XX-lecie Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

xxlecieZSRP
Źródło zdjęcia: ZSRP

Dwadzieścia lat temu, w maju 1999 roku został powołany do życia Związek Sadowników Mazowsza- oddolna, spontaniczna, branżowa, apolityczna, działająca społecznie organizacja zrzeszająca sadowników. W tym okresie ogrodnikom zaczęły doskwierać pierwsze negatywne skutki zmian polityczno- gospodarczych. Do głównych należały: upadek spółdzielczości ogrodniczej i prywatyzacja dużych zakładów przetwórczych, ale były także inne.

Podstawowym celem, zapisanym w Statucie była i jest obrona interesów zawodowych polskich sadowników oraz ich reprezentowanie przed krajowymi i zagranicznymi ośrodkami decyzyjnymi. Moment właśnie był taki, że brak działań mógł spowodować upadek tysięcy gospodarstw.

Związek, w wyniku swojej aktywności chwilę później stał się ogólnopolską organizacją i zmienił nazwę na Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

Do dziś jest największą tego typu organizacją wśród europejskich krajów i też zdecydowanie największym branżowym związkiem rolniczym w Polsce.

W minionych dwudziestu latach Związek Sadowników RP był aktywny wszędzie tam, gdzie dyskutowano o sadownictwie, gdzie podejmowano w jego sprawie decyzje, gdzie pojawiały się problemy, gdzie otwierały się szanse i możliwości.

Ten jubileuszowy dla naszej organizacji rok jest dobrą okazją do przypomnienia wszystkim jego dorobku, osiągnięć, aktywności, zasług, roli w unowocześnianiu produkcji, wspieraniu eksportu, tworzeniu korzystnego prawa. To okres, w którym nie tylko obroniliśmy się przed upadkiem, ale zdobyliśmy pozycję jednego z największych na świecie producentów owoców i ich eksportera (…).

za: Mirosław Maliszewski, Prezes Związku Sadowników RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię