Poprawa jakosci owoców miękkich dzięki zastosowaniu nawozów Ultrasol®

truskawki pod folią
Polska jest wiodącym producentem owoców miękkich. W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie uprawą borówki amerykańskiej, maliny i truskawki. Rosnąca produkcja wymusza większą dbałość o jakość wyprodukowanych owoców, tak aby spełnić wymagania zarówno rynku krajowego jak i eksportowego. Parametry jakościowe, takie jak smak, skórka, jędrność i cechy przechowalnicze mogą być uzyskane dzięki prawidłowemu nawożeniu oraz stosowaniu odpowiednich rodzajów nawozów.

Nawozy Ultrasol® o dobrze zbilansowanym składzie NPK poprawiają pobieranie składników pokarmowych i wody we wrażliwych na zasolenie uprawach jagodowych. Dzięki temu uzyskujemy lepszą jakość i wysokość plonów.

Rośliny jagodowe posiadają wrażliwy systemem korzeniowym, którego zdolność do pobierania składników pokarmowych spada w miarę wzrostu zasolenia gleby. Nie tylko truskawki, ale również borówki i maliny przejawiają problemy z pobieraniem wody i rozpuszczonych składników w przypadku wystąpienia nadmiernie wysokiego zasolenia co następnie prowadzi do utraty plonów.  Przykładowo truskawki wykazują spadek plonu już przy E.C. roztworu (Electro Conductivity – parametr wskazujący poziom zasolenia) powyżej 1.4 µS/cm.

Jedną z metod kontrolowania poziomu E.C. oraz poprawienia pobierania wody i składników pokarmowych przez rośliny jest stosowanie prawidłowo zbilansowanych nawozów NPK, które dostarczają odpowiednich ilości w pełni dostępnych elementów. Nawozy NPK powstałe na bazie azotanu potasu (KNO3), jako źródle potasu (K),  zapewniają dobrą przyswajalność wszystkich składników. Jednocześnie, dzięki praktycznemu brakowi chlorków i niskiej zawartości siarczanów, nie powodują one nadmiernego wzrostu E.C.

Nawozy z serii Ultrasol, takie jak Ultrasol Strawberry Soil (14-6,4-26+3,3 MgO + mikro), Ultrasol Blueberry Soil (15-7,5-19,2+3 MgO+ micro) oraz seria Ultrasol Stage –  Ultrasol Initial, Ultrasol Development i Ultrasol Production, zostały skomponowane tak aby nie podnosić nadmiernie poziomu E.C. roztworu i dzięki temu optymalizować pobieranie wody i składników pokarmowych. Stosując nawozy z tej serii możemy otrzymać wysokie plony dobrych jakościowo owoców.ultarsol

Dzięki temu, że przeważającym źródłem azotu w nawozach Ultrasol® jest forma azotanowa, uzyskujemy lepszą skuteczność pobierania potasu, wapnia i magnezu co pozwala wyprodukować większe, jędrne i smaczne owoce.

Nawozy Ultrasol® bazujące na KNO3 charakteryzują się lepszym balansem azotu azotanowego (NO3-N) w stosunku do azotu amonowego (NH4+-N). Pozwala to nie tylko na lepsze pobieranie przez rośliny azotu, jako że forma azotanowa jest łatwiej dla nich dostępna, ale również ułatwia pobieranie kationów potasu (K+), magnezu (Mg++) oraz wapnia (Ca++). Wynika to z efektu synergii pomiędzy kationami, które posiadają dodatni ładunek oraz ujemnie naładowanymi anionami azotanowymi. W przeciwieństwie do tego, między dodatnimi kationami amonowymi lub mocznikiem (konwertowanym na amoniak) a wspomnianymi kationami występuje antagonizm ograniczający ich pobieranie.

Łatwiejsze pobieranie  Mg++ pozwala na lepszą syntezę chlorofilu i wyższą skuteczność fotosyntezy. Z kolei ułatwienie pobierania K+ poprawia transport cukrów do  owoców wpływając pozytywnie na ich lepszy smak i jakość.  Zwiększenie zawartości Ca++ jest bardzo ważne dla uzyskania silniejszych ścian komórek owoców co poprawia ich jędrność i cechy przechowalnicze.

Stosowanie nawozów Ultrasol® umożliwia osiąganie dobrych efektów w uprawie owoców w warunkach Polski.

Również w lokalnych, polskich warunkach obserwujemy korzystne efekty stosowania nawozów Ultrasol®. Programy nawożenia często mogą zostać poprawione lub nawet zasadniczo zmienione jeżeli zastosujemy się do zasad zbilansowanego nawożenia w każdej fazie wzrostu roślin. Efekty osiągnięte dzięki dbałości o prawidłowy poziomu zasolenia oraz synergistyczne pobieranie kationów zostały przez nas udowodnione w uprawie truskawek, gdzie uzyskiwano wzrosty plonu (+10%) oraz lepszą jakość owoców (wymagane przez rynek parametry w kwestii smaku i jakości skórki). W przypadki borówki amerykańskiej obserwowaliśmy przyrosty plonów do +16% i wyraźnie lepszą zdolność do przechowywania (po 4 , 6, 8 i 12 dniach).

Jeżeli jesteś zainteresowany większą ilością szczegółów skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub lokalnym przedstawicielem SQM: Mariusz.Hoszowski@sqm.com. Tel. +48 533 200 927.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here