Nie będzie wsparcia na zakładanie nowych sadów?

We wrześniu zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej  zwrócił się do Philipa Hogana, komisarza UE ds. rolnictwa, z postulatami kontynuowania wsparcia dla sadowników poszkodowanych przez rosyjskie embargo. ŚIR przedstawiła konkretne propozycje. W listopadzie ministerstwo rolnictwa odniosło się do tych postulatów.

Działanie ze strony UE powinno zdaniem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej polegać na uruchomieniu mechanizmu wsparcia w postaci „Wycofania z rynku w bieżącym roku 500 tys. ton jabłek”. Program ten spełniłby rolę ustabilizowania ceny minimalnej i unormowania rynku. Owoce powinny być przeznaczone na produkcję energii – bioetanol lub wsad do biogazowni, w efekcie uspokojenie rynku. Sadownicy twierdzili, że dotychczasowy mechanizm, tzw. bezpłatna dystrybucja, dezorganizowała sprzedaż na rynku wewnętrznym.

 
Jednocześnie zarząd ŚIR ponowił propozycję, aby wstrzymać program wsparcia na nowe nasadzenia, fundusze zaś przeznaczyć na redukcję starych, które były sadzone głównie z myślą o rynku rosyjskim (jabłka odmian dwukolorowych), rekultywację pola oraz na poprawę jakości przechowywania owoców poprzez wsparcie budowy nowych i modernizację starych chłodni. Ograniczenie produkcji powinno być z rekompensatą z tytułu utraconego dochodu na wzór rezygnacji z uprawy np. buraków cukrowych przez okres minimum 5 lat, a grunty te należy przeznaczyć pod uprawę roślin energetycznych, by nie powodować zakłóceń na innych rynkach rolnych.

Ministerstwo rolnictwa w piśmie do ŚIR przypomniało, że 18 września również minister Ardanowski wnioskował do KE o uruchomienie kolejnego mechanizmu wsparcia. W odpowiedzi komisarz Hogan zwrócił uwagę, że polscy producenci uzyskując 49,5% łącznej kwoty unijnej pomocy z tego tytułu, byli największymi beneficjentami uruchomionych od sierpnia 2014 r. do czerwca 2018 r. mechanizmów wsparcia. Hogan wskazał  również, że „strukturalne zakłócenia równowagi na rynku, w szczególności jabłek, powinny zostać wyeliminowane za pomocą odpowiednich dostępnych w ramach WPR narzędzi strukturalnych”.

Odnosząc się do postulatu ŚIR dotyczącego wstrzymania wsparcia na zakładanie nowych sadów ministerstwo rolnictwa poinformowało, że prowadzone są analizy dotyczące możliwości zastosowania takiego rozwiązania.

– Jeśli chodzi o możliwość uzyskania pomocy na infrastrukturę przechowalniczą, to należy podkreślić, że koszty takiej infrastruktury kwalifikują się do wsparcia zarówno w ramach PROW 2014-2020, jak i w ramach programów operacyjnych realizowanych przez organizacje producentów owoców i warzyw – zauważa resort w piśmie.
 
Źródło: ŚIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here