Pierwsze spotkanie grupy Młodych Sadowników

  Przy Towarzystwie Rozwoju Sadów Karłowych stworzona została nowa organizacja – grupa pod nazwą Młodzi Sadownicy, która w zamierzeniu skupiać ma osoby pomiędzy 18 a 40 rokiem życia, przede wszystkim sadowników, ale także szkółkarzy i innych związanych z działalnością sadowniczą. W niedzielę 16. maja w Błędowie odbyło się wyjazdowe spotkanie grupy Młodych Sadowników (fot.), któremu przewodniczył prof. dr hab. E. Makosz.

  Na wstępie, profesor Makosz dodał zebranym otuchy podkreślając, że pomimo wzrastającej konkurencji, zwłaszcza na rynku wschodnim „…jest przyszłość przed sadownikami, którzy znają warunki rynkowe”. Zaznaczał jak istotna jest integracja i wspólne działanie przejawiające się w tworzeniu grup producenckich, do których należy wciąż tak mały odsetek sadowników. Podkreślał jak ważne jest, aby produkować jabłka wysokiej jakości oraz, że tylko takie owoce powinny być promowane. Profesor podkreślał, że podstawą funkcjonowania grupy powinna być współpraca i wzajemne zaufanie.

  Podczas spotkania ustalono, że przynajmniej początkowo, Młodzi Sadownicy pozostaną pod opieką TRSK, tworząc w jego szeregach nieformalną grupę. W Błędowie wybrano także władze organizacji Młodych Sadowników. Jej przewodniczącym został Paweł Miszczyk, zastępcami – Agnieszka Białachowska oraz Barbara Lipnicka, skarbnikiem – Kacper Wypijewski, a sekretarzem Paweł Jakubczak. Jako członkowie do zarządu weszli jeszcze Tomasz Chrzanowski, Jan Kozerski oraz Paweł Puncewicz.

  Ustalono, że najbliższe spotkanie organizacji odbędzie się w sierpniu, natomiast za cel wyjazdu zagranicznego obrano w tym roku Południowy Tyrol w czasie trwania targów Interpoma, gdzie nasi producenci prawdopodobnie spotkają się z podobną grupą młodych sadowników z tamtego rejonu. Udało się już także uruchomić internetowe Forum Młodych Sadowników, które ma pełnić rolę miejsca do wymiany informacji, doświadczeń i opinii. Dostęp do forum przewidziany jest jedynie dla członków MS.

  Podczas spotkania zaprezentowano wyniki ankiet zgłoszeniowych do programu, które dowodzą, że w organizacji nie znaleźli się ludzie przypadkowi:

  • 61% członków to osoby poniżej 26. roku życia;
  • 71% ma wyższe wykształcenie, a 50% stanowią osoby po studiach ogrodniczych;
  • najwięcej Młodych Sadowników (54%) – pochodzi z województwa mazowieckiego, z lubelskiego (18%) i świętokrzyskiego (7%);
  • w gospodarstwach członków najwięcej uprawia się jabłoni (37%), wiśni (19%), czereśni (15%), grusz (14%), oraz śliw (12%), pozostały areał przypada na orzechy, brzoskwinie i morele;
  • rednie zbiory jabłek w gospodarstwach członków wynoszą 35,3 t/ha, gruszek – 22,3 t/ha, wiśnie 14,5 t/ha, śliw – 35,7 t/ha, a czereśni – 9,88 t/ha;
  • 38% członków działa w grupach producenckich.

  Do organizacji wciąż można się zgłaszać. Na adres mlodzi-sadownicy@wp.pl można przesyłać pytania i uzyskać informacje o możliwościach członkostwa.

  fot. J. Najda