Nowości nie tylko nawozowe z firmy Intermag

  Plantpress

  12 maja 2011 w Jerzmanowicach kolo Olkusza przedsiębiorstwo Intermag zorganizowało konferencję prasową, na której przypomniano ofertę firmy oraz zaprezentowano zmiany, jakie w niej zaszły w ostatnim czasie. Intermag działa na rynku polskim już 22 lat (silnie rozwija też obecność za naszą wschodnią granicą), a do produktów firmy znanych sadownikom należą np. biostymulator Tytanit, nawozy o właściwościach ochronnych Alkalin, chelaty nawozowe, płynne nawozy makro- oraz mikroelementowe (Fostar, Wapnowit, Foscalvit, nawozy krystaliczne uniwersalne, magnezowe czy agrochemikalia poprawiające właściwości cieczy użytkowej (Proaqua i Faster). Podczas spotkania Hubert Kardasz, prezes zarządu firmy Intermag, omówił nowości w jej ofercie, zmiany w Dziale Sprzedaży oraz te dotyczące komunikacji marketingowej.

  Nowe w ofercie

  Formułę CHAAT – unikatowe połączenie aminokwasów egzogennych, witamin, schelatowanych mikroelementów i łatwo przyswajalnego dla roślin tytanu zawierały dotychczas nawozy krystaliczne z serii Plonvit. Od 2011 r. wprowadzono ją także do serii płynnych nawozów Plonvit. Dodatek ten ma poszerzać działanie nawozów o właściwości biostymulujące, czyli uodparniać rośliny na warunki stresowe, poprawiać ich zimotrwałość oraz ułatwiać regenerację uszkodzeń.

  Płynne jednoelementowe nawozy mikroelementowe z serii Mikrovit mają obecnie wyższą zawartość składników pokarmowych (Fe – 75 g/l, Cu – 80 g/l, Zn – 112 g/l i Mn – 160 g/l) oraz nowy produkt – nawóz krzemowy Mikrovit Si-150. Ma on dostarczać roślinom krzem w formie łatwo przyswajalnej, zwiększać ich odporność na patogeny, wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz zmniejszać podatność na rozwój chorób grzybowych oraz bakteryjnych.

  Nowością jest też seria płynnych nawozów makroelementowych Makrovit Opty, Nitro, Phospho, Kali o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, z dodatkiem aminokwasów i witamin. Nawozy te mają mieć właściwości biostymulujące, charakteryzować się łatwością i szybkością przygotowania cieczy roboczej oraz umożliwiać tworzenie programów nawożenia dostosowanych dla poszczególnych upraw.

  W 2011 roku ukazała się seria krystalicznych nawozów wieloskładnikowych do fertygacji Hydropon – 4 formulacje NPK z mikroelementami, w pełni rozpuszczalne w wodzie i umożliwiające przygotowanie pożywek dla roślin w każdej fazie wegetacji. Nawozy te zawierają także dodatek tytanu o właściwościach aktywizujących procesy biochemiczne roślin, co ma sprawiać, że rośliny lepiej wykorzystują dostarczane składniki pokarmowe.

  Woda do przygotowania cieczy użytkowej do dokarmiania dolistnego lub opryskiwania środkami ochrony roślin, w zależności od źródła pochodzenia, różni się składem oraz odczynem pH i może sprawiać trudności związane z tworzeniem się osadów i wysokim napięciem powierzchniowym, a przez to osłabiać skuteczność stosowanych preparatów. Rozwiązaniem problemu może być nowy w ofercie kondycjoner wody Proaqua pH do uzdatniania wody używanej do wszystkich zabiegów agrotechnicznych. Dodatkowo pozwala on uzyskać kwaśny odczynu roztworu roboczego, co zwiększa mieszalność agrochemikaliów i stabilność roztworów roboczych, a tym samym neutralizuje negatywne właściwości twardej wody (taka występuje na 80% terenu Polski). Obniżenie pH cieczy użytkowej znacząco poprawia efektywność działania nawozów dolistnych i środków ochrony roślin. W maju (do początku czerwca) trwała akcja promocyjna, która umożliwiała pokazanie efektów po zastosowaniu preparatu Proaqua pH – zakup kondycjonerów wody premiowano bezpłatnym dodatkiem pasków wskaźnikowych do pomiaru jej twardości.

  Dwie inne nowości to Acid PK 30:5 – nawóz fosforowo-potasowy, silnie kwaśny o pH <1 oraz Bortytan – płynny nawóz borowy (150 g/l) z dodatkiem tytanu. Pierwszy, oprócz dostarczania składników pokarmowych ma wspierać ochronę roślin przed niektórymi patogenami (nie lubią kwaśnego środowiska), drugi – zapobiegać występowaniu i likwidować skutki niedoborów boru (zawiera też tytan).

  Zmiana organizacji sprzedaży i w komunikacji marketingowej

  Od tego roku firma Intermag ma 5 przedstawicieli terenowych, którzy zajmują się nie tylko organizacją sprzedaży, ale i pomagają w wyborze optymalnych sposobów nawożenia i doborze produktów. Organizują także pokazy polowe – w tym roku w maju odbyły się 2 takie spotkania sadownicze, a 3 kolejne poświęcone jabłoniom planowano w czerwcu (2.06 w Wierzchowicach, 19.06 w Mieścinie i 20.06 w Pobórce Wielkiej).

  W kwietniu br. uruchomiono stronę internetową www.intermag.pl, która działa obecnie jak źródło wiedzy o technologiach dokarmiania roślin, zawiera multimedialny katalog produktów z zaawansowanymi opcjami wyszukiwania oraz część interaktywną dla użytkowników. Pojawiły się także firmowe drukowane poradniki (np. „Nawozy HYDROPON w fertygacji roślin” oraz „CHELATY w nawożeniu roślin”), do których wkrótce dołączyć mają „Tabela mieszania nawozów z pestycydami”, „Dolistne dokarmianie upraw rolniczych”, „Dolistne dokarmianie sadów” oraz „Dolistne dokarmianie warzyw”. (WG)

  fot. 1,2 W. Górka