Monitorowanie szkodników

  Integrowana ochrona roślin nakłada na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin (ś.o.r.), obowiązek stosowania tych produktów wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. W okresie wegetacji roślin wykluczone jest obecnie profilaktyczne używanie zoocydów. W obowiązkowych ewidencjach zabiegów ochrony należy także bezwzględnie zamieszczać informacje dotyczące powodu przeprowadzenia zabiegów. Zazwyczaj decyzja powinna być wynikiem stwierdzenia przekroczenia przez populację szkodnika progu ekonomicznego zagrożenia.

  Uniknąć strat

  Aby przekonać się o tym, że próg ekonomicznego zagrożenia został przekroczony, należy używać narzędzi pomocnych w potwierdzeniu tego faktu. Do najprostszych należą różnego typu pułapki – barwne, zapachowe, feromonowe, pokarmowe (tabela). Każdy profesjonalny sadownik powinien zatem korzystać z tego udogodnienia, szczególnie że jest ono przydatne także do identyfikacji szkodników, szacowania liczebności populacji, ustalenia optymalnego terminu zabiegu. Można się oczywiście wspierać sygnalizacjami (mass media, ODR, PIORiN, IOR–PIB, komercyjni doradcy), jednak zmienność występowania i rozwoju szkodników (zależna od przebiegu warunków atmosferycznych, głównie temperatury) w obrębie jednego sadu bywa tak duża, że radziłabym prowadzenie indywidualnego monitoringu w obrębie poszczególnych kwater.

  O tym, że szkodnik obecny jest w uprawie, można oczywiście przekonać się po zaobserwowaniu osobników (różnych stadiów rozwojowych), bądź objawów żerowania. W obu przypadkach podjęcie decyzji o zabiegu w takich momentach jest już bardzo spóźnione i efekty ochrony bywają niesatysfakcjonujące. Uszkodzeń owoców roślina już nie zregeneruje, rany może oczywiście zabliźnić, ale takie owoce nie będą stanowiły towaru handlowego najwyższej jakości. Nie nadają się także do przechowywania. Mogą one być zbyte jedynie jako produkt przemysłowy.

  Szkody, z jakimi miewamy do czynienia po wystąpieniu agrofagów, nie są wyłącznie bezpośrednie. Często pośrednia szkodliwość jest znacznie bardziej niebezpieczna – wiele agrofagów (w tym spora grupa owadów) jest wektorami chorób wirusowych i fitoplazmatycznych roślin. O ile zniszczenie populacji szkodnika jest możliwe, o tyle w Polsce nie ma zarejestrowanych środków, którymi można by wyleczyć rośliny z chorób wirusowych bądź fitoplazmatycznych.

  Rozmieszczenie określonych pułapek w poszczególnych kwaterach sadu i systematyczna ich kontrola są wskazane w celu podjęcia decyzji o rozpoczęciu ochrony w strategicznym terminie, gwarantującym najwyższą skuteczność zabiegu.

  Przykłady pułapek, dostępnych komercyjnie, do monitoringu wybranych szkodników

  Monitorowany szkodnik

  Nazwa pułapki

  Typ

  Termin zainstalowania pułapek*

  Drosophila suzukii
  (‘muszka plamoskrzydła’)

  Drosophhila suzukii [VARL]

  pułapka pokarmowa/zapachowa

  początek dojrzewania owoców pestkowych

  Miodówki gruszowe (Psylloidea)

  Żółte tablice lepowe

  lepowa/żółta

  przed kwitnieniem (połowa kwietnia – połowa maja) i po kwitnieniu

  Mszyce (Aphididae)

  Nasionnica trześniówka
  (Rhagoletis ceras)

  Ekolep żółty

  lepowa/żółta

  połowa/koniec maja – połowa lipca

  Rhagoletis cerasi [PALz]

  Pułapki zapachowe lepowe
  na nasionnicę trześniówkę

  lepowa/wabik zapachowy

  Rhagoletis cingulata (nasionnica)

  Rhagoletis cingulata [PALz]

  lepowa/żółta

  Ogrodnica niszczylistka
  (Phyllopertha horticola)

  HORTODOR

  feromon

  koniec maja – czerwiec

  Owocnice
  (Hoplocampa spp.)

  Ekolep biała

  lepowa/biała

  faza różowego pąka (jabłonie)/białego pąka (śliwy) – koniec kwitnienia

  Białe tablice lepowe

  Hoplocampa spp. [PALf]

  Owocówka jabłkóweczka
  (Cydia pomonella)

  POMODOR

  feromon

  I pokolenie – 1. dekada maja do połowy czerwca
  II pokolenie – od lipca lub przez cały okres lotu motyli – od 1. dekady maja

  Zestaw standardowy na owocówkę jabłkóweczkę

  feromonowa/trójkątna

  Deltastop CP

  Cydia pomonella [RAG]

  KreyoMET TRAP

  feromonowa/fotografująca,
  z automatycznym podłączeniem do komputera

  Owocówka południóweczka
  (Grapholita molesta)

  Deltastop GM

  feromonowa/trójkątna

  W Polsce zwójka ta nie występuje. Jest jednak stwierdzana (wg służb fitosanitarnych Federacji Rosyjskiej) w przesyłkach polskich jabłek. Od dwóch lat prowadzony jest monitoring na terenie naszego kraju. Nie stwierdzono ani jednego osobnika. Na Węgrzech pułapki wywiesza się na początku kwietnia. Lot motyli 2 lub 3 pokoleń trwa od połowy kwietnia do połowy września. W warunkach klimatycznych Polski motyle pojawiałyby się znacznie później. Być może z początkiem maja.

  Grapholita molesta [RAG]

  Owocówka śliwkóweczka
  (Grapholita funebrana)

  GRAPODOR

  feromon

  przez cały okres lotu motyli – od początku maja

  Zestaw standardowy na owocówkę śliwkóweczkę

  feromonowa/trójkątna

  Deltastop GF

  Grapholita funebrana [RAG]

  Płatkówka pstrocineczka
  (Hedya nubiferana)

  Deltastop HN

  feromonowa/trójkątna

  przez cały okres lotu motyli – od połowy maja do połowy sierpnia

  Hedya nubiferana [RAG]

  Przeziernik jabłoniowiec
  (Synanthedon myopaeformis)

  MYOPODOR

  feromon

  przez cały okres lotu motyli – od 2. dekady maja do początku sierpnia

  Synanthedon myopaeformis [RAG, VARs+]

  feromonowa/trójkątna
  i kominowa

  Skośnik brzoskwiniaczek
  (Anarsia lineatella)

  ANARODOR

  feromon

  I pokolenie – od 3. dekady maja do połowy lipca
  II pokolenie – od końca lipca do połowy września

  Zestaw standardowy na skośnika brzoskwiniaczka

  feromonowa/trójkątna

  Anarsia lineatella [RAG]

  Wydłubka oczateczka
  (Spilonota ocellana)

  SPILODOR

  feromon

  przez cały okres lotu motyli – od końca maja

  Zestaw standardowy na wydłubkę oczateczkę

  feromonowa/trójkątna

  Deltastop SO

  Spilonota ocellana [RAG]

  Toczyk gruszowiaczek
  (Leucoptera scitella, syn. L. xitella)

  Zestaw standardowy na toczyka gruszowiaczka

  feromonowa/trójkątna

  I pokolenie – faza zielonego pąka
  II pokolenie – 1. dekada lipca

  Leucoptera scitella [RAG]

  Trociniarka torzyśniad
  (syn. torzyśniad kasztanówka; Zeuzera pyrina)

  Zeuzera pyrina [VARb3]

  feromonowa/tunelowa/barwna/attract&kill

  koniec czerwca – sierpień

  Trociniarka czerwica
  (Cossus cossus)

  Cossus cossus [VARb3]

  koniec maja – lipiec

  Zwójka bukóweczka
  (Pandemis heparana)

  Zestaw standardowy na zwójkę bukóweczkę

  feromonowa/trójkątna

  przez cały okres lotu motyli – od połowy czerwca do sierpnia

  Deltastop PH

  Pandemis heparana [RAG]

  Zwójka koróweczka
  (Enarmonia formosana)

  ENARODOR

  feromon

  przez cały okres lotu motyli – od połowy maja

  Zestaw standardowy na zwójkę koróweczkę

  feromonowa/trójkątna

  Enarmonia formosana [RAG]

  Zwójka rdzaweczka
  (Archips podana)

  ARCHODOR

  feromon

  przez cały okres lotu motyli – od końca maja

  Zestaw standardowy na zwójkę rdzaweczkę

  feromonowa/trójkątna

  Archips podana [RAG]

  Zwójka różóweczka
  (Archips rosana)

  ROSODOR

  feromon

  przez cały okres lotu motyli – od połowy czerwca do końca lipca

  Zestaw standardowy na zwójkę różóweczkę

  feromonowa/trójkątna

  Archips rosana [RAG]

  Zwójka siatkóweczka
  (Adoxophyes orana)

  ADOXODOR

  feromon

  przez cały okres lotu motyli – od końca maja

  Zestaw standardowy na zwójkę siatkóweczkę

  feromonowa/trójkątna

  Deltastop AO

  Adoxophyes orana [RAG]

  fot. K. Kupczak