Ubezpieczenia od przymrozków: Będzie kontrola NIK?

przymrozki w rosji
Związek Sadowników RP skierował wniosek do Najwyższej Izby Kontroli. Chce, aby Izba sprawdziła, skąd wzięły się problemy z zawieraniem polis ubezpieczeniowych od przymrozków wiosennych i gradu. 

W związku z ogromnymi problemami z zawieraniem polis ubezpieczeniowych od wiosennych przymrozków i gradu, a przede wszystkim brakiem wystarczających wyjaśnień zaistniałej sytuacji ze Strony Ministerstwa Rolnictwa Związek Sadowników RP podjął decyzję o skierowaniu wniosku do Najwyższej Izby Kontroli celem przeprowadzenia kontroli w zakresie ewentualnych nieprawidłowości wynikających z realizacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Kontrola powinna w szczególności dotyczyć działań (lub ich braku) instytucji odpowiedzialnych za realizację zapisów ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Mamy nadzieję, iż działania NIK-u wyjaśnią tegoroczną sytuację, a wnioski z kontroli powinny wskazywać kierunek koniecznych zmian w tym systemie.
Źródło: Związek Sadowników RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here