W obiektach z kontrolowaną atmosferą bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu!

komora ka

W gospodarstwach sadowniczych trwa załadunek komór z kontrolowaną atmosferą. Musimy jednak zawsze pamiętać, że obniżenie zawartości tlenu może doprowadzić do poważnego zagrożenia życia. Skład gazowy w chłodniach z kontrolowaną atmosferą w czasie ich użytkowania zostaje znacznie zmniejszony, przez co nie można zapominać o zasadach bezpieczeństwa.

W typowych chłodniach KA wewnątrz komór znajduje się około 3 % tlenu. W komorach typu ULO zawartość tlenu jest jeszcze niższa. Jest ona na poziomie 1,5 %, a niektórzy sadownicy przechowują w 1%, a nawet poniżej. Tego typu warunki powodują, iż w owocach spowolnione zostają procesy życiowe, takie jak oddychanie, przez co ich dojrzewanie i starzenie się zostaje ograniczone do minimum. Niestety, skład gazowy w komorach z bardzo niskimi zawartościami O2 oraz podwyższonym stężeniem CO2, stwarza niebezpieczeństwo dla życia człowieka.

  • Bezpieczne dla człowieka stężenie tlenu wynosi minimum 18 %, pod warunkiem, że zawartość dwutlenku węgla wynosi maksymalnie 0,5 %.
  • Zawartość tlenu na poziomie 10–16 % powoduje przyspieszenie oddychania, a także problemy z koordynacją ruchową.
  • Stężenie tlenu poniżej 10 % powoduje nudności i zasłabnięcia oraz ogranicza zdolność do poruszania się.
  • Przy stężeniu poniżej 6 % człowiek niemal natychmiast traci przytomność i w krótkim czasie następuje jego zgon.

Sadownicy posiadający obiekty przechowalnicze z kontrolowaną atmosferą są narażeni na realne niebezpieczeństwo, dlatego powinni przestrzegać zasad dotyczących użytkowania tego typu obiektów. Zdarza się jednak, że rutyna i lekkomyślność przy pracy w komorach KA, jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków, ze śmiertelnymi włącznie.

Zasady bezpiecznego użytkowania komór z kontrolowaną atmosferą

Ze względów bezpie­czeństwa drzwi każdej z komór KA powinny być w sposób widoczny oznakowane ostrzegając o grożącym niebezpieczeństwie. Jednocześnie na drzwiach powinny znajdować się zasady bezpiecznego użytkowania obiektu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Oddychanie w komorze gazoszczelnej z obniżoną zawartością tlenu powoduje utratę przytomności po ok. 30 sekundach.

Utrata przytomności następuje niezauważalnie, a po kilku minutach następuje odtlenienie mózgu i śmierć.

Bezwzględnie nie wolno wchodzić do załadowanej, zamkniętej komory gazoszczelnej.

Nie wolno używać wózków spalinowych do załadunku i rozładunku komory (dopuszczalne wózki na gaz z katalizatorem).

Rozładunek komory można rozpocząć dopiero po wyrównaniu stężenia tlenu w komorze z otoczeniem.

Do otwartego okienka kontrolnego należy podchodzić z zapaloną świecą. Jeśli płomień gaśnie, należy wycofać się.

Dzieciom, osobom starszym oraz osobom nieznającym zasad bezpieczeństwa należy uniemożliwić dostęp do komory gazoszczelnej oraz pomieszczeń do niej przylegających (pakowni) bez nadzoru.

Przed zamknięciem komory należy upewnić się, czy nikt nie został wewnątrz.

W razie przypadkowego zamknięcia w komorze z obniżonym stężeniem tlenu należy natychmiast wybić szybę młotkiem umieszczonym na wewnętrznej stronie drzwi i jak najszybciej wydostać się z komory.

Okienko należy zamykać na klucz i przechowywać w miejscu niedostępnym.

W czasie użytkowania obiektów typu KA, czy ULO, pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do komór bez odpowiedniego sprzętu (aparatu tlenowego) oraz osoby, która z zewnątrz asekurowałaby wchodzącego do komory. Komory powinny być  zamknięte, podobnie jak okienka, przez które można obserwować jakość przechowywanych owoców. Nie powinniśmy w okienkach pozostawiać kluczyków, którymi okno mogą bez problemu otworzyć dzieci lub osoby niepowołane. Pobieranie próbek do kontroli jakości owoców powinno odbywać się także z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, że przez okno do komory wkłada się tylko rękę lub chwytak niewidzialna bariera pomiędzy atmosferą zewnętrzną, a wewnętrzną jest tak mała, że w każdej chwili kolejny oddech może doprowadzić do utraty przytomności.

Bardzo ostrożnie należy także postępować w przypadku otwierania komór. Zawsze po otwarciu komory należy sprawdzać na analizatorach skład gazowy atmosfery. Nie wolno bezpośrednio po otwarciu drzwi wchodzić do środka, gdyż niskie stężenie tlenu może doprowadzić do omdlenia, a nawet do śmierci.

Marcin Piesiewicz

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here