk wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych. Odstęp pomiędzy blokiem trzech zabiegów wynosi 28 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 9.

Mszyce i zwójki – Decis Mega 50 EW – w przypadku stwierdzenia obecności mszyc lub zwójek wykonać zabieg w dawce 0,25 l/ha lub środki oparte  acetamipryd np. w dawce 0,2 kg/ha (stosować łącznie z adiuwantem Slippa w dawce 0,2 l/ha),

Przędziorki – środki oparte na milbemektynie – w dawce 1,25 l/ha.

PORZECZKI

Plantacje porzeczek czarnych i czerwonych w zależności od odmiany znajdują w różnej fazie kwitnienia. Porzeczka czarna: odmiany wczesne (‘Tisel’) – pełnia kwitnienia, BBCH 65, odmiany średniowczesne (‘Ruben’) – początek kwitnienia ok. 10% kwiatów otwartych, BBCH 61. Porzeczka czerwona: odmiany średniowczesne (‘Rolan’) i późne  (‘Rondom’) – pełnia kwitnienia, BBCH 65.

pąki porzeczki
Fot. 1. ‘Tisel’ – pełnia kwitnienia, BBCH 65 (08.05.2021r.)
pąki borówki
Fot. 2. ‘Ruben’- początek kwitnienia, BBCH 61 (08.05.2021r.)
Fot. 3. ‘Rolan’- pełnia kwitnienia, BBCH 65 (08.05.2021r.)
Fot. 4. ‘Rondom’- pełnia kwitnienia, BBCH 65 (08.05.2021r.)

Szkodniki:

 

  • Wielkopąkowiec porzeczkowy – na plantacjach porzeczki czerwonej i czarnej, gdzie stwierdzono obecność szkodnika, w fazie od początku do pełni kwitnienia (BBCH 60-65) wykonać zabieg akarycydem zawierającym fenpiroksymat, natomiast na plantacjach porzeczki czarnej w okresie pod koniec kwitnienia (od BBCH 69) zabieg praparatem Envidor 240 SC (środek zwalcza przędziorka i ogranicza wielkopąkowca),

 

  • Zwójka różóweczka (obecnie brak zagrożenia) – od początku kwitnienia do zbioru owoców co 2 tygodnie wykonywać lustrację prowadzić lustracje – próg zagrożenia wynosi 10% wierzchołków pędów z uszkodzonymi liśćmi spośród próby 200 wierzchołków pędów. Po przekroczeniu progu zagrożenia zabieg jednym ze środków opartych na acetamiprydzie (łącznie z adjuwantem Slippa) – (porzeczka czarna i czerwona),

 

  • Przędziorek chmielowiec (obecnie brak zagrożenia) – wykonać pierwszą lustrację i powtarzać je co 1-2 tygodnie, próg zagrożenia przed kwitnieniem porzeczki to 1-2 sztuki form ruchomych na liść z próby 200 losowo zebranych liści. Po przekroczeniu progu zagrożenia zabieg – Ortus, w fazie BBCH 60-65  (zarejestrowny w porzeczce czarnej i czerwonej), Envidor 240 SC od BBCH 69 (zarejestrowny w porzeczce czarnej). Na plantacjach konwencjonalnych i ekologicznych niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89) na plantacjach porzeczki czarnej i czerwonej można zastosować preparat FiTTER w stężeniu 1%. Oprysk należy wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych.

 

  • Mszyce (obecnie brak zagrożenia) – Od początku kwitnienia do zbioru owoców co 2 tygodnie wykonywać lustrację – próg zagrożenia wynosi 10% zasiedlonych pędów z próby 200 sztuk. Po przekroczeniu progu zagrożenia zastosować jeden ze środków opartych na acetamiprydzie (łącznie z adiuwantem Slippa) (porzeczka czarna i czerwona). Natomiast niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników BBCH 10-89 na plantacjach porzeczki czarnej i czerwonej można zastosować preparat FiTTER (1%). Oprysk należy wykonać po trzy zabiegi w odstępach 7-dniowych.

 

Na plantacjach należy wywiesić pułapki lepowe do odłowu przeziernika porzeczkowca.

Fot. 5. Objawy żerowania wielkopąkowca porzeczkowego na pędach porzeczki czarnej, 08.05.2021.

Choroby:

  • Antraknoza (opadzina liści) porzeczki, amerykański mączniak agrestu (obecnie nie stwierdzono objawów) – w fazie kwitnienia Zato 50 WG (w dawce 0,2 kg/ha), Luna Sensation 500 SC w dawce 0,6-0,8 l/ha lub środki oparte na mankozebie lub tiofanacie metylu (porzeczka czarna i czerwona)
  • Szara pleśń – Luna Sensation 500 SC – stosować zapobiegawczo lub od pierwszych objawów choroby, od początku kwitnienia do zbiorów owoców (BBCH 39-87), w dawce 0,6-0,8 l/ha, Serenade ASO – stosować zapobiegawczo od fazy przed kwitnieniem do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 51-85), w dawce 8 l/ha, lub środki oparte na cyprodynilu i fludioksonilu w dawce 0,8-1,0 l/ha.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here