Nowy globalny gracz na rynku rolniczym

  redakcja MPS-SAD

  Corteva AgriscienceTM, Dział Rolniczy DowDuPont, stanie się niezależną spółką publiczną po zakończeniu procedury wydzielenia spółki w czerwcu 2019 r. Dział łączy silne strony DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection oraz Dow AgroSciences. Oferuje bogatą ofertę nasion i nowoczesnych środków ochrony roślin, jednocześnie wprowadza na rynek nowe produkty. Globalna sprzedaż netto pro forma spółek w 2017 r. wyniosła 14,3 miliarda dolarów. Jednym z priorytetów Corteva AgriscienceTM jest także ochrona środowiska. O celach i planach firmy na najbliższe lata informowano podczas konferencji prasowej, która odbyła się 23 października 2018 r. w Warszawie.

  Fot. 1. Jean Philippe Riffat, dyrektor działu handlowego, Europa Środkowa
  Fot. 1. Jean Philippe Riffat, dyrektor działu handlowego, Europa Środkowa

  Corteva AgriscienceTM to spółka założona w oparciu o dobrze znane polskim rolnikom globalne firmy Dow AgroSciences, Dupont i Pioneer. Dla wielu to jednak nadal nowa nazwa. Skąd się wzięła? „Cor” odnosi się do łacińskiego „cor”, czyli „serca”, natomiast „teva” to starożytne słowo oznaczające „ziemię/naturę”. Razem tłumaczymy to jako serce przyrody, gdyż jesteśmy czysto rolniczą firmą. Natomiast nasze logo nawiązuje do pól uprawnych z widocznymi skibami – mówił Jean Philippe Riffat (fot. 1), dyrektor regionu Europa Środkowa. Poinformował też o wyzwaniach, jakie obecnie stoją przed firmą. Przede wszystkim wynikają one ze zmian zachodzących na rynku, w tym ochrony roślin i nasiennictwa związanych z globalnym wzrostem popytu na żywność. Szacuje się, że jej produkcja do 2050 r. będzie musiała wzrosnąć o 50%, aby wyżywić rosnącą populację 9,7 miliarda ludzi. Jednocześnie produkcja rolnicza jest coraz trudniejsza. Zmiany klimatyczne są wyzwaniem dla systemów produkcji i wpływają na żywotność plonów na całym świecie. Szkodniki pojawiają się w rejonach, gdzie dawniej nie występowały, natomiast ceny towarów są zmienne. Globalnie powierzchnia gruntów ornych per capita spadła o 40% w ciągu ostatnich 40 lat. Rolnictwo wymaga też znacznych ilości wody (zużywa 70% słodkiej wody), natomiast standardy dotyczące paliw i emisji mają wpływ na rozwój branży maszynowej.

  Wszystko to sprawia, że branża rolnicza się zmienia, integruje. Zwiększa się powierzchnia gospodarstw, np. w latach 2007–2012 liczba farm w USA spadła o 4,3%, podczas gdy średnia wielkość farmy wzrosła o 3,8%. Obecnie dystrybutorzy i dostawcy konsolidują się w całym przemyśle. Rolnictwo się globalizuje, państwa znajdują aktywa poza własnym terytorium. Branża wprowadza innowacje, w tym coraz mocniej rozwija się rolnictwo precyzyjne. Wprowadzane są też regulacje dotyczące rejestracji, przechowywania i traktowania produktów, jak i użytkowania wody. Innymi kwestiami, na które zwraca się coraz większą uwagę, są produktywność i bioróżnorodność. Szacuje się, że do 2030 r. utracone zostanie około 10% dzisiejszej bioróżnorodności, głównie z powodu intensyfikacji rolnictwa. Jednocześnie na produktywność rolnictwa duży wpływ ma możliwość zastosowania m.in. chemikaliów, genetyki, biotechnologii oraz samo wykorzystanie ziemi. Producenci żywności oraz firmy dostarczające rozwiązań przydatnych w tej materii muszą uwzględniać również wymagania stawiane przez konsumentów. Ich oczekiwania co do produktów rolniczych są coraz wyższe, np. obecnie 70% konsumentów w UE uważa GMO za „zasadniczo nienaturalne”. Oczekują oni żywności bezpiecznej, ale zarazem wysokiej jakości i identyfikowalnej. Obecnie można prześledzić pochodzenie tylko około 13% produktów żywnościowych, ale możliwość sprawdzenia pochodzenia staje się coraz istotniejsza. Biorąc pod uwagę powyższe, zrodził się pomysł, aby utworzyć firmę, która łącząc wiedzę i doświadczenia trzech podmiotów, będzie w stanie odpowiedzieć na te wyzwania i pomóc rolnikom w funkcjonowaniu na obecnym rynku. Jeśli chodzi o nasze portfolio, to jest ono zrównoważone: mniej więcej połowę stanowią produkty związane z nasiennictwem, a drugą połowę – produkty związane z ochroną roślin. Firma Corteva Agriscience™ oferuje także zaawansowane rozwiązania cyfrowe. Naszą misją jest wzbogacać życie tych, którzy produkują, i tych, którzy konsumują, zapewniając postęp przyszłym pokoleniom – mówił J.P. Riffat.

  Fot. 2. Andrzej Paluch, dyrektor krajowy Polska
  Fot. 2. Andrzej Paluch, dyrektor krajowy Polska

  Nowo utworzoną markę Corteva Agriscience™ wyróżnia dorobek trzech wiodących firm oraz ich wielopokoleniowe doświadczenie w branży rolniczej, solidny zespół ekspertów, technologii, innowacji i badań, możliwości rozwojowe, dbałość o zachowanie środowiska naturalnego oraz bliska współpraca z polskimi spółkami i instytucjami. Kapitał, jaki posiada Corteva Agriscience™, pozwoli nam rozwijać system żywnościowy, dając rolnikom szansę na uzyskanie lepszych, zdrowszych i obfitszych plonów, przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne – mówi Andrzej Paluch (fot. 2), dyrektor krajowy (Country Leader) w Corteva Agriscience™ w Polsce. Firma zapewnia rolnikom dostęp do innowacyjnych rozwiązań w zakresie nasion oraz ochrony upraw w dzisiejszym wysoce konkurencyjnym środowisku, a także w świetle ograniczeń prawnych i wyzwań związanych z zastąpieniem popularnych produktów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w związku z coraz większą presją, jakiej poddane jest rolnictwo, Corteva Agriscience™ wprowadza na rynek produkty oparte na unikalnej formule, zaopatrując rolników w odpowiednie narzędzia do codziennej pracy, takie jak Isoclast™ Active, Inatreq™ Active, Arylex™
  Active, Lumiposa® i Zorvec®. Ponadto jest aktywnym uczestnikiem inicjatyw branżowych mających na celu ograniczenie wpływu na środowisko naturalne. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin – m.in. uczestniczy w Systemie Zbiórki Opakowań, zapewniającym skuteczne, bezpieczne dla środowiska oraz ludzi zbieranie i zagospodarowywanie opakowań po środkach ochrony roślin, oraz w kampanii Bezpieczna Uprawa, informującej rolników o tym, jak ustrzec się przed nielegalnymi i podrabianymi środkami ochrony roślin i jak używać ś.o.r. w odpowiedzialny i legalny sposób. Kolejna kampania branżowa, w którą zaangażowała się firma, skierowana jest do szerszej publiczności – „Pryskane? Nie szkodzi”. Informuje ona społeczeństwo o korzyściach z używania środków ochrony roślin w rolnictwie.

  Fot. 3. Przemysław Szubstarski, dyrektor ds. marketingu, Polska
  Fot. 3. Przemysław Szubstarski, dyrektor ds. marketingu, Polska

  Nowości w portfolio firmy omówił Przemysław Szubstarski (fot. 3), dyrektor ds. marketingu, Polska. Wśród środków, które są już dobrze znane sadownikom, jest np. SpintorTM 240 SC – środek owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym oraz jajobójczym przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników gryzących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Zawiera on spinosad, substancję biologicznie czynną otrzymywaną w wyniku fermentacji bakterii Saccharopolyspora spinosa. Działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie do jego śmierci. W sadownictwie preparat przeznaczony jest m.in. do zwalczania muszki plamoskrzydłej (Drosophila suzukii), wciornastka różówka, zwójki bukóweczki, zwójki siatkóweczki i zwójki różóweczki. Jak poinformował P. Szubstarski, w przyszłym roku firma Corteva Agriscience™ ma uzyskać rejestrację nowego preparatu (dedykowanego do ochrony upraw sadowniczych) opartego na podobnej substancji aktywnej, uzyskiwanej jednak syntetycznie.

  Nowością w portfolio firmy jest Closer™ oparty na substancji czynnej sulfoksaflor (nazwa handlowa Isoclast™ Active). Obecnie środek ten jest przeznaczony do zwalczania mszyc w uprawach warzywniczych, jednak w przyszłym roku firma oczekuje rozszerzenia jego rejestracji na uprawy sadownicze. Isoclast™ Active oddziałuje na receptory acetylocholiny w unikalny i złożony sposób, który różni się od sposobu działania innych substancji czynnych grup 4 IRAC (w tym neonikotynoidów). Działa na szkodniki zarówno kontaktowo, jak i żołądkowo. Charakteryzuje go długotrwała skuteczność i szybkość działania.
  W tym roku rejestrację w Polsce uzyskał Zorvec Enicade® – środek grzybobójczy nowej generacji do zwalczania zarazy ziemniaczanej nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Nowa generacja substancji aktywnej daje nieporównywalne efekty ze względu na bardzo wysoką wrażliwość patogenu – zarazy ziemniaka. Zorvec Enicade® jest polecany głównie zapobiegawczo do ochrony przed zarazą liści, zarazą łodygową, a w konsekwencji – do zapobiegania zarazie bulw – informował P. Szubstarski.

  fot. 1–3 M. Strużyk