Ukraina planuje wznowienie ruchu granicznego na wszystkich przejściach, ale…

truskawki

Pojawiła się odpowiedź na pismo skierowane 10 czerwca 2020 r. przez Związek Sadowników RP do Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, w sprawie utrudnień w płynnym przekraczaniu przejść granicznych z Ukrainą.

W odpowiedzi poinformowano, że strona ukraińska planuje wznowienie ruchu granicznego we wszystkich przejściach granicznych. Wyraźnie wskazane zostało to w nocie Ambasady Ukrainy nr 6137/22-012-932 z dnia 10 czerwca 2020 r. dotyczącej terminu wznowienia ruchu granicznego w przejściach granicznych Zosin– Ustiług, Dołhobyczów–Uhrynów, Budomierz–Hruszew, Medyka–Szeginie (dla samochodów osobowych), Krościenko-Smolnica. Nota informuje, że Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął 29 maja 2020 r. decyzję o wznowieniu funkcjonowania ruchu granicznego we wszystkich przejściach granicznych na polsko- ukraińskiej granicy państwowej. 

Poniżej dalsza treść odpowiedzi:

Jednakże, w dalszym ciągu obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych m.in. ograniczające liczbę czynnych przejść granicznych na granicy zewnętrznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nakładające na osoby wjeżdżające do Polski przez granice zewnętrzne UE/Schengen obowiązek kwarantanny (poza określonymi przypadkami). 

Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców, w tym również z sektora rolniczego, w celu umożliwienia sprawnego przekraczania granicy państwowej przez osoby w ruchu pieszym, od 15 maja br. wznowione zostały odprawy tej kategorii podróżnych w drogowym przejściu granicznym Medyka – Szeginie, a od dnia 16 czerwca br. przywrócono pełny zakres ruchu w tym przejściu granicznym. Ponadto, w ramach usprawnienia współpracy z przewoźnikami oraz w celu dostarczenie kompleksowej wiedzy osobom zainteresowanym przekraczaniem granicy państwowej, za pośrednictwem serwisu internetowego – granica.gov.pl, zamieszczane są wszelkie informacje obrazujące sytuację na przejściach granicznych, prezentowane są czasy oczekiwania na przekroczenie granicy państwowej dotyczące zarówno ruchu osobowego, jak też towarowego.

Odnosząc się rzekomego złego traktowania kierowców z Ukrainy, którzy dowożą pracowników sezonowych do gospodarstw rolnych pragnę zapewnić, że Straż Graniczna dokłada wszelkich starań, aby poprzez profesjonalne i skuteczne działania funkcjonariuszy zapewnić jak najwyższe standardy przekraczania granicy. Wszyscy podróżni są traktowani tak samo bez względu na pochodzenie, narodowość, płeć czy obywatelstwo. 

Jednocześnie, pragnę zapewnić, że Straż Graniczna wykorzystuje wszelkie siły i środki w celu utrzymania płynności odpraw, a sytuacje wydłużające czas oczekiwania na odprawę graniczną są analizowane i podejmowane są odpowiednie działania zaradcze. Jednakże należy pamiętać, że czynności kontrolne wobec podróżnych są obecnie wydłużone z powodu konieczności ewidencjonowania znacznej ich części w module ewidencja sanitarna – większość osób przekraczających granicę polsko – ukraińską kierowana jest na obowiązkową kwarantannę. Kolejnym czynnikiem wydłużającym czas odprawy granicznej są ograniczenia wynikające z treści § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, wpływające na praktycznie znikomą liczbę podróżnych przekraczających granicę państwową w ramach małego ruchu granicznego, który charakteryzował się minimalizacją czynności kontrolnych związanych z odprawą graniczną. 

Odnosząc się natomiast do podniesionej w treści wystąpienia kwestii trudnych warunków oczekiwania w kolejce należy stwierdzić, iż funkcjonariusze Straży Granicznej, szczególnie na ciągu pieszym w drogowym przejściu granicznym w Medyce, nadzorują właściwe ustawianie się osób, a zwłaszcza przestrzeganie utrzymywania wymaganych prawem odstępów miedzy osobami. Natomiast przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego osób znajdujących się po stronie sąsiedniej wykracza poza kompetencje polskich służb.

 

Źródło: Związek Sadowników RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here