Targowe ciekawostki

  Tegoroczne warszawskie X Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej oraz Targi Sadownictwa i Warzywnictwa, a także wystawa towarzysząca XXIII Spotkaniu Sadowniczemu w Sandomierzu były doskonałą okazją do zapoznania się z bogatą ofertą środków produkcji oraz rozwiązań technicznych, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w sadownictwie.

  Do oprysku kroplą kontrolowaną

  Firma Micro-System z Dobrodzienia prezentowała Turbofan (fot. 1) – opryskiwacz z kierunkowym, wspomagającym strumieniem powietrza, w którym zastosowano technologię CDA (Controlled Droplet Application), czyli oprysku kroplą kontrolowaną. Podczas zabiegu wykorzystuje się opracowaną w firmie Micron w Wielkiej Brytanii technologię polegającą na użyciu rozpylaczy rotacyjnych (atomizera z obrotowym dyskiem). Dysk, obracając się, rozbija ciecz roboczą na jednorodne krople o podobnej wielkości, w wyniku czego zmniejsza się zużycie cieczy roboczej i preparatu na ha. Opryskiwacz rotacyjny nie wymaga ciśnienia w obwodzie (ma praktycznie bezciśnieniową konstrukcję), co sprawia, że jest szczególnie przydatny podczas stosowania biopreparatów (np. zawierających mikroorganizmy), które w tradycyjnych ciśnieniowych opryskiwaczach mogą ulec zniszczeniu. Prezentowany opryskiwacz wyposażony był w zbiornik o pojemności 400 l i w 4 siatkowe atomizery z obrotowym dyskiem, w których łopatki wentylatora napędzane były osobnymi silnikami hydraulicznymi zasilanymi własną instalacją hydrauliczną (w sadzie o wysoko wyprowadzonych koronach można zastosować 6 atomizerów). Wydatek powietrza jednego atomizera wynosi 98m3/min, a prędkość powietrza 18 m/s.

  Pielnik obrotowy

  Wymogi integrowanej ochrony roślin (i.o.r.) dotyczą m.in. zwalczania chwastów, w czym pierwszeństwo mają rozwiązania niechemiczne. Do mechanicznego zwalczania chwastów przydatny może być pielnik obrotowy LPO-H (fot. 2) produkcji czeskiej firmy Ostraticky (w ofercie firmy Urmik Sp. J. z Michałowa Rudnickiego k. Częstochowy). Za jego pomocą można także zlikwidować zaskorupienie gleby pod drzewami oraz między nimi. Elementem roboczym jest czteronożowy układ tnący pod obudową (dyskiem) zabezpieczoną gumowym pierścieniem. Głębokość, na jaką mają zagłębić się noże w glebę, określa się za pomocą przedniego koła podporowego. Maszyna wyposażona jest w hydrauliczny czujnik, który steruje pracą ramienia roboczego, co sprawia, że po natrafieniu na przeszkodę (np. pień, słup) ramię z układem tnącym odchyla się, a po minięciu przeszkody powraca do położenia wyjściowego.

  Pielnik instalowany jest na modułowej wielonarzędziowej ramie, którą można zamontować z przodu lub między osiami ciągnika. Jeżeli ciągnik wyposażony jest w przedni TUZ, istnieje możliwość montażu urządzenia na nim. Aby podłączyć pielnik pod układ hydrauliczny ciągnika, powinien on mieć wydajność minimum 40 l/min. Jeżeli jest mniejszy, wówczas stosowany jest zewnętrzny napęd z niezależną pompą i zbiornikiem oleju, co wymaga zamontowania na tylnym TUZ ciągnika. Istnieje możliwość dwustronnego montażu pielników.

  Podpory dla drzewek

  Serie podpór polimerowych X-plast (fot. 3; o różnych konstrukcjach i wytrzymałościach), przeznaczonych do wspierania drzewek w systemie szpalerowym, oferowało Centrum Zaopatrzenia Sadowniczego APPSAD z Białej Rawskiej. W podstawowym modelu Ekono przetłoczenia znajdują się wzdłuż podpory, natomiast w modelu Trio jako wzmocnienie wewnątrz podpory dodano 3 ścianki. Według producenta największą wytrzymałością i sztywnością charakteryzuje się zaś model Cross o 4 ściankach wewnętrznych. Do zalet podpór X-plast producent zaliczył: wytrzymałość na odziaływanie różnorodnych warunków atmosferycznych, znaczną sprężystość i wytrzymałość na złamania, łatwość i szybkość montażu, oszczędność dzięki możliwości wielokrotnego zastosowania, wytrzymałość na działanie substancji chemicznych. Wytrzymałość podpór na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne potwierdzona jest badaniami. Każdy model ma określoną w kilogramach wytrzymałość na złamanie. Podpory te po zużyciu mogą być poddane recyklingowi, dzięki czemu inwestor może odzyskać część poniesionych nakładów. Podpory objęty są 25-letnią gwarancją, co pozwala na użycie ich w dwóch kolejnych nasadzeniach.

  Nowatorski nawóz

  Nagrodę im. Prof. Szczepana A. Pieniążka przyznano dolistnemu nawozowi wapniowemu Viflo CAL® S z oferty firmy Agrosimex (produkuje go firma Vet Agro z Lublina). Wapń (6%) w nawozie występuje w połączeniu z nanocząsteczkami srebra (25 mg/kg). Nawóz ten nie zawiera chlorków i siarczanów. Nanocząsteczki srebra charakteryzują się specyficznymi możliwościami działania fizycznego, chemicznego i biologicznego. Mają dużą w stosunku do rozmiaru powierzchnię czynną, są łatwo absorbowane przez przestrzenie międzykutikularne na powierzchni skórki, przetchlinki i aparaty szparkowe oraz szybko przemieszczają się w roślinie. Cząsteczki te zawieszone są w chitozanie – substancji organicznej (otrzymywanej z korpusów skorupiaków morskich), która jest pochodną chityny. Cechują go bioaktywność, nietoksyczność i biodegradowalność.

  Zapewnia on również szybkie pobranie i przemieszczanie się składników nawozu w roślinie. Nanocząsteczki srebra wykazują na roślinach działanie bakteriobójcze, aktywizują fotosyntezę, oddychanie, pobieranie i transport składników pokarmowych, oraz stymulują naturalne mechanizmy obronne. Zawartości chitozanu srebra ogranicza straty spowodowane porażeniem patogenami wywołującymi choroby przechowalnicze (m.in. szara pleśń, mokra zgnilizna i brunatna zgnilizna). Jak podaje producent, w przypadku jabłoni nawóz ma działanie ograniczające wystąpienie gorzkiej plamistości podskórnej przy jednoczesnym stymulowaniu naturalnych mechanizmów obronnych roślin. Zalecana dawka w przypadku jabłoni wynosi 3 l/ha (2 zabiegi na 28 i 14 dni przed zbiorem owoców). W okresie wzrostu zawiązków owocowych polecane są 2–4 zabiegi nawozem Viflo® wapniowo-azotowym w dawce 5 l/ha poprzedzające zabiegi Viflo® CAL S. Natomiast w przypadku drzew pestkowych zalecane są 3 zabiegi Viflo® CAL S (na 3, 2 i 1 tydzień przed zbiorem owoców) w dawce 3 l/ha.

  Nawóz dolistny Nano Active®

  Ten produkt z firmy PUH Chemirol Sp. z o.o. wyróżniła kapituła nagrody im. Prof. Szczepana A. Pieniążka. Zawiera on wapń (CaO 40%), magnez (MgO 4%) oraz mikroelementy (Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo). Przeznaczony jest do odżywiania roślin, wykazuje też działanie stymulujące. Zawiera nanocząsteczki, które tworzą zawiesinę i są łatwo przyswajane przez rośliny. Ze względu na szybkość pobierania i właściwe zaopatrzenie roślin w niezbędne składniki pokarmowe, sprawia że są one bardziej wytrzymałe na stres. Właściwości nawozu wynikające z wielkości nanocząsteczek oraz ich aktywności zapewniającej kompleksowe odżywienie roślin to tzw. Nutri Action System. Nawóz ten poleca się stosować w sadach dolistnie, 2–4-krotnie w dawce 2–3 kg/ha (liczba zabiegów i dawka zależą od gatunku). Bardziej rozbudowany skład w obrębie makroskładników ma Nano Active Forte®, który, oprócz siarki (SO3 12%) i magnezu (MgO 2%) zawiera także azot i potas 10–13). Dokarmianie pozakorzeniowe nawozem Nano Active® i Nano Active Forte® oprócz uzupełnienia niedoborów ważnych mikroelementów umożliwia także skuteczne pobieranie i akumulowanie wapnia w owocach, co skutkuje wzmocnieniem komórek i w efekcie (co potwierdziły badania) wysoką jędrnością i mniejszą podatnością na choroby podczas przechowywania.

  fot. 1–3 A. Łukawska