Zdaniem doradcy

niezależny doradca sadowniczy

Piotr Gościło, niezależny doradca sadowniczy radzi:

Przebieg warunków atmosferycznych jest podobny jak przed rokiem. Występuje okresowe zamarzanie i rozmarzanie gruntu. Zima jest łagodna, z dużą ilością opadów deszczu i śniegu z deszczem, co sprzyja rozwojowi chorób kory i drewna pochodzenia grzybowego i bakteryjnego. Lokalne podtopienia mogą powodować zagniwanie korzeni, utrudnia prace polowe, które w okresie zimy mogą być wykonywane (karczowanie i inne prace rekultywacyjne, zakładanie i prostowanie konstrukcji i rusztowań, prace melioracyjne, nawożenie). W tym roku sady w większym stopniu niż w latach ubiegłych narażone są na uszkodzenia spowodowane zwierzyną płową (dziki, sarny, zające), a w mniejszym przez gryzonie.

Podatność na uszkodzenia mrozowe. Rośliny w stadium spoczynku bezwzględnego są odporne na niską temperaturę. W końcu stycznia przechodzą w stadium spoczynku względnego, zależnego jedynie od przebiegu pogody. Wtedy mogą być groźne duże różnice temperatury pomiędzy dniem a nocą. Mogą prowadzić do uszkodzeń drewna i kory na pniach, konarach, a nawet pędach owoconośnych, także pąkach kwiatowych. Szczególnie drzewka młode, odmian wrażliwych na mróz, głównie w pierwszych latach po posadzeniu mogą być silnie uszkadzane. Wzrasta wtedy ich podatność na choroby kory i drewna, co może prowadzić do pękania pni, odparzeń mrozowych, a nawet zamierania całych drzew. Zapobieganie przemarznięciom to cały szereg przedsięwzięć i prac związany z wyborem stanowiska pod sad, doborem podkładek i odmian, kondycją drzew (wielkość owocowania w roku poprzednim, odżywienie drzew i przygotowanie do okresy spoczynku).

Lustracje w sadach i jagodnikach istotne są także w okresie zimy i na przedwiośniu. Dotyczą zdrowotności, stanu przezimowania drzew, krzewów i bylin, stanu przechowywanego materiału szkółkarskiego, stanu ogrodzeń, zabezpieczeń drzewek. Jeśli takowe wystąpią (np. ogryzienia pni, pędów) powinniśmy pnie malować farbą emulsyjną z dodatkiem substancji odstraszającej.

Lustracje i kontrolę obiektów przechowalniczych prowadzimy systematycznie. Sprawdzamy także stan przechowywanych owoców. Awarie instalacji chłodniczych i KA mogą prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń owoców.

Lustracje stanu przechowywanych owoców wykonujemy początkowo co miesiąc lub dwa, a następnie częściej, nawet co 2–3 tygodni. Stan dojrzałości sprawdzamy stosując różne metody, co pozwala podjąć trafne decyzje o terminie ich sprzedaży.

► Cięcie i formowanie drzew owocowych to ważna czynność agrotechniczna, która wymaga wiedzy i umiejętności. Warto tę wiedzę pogłębiać, uczestniczyć w pokazach i szkoleniach. Cięcie można prowadzić już w styczniu, szczególnie na drzewach starszych i bardziej odpornych na przemarzanie. Prowadzimy je tradycyjnie lub mechanicznie, następnie wykonujemy cięcie korekcyjne. W przypadku uszkodzeń mrozowych cięcie wykonujemy dopiero w kwietniu, maju.

Różne prace w sadzie obejmują naprawę dróg, urządzeń melioracyjnych, naprawę i modernizację rusztowań i konstrukcji, itp. Można też karczować drzewa i przygotowywać teren pod nowe nasadzenia (orka, głęboszowanie, nawożenie sadu).

Kalibracja i atestacja opryskiwaczy, przygotowanie do sezonu ochrony. Kalibrację możemy wykonać sami lub z pomocą specjalisty, atestacje prowadzą specjalistyczne wyznaczone jednostki. Przed wykonaniem atestacji opryskiwaczy, powinniśmy je umyć i do połowy napełnić wodą. Powinniśmy otrzymać potwierdzenie przeprowadzonej atestacji. Zarówno opryskiwacze, jak i ciągniki powinny być sprawne przed sezonem. Gałęzie po cięciu drzew należy usunąć z sadu.

Prace porządkowe i modernizacyjne w gospodarstwie. Związane są z jego funkcjonowaniem, a także spełnieniem przepisów BHP. Modernizujemy i wyposażamy magazyny do przechowywania ś.o.r. i nawozów, magazyny na sprzęt i narzędzia, łazienki i toalety, magazyny na odzież roboczą, ustawiamy tablice informujące o zachowaniu zasad bezpieczeństwa-BHP.

BHP w gospodarstwie. Jest ważne na każdym etapie produkcji, szczególnie w obiektach przechowalniczych. Za stan bezpieczeństwa odpowiada właściciel gospodarstwa. BHP obejmuje zasady przestrzegania przepisów oraz okresowe szkolenia pracowników i oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Pierwsze zabiegi ochronne w sadach. W okresie zimowych ociepleń warto stosować preparaty chroniące drzewa przed chorobami kory i drewna: preparaty miedzowe, siarkowe, zawierające efektywne mikroorganizmy czy związki srebra. Sady brzoskwiniowe wymagają zabiegów przeciwko kędzierzawości liściu brzoskwiń.

Podsumowanie ubiegłego sezonu wegetacyjnego, analizy ekonomiczne i technologiczne. W styczniu możliwe są jedynie analizy związane z efektywnością np. ochrony przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Sprzyjają podejmowaniu właściwych decyzji w bieżącym sezonie. Prowadzenie dokładnej dokumentacji, zapisów zdarzeń gospodarczych jest bardzo pomocne.

Zakup ś.o.r., nawozów, urządzeń kontrolnych i pomiarowych. Niektóre z tych produktów można kupić taniej w okresie przerwy wegetacyjnej. Warto tez zaopatrzyć się w pułapki lepowe i feromonowe, info karty itp.

Szkolenia, pokazy, seminaria, kursy, wycieczki specjalistyczne. Wszelkie spotkania szkoleniowe mają zasięg krajowy, międzynarodowy, gminny, lokalny. Są źródłem wiedzy, miejscem wymiany spostrzeżeń. Warto z nich korzystać, zobaczyć nowe maszyny i urządzenia, zakupić lub odnowić prenumeratę prasy ogrodniczej i publikacji książkowych, zapoznać się z nowymi trendami związanymi nie tylko z technologią produkcji, ale np. ze wzrastającymi wymaganiami i oczekiwaniami rynku.

Programy ochrony roślin sadowniczych są dostępne przed sezonem wegetacyjnym, zawierają podstawowe informacje związane z zasadami ochrony w bieżącym roku – najnowsze zalecenia dotyczące zarejestrowanych preparatów, zasad prowadzenia ochrony tradycjonalnej i integrowanej, stosowania regulatorów wzrostu, progów zagrożenia przez szkodniki, programów ochrony poszczególnych upraw, informacje dotyczące faz rozwojowych, kalibracji opryskiwaczy, wyznaczanie dawek cieczy roboczej itp. Są pomocne, a wręcz konieczne przy prowadzeniu racjonalnej ochrony.

Nowe trendy i tendencje. Są to tematy zamieszczane w czasopismach ogrodniczych i informatorach. Warto z nimi się zapoznać, śledzić je i wprowadzać do praktyki. Dotyczą one m.in.: l zmniejszającej się opłacalności produkcji owoców (większe koszty produkcji, mniejsze ceny za sprzedawane owoce; l nowych trendów (np. produkcja ekologicznej); l podnoszenia jakości owoców i oczekiwań rynku; l biostymulatorów w sadownictwie; l zaawansowanych technik ochrony; l zagrożeń w produkcji owoców; l zmian w zasadach zatrudnienia obcokrajowców; l internetowej sprzedaży owoców (np. portal Service2Trees); l zjawiska mniejszej skuteczności pestycydów, m.in. na skutek wytwarzania się ras odpornych patogenów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here