Nowe, wygodne i efektywne rozwiązanie w fertygacji borówki. Gdy celem jest wysoki plon i najwyższa jakość owoców

fertygacja borówki

W ostatnich latach zainteresowanie uprawą borówki rośnie. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań ekonomicznych – zapotrzebowanie na borówki ze strony konsumentów zwiększa się stale, a one same osiągają wysokie ceny. Dla wielu producentów uprawa borówki jest alternatywą w produkcji z perspektywą opłacalnej sprzedaży.  Ale chociaż uwarunkowania rynkowe dla borówki są optymistyczne, wraz ze wzrostem produkcji rośnie również konkurencja. W perspektywie czasu jeszcze bardziej istotna będzie jakość i to ona pozwoli na osiąganie zadawalających zysków.

Opłacalna uprawa borówki wysokiej wiąże się z dużymi wyzwaniami. Pierwszym, ale dosyć oczywistym krokiem jest samo poczynienie inwestycji, za którą idą duże nakłady. Jednak najważniejsza jest świadomość co do wymagań borówki. Największym błędem będzie uznanie, że stosunkowo niskie potrzeby nie wymagają precyzyjnych działań.  Owszem, z jednej strony mówimy o lekkich i kwaśnych glebach z pH na poziomie 4,5-5,5, z drugiej jednak jest to uprawa intensywna, w której zależy nam na wysokim plonie, a corocznie część składników mineralnych wywozimy z plantacji wraz z owocami podczas zbiorów. Nasze działania powinny bazować na dokładnej znajomości zawartości składników mineralnych uzyskanych podczas regularnych analiz gleby. Celem jest przecież uzyskanie najwyższej jakości owoców.

Doskonałym choć bardzo wymagającym narzędziem, które pozwala nam na osiągnięcie tego celu jest fertygacja. Z jednej strony poprawiamy warunki wilgotnościowe (borówka wysoka ma duże wymagania wodne), z drugiej strony precyzyjnie dostarczamy potrzebne składniki pokarmowe do strefy korzeniowej. Płyną z tego kolejne profity – dostarczamy tylko tyle składników, ile faktycznie jest potrzebne, a to z kolei wpływa na oszczędności nawozów i wody. Oczywiście, stosowanie fertygacji wymaga wiedzy – nie bójmy się jednak szukać pomocy wśród doświadczonych specjalistów, którzy nie tylko wspomogą nas fachowymi poradami, ale także wskażą najbardziej optymalne rozwiązania, które opracowali z uwzględnieniem fizjologicznych cech tego gatunku. Bo bardzo istotne jest, aby dostarczyć potrzebne roślinom składniki w odpowiedniej formie, ale również zachować odpowiednie proporcje pomiędzy poszczególnymi makro i mikroelementami.

Ciekawym aspektem jest między innymi preferencja do pobierania formy amonowej azotu z podłoża. Specjaliści z sekcji sadowniczej Yara Poland zwracają uwagę, że nasze działania powinny być nakierowane na zapewnienie odpowiedniego poziomu formy amonowej w glebie, jednak należy przy tym zwrócić uwagę na pewne dodatkowe uwarunkowania. Po pierwsze, pobieranie formy amonowej przez roślinę powoduje uwalnianie jonu H+ do gleby i obniżenie jej pH, co przy znacznym spadku może negatywnie wpływać na rośliny. Jeśli będziemy nawozić młode plantacje zbyt intensywnie, może to doprowadzić do strat. Zwróćmy też uwagę, że zbyt duża podaż i niska mobilność formy amonowej może skutkować stworzeniem konkurencji dla innych kationów jak potas, wapń, czy magnez (które i tak już konkurują miedzy sobą).

Na bazie potrzeb fizjologicznych borówki, a także wielu lat doświadczeń powstał nawóz YaraTera SUPERBA BLUE o składzie 13-16-22+3MgO+Mikro. Może być on traktowany jako baza do opracowywania pożywek, a często może być używany jako jedyny nawóz, szczególnie na początku sezonu wegetacyjnego. SUPERBA BLUE zawiera w swoim składzie 90% azotu amidowego, który pozwala na stabilną podaż formy amonowej dzięki naturalnym przemianom w glebie oraz uniknięcie problemów jakie mogą pojawić się w przypadku stosowania wyłącznie formy amonowej w nawożeniu (toksyczność lub zbyt niskie pH). Doświadczenia przeprowadzone z SUPERBĄ BLUE wykazały, że zarówno przy różnych temperaturach jak i w dłuższym czasie regularnie stosowany nawóz zapewnia stabilne źródło azotu amonowego w glebie.

Więcej informacji: YaraTera SUPERBA BLUE – Fertygacja borówki? Mamy to!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here