Zmiany w prawie – emerytury rolnicze

polski złoty

Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637), wprowadzając ramy czasowe, ograniczyła rolnikom możliwość uzyskania prawa do wcześniejszego świadczenia.

Od 1 stycznia 2018 r. nowa ustawa likwiduje przywileje dla tej grupy Polaków i nie przewiduje już przyznania wcześniejszych emerytur rolniczych, ale jest wyjątek.

O wcześniejszą emeryturę rolniczą mogą ubiegać się ci, którzy do 31 grudnia 2017 r.:
• ukończą 55 lat czyli kobiety – tylko urodzone w 1962 r. i 60 lat – tylko mężczyźni urodzeni 1957 r.;
• będą posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego (bez względu na płeć);
• zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej.

Jeżeli rolnik wypełni wszystkie trzy warunki na dzień 31 grudnia 2017 r., to z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę będzie mógł wystąpić również po tym terminie.

Co istotne, jeśli ktoś urodził się po 1 stycznia 1949 r., płaciłskładki na KRUS oraz pracował dodatkowo, a jego pracodawca opłacał ZUS, może mieć prawo do dwóch emerytur – rolniczej i pracowniczej. Należy pamiętać, aby złożyć wnioski zarówno w jednej, jak i w drugiej instytucji.

za: wp.pl

ARTYKUŁY POWIĄZANE

None found

[s4u_pp_featured_products per_row="2"]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here