„Stawiamy na odbudowę małego, lokalnego przetwórstwa”

Na dzisiejszej konferencji prasowej, Henryk Kowalczyk poinformował o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Na omówienie zasługują programy wsparcia przetwórstwa.

Nabór wniosków rozpocznie się w połowie października. Nabory w sferze rolniczej będą skupiały się czterech działaniach. Dwa z nich dotyczą przetwórstwa. Zarówno przetwórstwa w ramach gospodarstw, ale też dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejne dwa działania dotyczą rolników indywidualnych. Pierwszy – wymiany słupów kreozotowych do wspierania upraw chmielu. Drugi dotyczy dofinansowania do wymiany zadaszeń z eternitu (zawierającego szkodliwy azbest).

Wsparcie dla przetwórstwa w ramach gospodarstw ma w założeniach jeszcze lepiej wspierać rolników w rolniczym handlu detalicznym. Ministerstwo zakłada wsparcie w ramach małego przetwórstwa i wprowadzania produktów do obrotu handlowego. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 500 000 zł. W momencie złożenia wniosku rolnik może uzyskać 50% kwoty wsparcia.

Za wspomnianą kwotę można wybudować lub wyremontować obiekty, gdzie będzie prowadzone przetwórstwo, a także zakupić środki transportu. Jednak przede wszystkim nabyć maszyny niezbędne do tego procesu w zależności od specjalizacji gospodarstwa.

Kolejny filar wsparcia będzie dotyczył przedsiębiorstw z branży przetwórczej. Niemniej minister Kowalczyk podkreślał, że wsparcie będzie przyznawane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Ogólne warunki są bardzo podobne jak w przypadku wsparcia pojedynczych gospodarstw. Jednak kwoty wsparcia są już znacznie większe. Mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o fundusze do 3 milionów złotych. Małe przedsiębiorstwa do 10 milionów złotych, a średnie do 15 milionów złotych. Jak dodał Minister Rolnictwa kwoty wsparcia są dopasowane do małego, lokalnego przetwórstwa i w programie nie ma mowy o wspieraniu zakładów, które przetwarzają płody rolne w skali krajowej.

źródło: Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 września 2022 roku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here