Rozszerzenia i kontynuacje

  redakcja „Hasło Ogrodnicze”

  Firma Sumi Agro Poland 27 listopada 2014 r. zorganizowała w Warszawie konferencję prasową (fot.). Na spotkaniu przedstawiono znane produkty firmy – środki ochrony roślin, których etykieta rejestracyjna została w ubiegłym sezonie rozszerzona o nowe zastosowania. Poinformowano o nowych produktach (stosowanych w uprawie zbóż − fungicydach i insektycydowej zaprawie nasiennej) oraz o działaniach promocyjnych zaplanowanych na 2015 r., dotyczących akcji „Budujemy populację owadów zapylających”.

  Fot. Konferencja prasowa Sumi Agro (od lewej: Tomasz Malczewski – prezes Sumi Agro, Urszula Filipecka – dyrektor marketingu firmy, Grzegorz Pruszyński – IOR-PIB oraz Paweł Banach – dyrektor rejestracji i rozwoju produktu)

  Po zakończeniu prowadzonych rejestracji, Mospilan 20 SP jest na polskim rynku insektycydów produktem o najszerszym spektrum zwalczanych szkodników. Środek ma obecnie ponad 250 zastosowań – mówił Paweł Banach, dyrektor rejestracji i rozwoju produktu w firmie Sumi Agro Poland. Rozszerzenie zakresu stosowania Mospilanu 20 SP dotyczy dwóch aspektów − rejestracji bazowej oraz upraw małoobszarowych. Do już zarejestrowanych w uprawie jabłoni zastosowań w zwalczaniu takich szkodników jak mszyce, owocówka jabłkóweczka, toczyk gruszowiaczek, owocnice, dodane zostały nowe możliwości. Obecnie Mospilan 20 SP jest zarejestrowany także do zwalczania pryszczarka jabłoniaka (0,2 kg/ha), ogrodnicy niszczylistki (0,2 kg/ha) i bawełnicy korówki (0,2 kg/ha z dodatkiem wspomagacza Slippa 0,2 l/ha). Znacząco rozszerzony został zakres stosowania Mospilanu 20 SP w leśnictwie – środek obecnie jest głównym insektycydem w tym segmencie. Ponadto mnogość zastosowań produktu w uprawach małoobszarowych jest ogromnym osiągnięciem firmy – podkreślił P. Banach. Insektycyd może być stosowany w większości upraw sadowniczych, warzywnych oraz w uprawie wszystkich gatunków roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami. W etykiecie-instrukcji stosowania dodany został zapis odnoszący się do bezpieczeństwa pszczół i innych owadów zapylających o treści: zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin, w przypadku stosowania środka w trakcie kwitnienia następujących upraw: rzepak ozimy, rośliny sadownicze, rośliny warzywne i ozdobne, w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek zaleca się stosować poza okresem ich aktywności na plantacji. Jak zaznaczył P. Banach, zapis ten ma na celu podkreślenie ważności tego szczególnego zalecenia dobrej praktyki ochrony roślin.

  Od lipca ub.r. Topsin M 500 SC stał się fungicydem o najszerszym zakresie stosowania na krajowym rynku tego typu środków – zaznaczył P. Banach. Produkt przeznaczony jest do zwalczania wielu chorób w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych, ozdobnych i leśnych. Łączna liczba zastosowań na określony w nowej etykiecie rodzaj rośliny uprawnej i choroby przekracza 130.

  W październiku ub.r. została zakończona procedura rozszerzenia rejestracji fungicydu mączniakobójczego Kendo 50 EW. Środek do tej pory stosowany tylko w uprawie pszenicy ozimej, może być obecnie aplikowany na plantacjach jabłoni, gruszy, winorośli oraz roślin ozdobnych pod osłonami, w rolnictwie z kolei w uprawie pszenicy jarej i jęczmienia jarego – mówił P. Banach. W uprawie jabłoni zaleca się użycie środka od fazy różowego pąka do końca fazy, gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57−75), zaś w uprawie gruszy od fazy, gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone, do fazy, gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19−87). W obu przypadkach zalecana dawka jednorazowego zastosowania produktu Kendo 50 EW wynosi 0,4–0,5 l/ha, zaś maksymalna – 0,5 l/ha. Z kolei w uprawie winorośli środek stosuje się od fazy, gdy widoczne są zielone końce pędów, do końca fazy, gdy większość jagód styka się ze sobą (BBCH 09−79), w dawce 0,15−0,5 l/ha (maksymalna dawka 0,5 l/ha). W celu ochrony roślin ozdobnych przed mączniakami zaleca się aplikację jednorazową dawką 0,1–0,2 l/ha (maksymalna dawka 0,2 l/ha).

  Rok 2015 jest ostatnim sezonem rejestracji produktu Nissorun 050 EC – poinformował P. Banach. Środek można stosować do końca listopada 2016 r. (rejestracja wygasa 31.05.2015 r., obrót produktem jest możliwy do końca listopada 2015 r.). Firma ma już przygotowane nowe rozwiązanie, a następca środka Nissorun 050 EC będzie wprowadzony do obrotu wiosną 2016 r.

  Firma Sumi Agro jest inicjatorem realizowanej od 2006 r. kampanii edukacyjnej „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”. Zamysłem organizatorów było uświadomienie rolnikom i sadownikom znaczenia pszczoły miodnej w środowisku i w zapylaniu roślin oraz promowanie takich działań w zakresie ochrony roślin, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo tych owadów. W styczniu 2013 r. zainaugurowana została nowa edycja akcji pod hasłem „Budujemy populację owadów zapylających”, a działania edukacyjne kampanii zostały rozszerzone na inne niż pszczoła miodna owady zapylające, głównie na murarkę ogrodową. Ta ciesząca się popularnością, wzbudzająca ciekawość i promująca proekologiczną działalność kampania będzie kontynuowana w kolejnym roku. W nadchodzącym sezonie przekażemy kolejne 1000 sztuk domków z gniazdami murarki ogrodowej i kolejne skrzynie z gniazdami tego owada do wykorzystania w sadach produkcyjnych oraz będziemy kontynuować spotkania w ośrodkach pokazowych, w których można zapoznać się z hodowlą murarki i efektami jej pracy. Szczegóły dotyczące dystrybucji domków będą dostępne wkrótce na stronie www.sumiagro.pl – zaznaczyła Urszula Filipecka, dyrektor marketingu firmy Sumi Agro Poland.

  fot. J. Klepacz-Baniak