Nieodnowienie substancji czynnej tiuram

Wycofane sadownictwo - fungicydy

Z powodu nieodnowienia przez Parlament Europejski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1500 z dnia 9 października 2018 r.) zatwierdzenia substancji czynnej tiuram.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 30 stycznia 2019 roku cofa zezwolenie na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających tę substancję. Spośród środków używanych w sadownictwie są to:

  • Aplosar 80 WG,
  • Pomarsol Forte 80 WG,
  • Sadoplon 75 WP,
  • Thiram Granuflo 80 WG.

W związku z tym Minister Rolnictwa ustanowił następujące terminy:

  • do dnia 31 marca 2019 roku – okres sprzedaży ww. środków
  • do dnia 30 kwietnia 2019 roku – okres stosowania, przechowywania lub unieszkodliwiania ww. środków.

Wobec powyższego fungicydy: Aplosar 80 WG, Pomarsol Forte 80 WG, Sadoplon 75 WP
i Thiram Granuflo 80 WG mogą być stosowane w ochronie roślin sadowniczych przed
chorobami tylko do 30 kwietnia 2019 roku.

Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo
Opracowanie: Ogrodinfo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here