Rada wierzycieli odrzuciła plan restrukturyzacyjny „Owocu Sandomierskiego”

Jak dowiedział się serwis sad24.pl 21 kwietnia w Warszawie w biurze kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich obyło się drugie posiedzenie rady wierzycieli ustanowionej w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Grupy Sadowniczej „Owoc Sandomierski”. Uczestniczyli w nim członkowie rady wierzycieli, a zostało zwołane przez mBank S.A. w celu przeprowadzenia dyskusji nad planem restrukturyzacji Owocu Sandomierskiego.


Wszyscy członkowie Rady wyrazili negatywną opinię co do Planu Restrukturyzacyjnego, a także jednomyślnie Rada zobowiązała mBank S.A, Przewodniczącego Rady do wystąpienia w jej imieniu do zarządcy z wnioskiem o wyjaśnienie na piśmie, jak pożyczki wspólników Dłużnika ujęte w spisie wierzytelności były weryfikowane przez zarządcę. Zarządca powinien wyjaśnić na piśmie (w terminie 2 tygodni) w jaki sposób sprawdzał istnienie obowiązku spłaty pożyczek przez Dłużnika, między innymi, czy zbadał przepływy na rachunkach bankowych pomiędzy spółką a udziałowcami.

Rada uznała, że metody restrukturyzacji są niewłaściwe i niewystarczające ponieważ:
– Tworzenie przez zarządcę przedsiębiorstwa od podstaw kłóci się z modelem sądowej restrukturyzacji mającej na celu naprawdę istniejącego przedsiębiorstwa.
– Istotny dla prowadzenia przedsiębiorstwa Dłużnika konflikt pomiędzy udziałowcami Dłużnika (będącymi również dostawcami surowca i wierzycielami Dłużnika) nie zostałby zażegnany w wyniku realizacji planu restrukturyzacyjnego.
– Opisany w planie restrukturyzacyjnym potencjał przedsiębiorstwa Dłużnika oraz brak kompetencji obecnych członków zarządu (któremu Sąd Restrukturyzacyjny odebrał prawo wykonywania zarządu własnego) prowadzi do wniosku, że Dłużnik nie utrzyma się na rynku po pozbawieniu go parasola ochronnego postępowania sanacyjnego.
– Propozycje układowe zawarte w planie restrukturyzacyjnym i na których oparte zostały pozostałe działanie sanacyjne są nieakceptowalne.
– Rada otrzymała zastrzeżenia co do składu majątku Dłużnika podanego w planie restrukturyzacyjnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here