V Ogólnokrajowe Spotkanie Producentów Brzoskwiń i Moreli

  20 marca br. odbyło się V Ogólnokrajowe Spotkanie Producentów Brzoskwiń i Moreli, po raz trzeci zorganizowane w Sandomierzu. Jest to impreza cykliczna odbywająca się co 2 lata. Jej organizatorami były Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu oraz agencja LeafMedia.

  Adam Fura, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oddziału w Sandomierzu dowiódł, że rejon sandomierski charakteryzuje się najlepszymi w Polsce warunkami klimatyczno-glebowymi do uprawy moreli i brzoskwiń. Nie pominął również ważnego w tym sezonie problemu – uszkodzeń mrozowych w sadach morelowych i brzoskwiniowych. Niestety, przedstawiane fakty nie były pocieszające dla sadowników. O ile w sadach morelowych sytuacja dotycząca uszkodzeń mrozowych była zróżnicowana i można było znaleźć na drzewach pąki nieuszkodzone przez mróz, o tyle brzoskwinie zostały znacznie uszkodzone, przemarzły na nich pąki kwiatowe i jednoroczne, owoconośne pędy.

  Uprawa moreli w rejonie sandomierskim wynika z wielowiekowej tradycji, brzoskwinie sadzone są tam od kilkudziesięciu lat. Pomimo zdarzających się co kilka lat uszkodzeń mrozowych, produkcja obu gatunków rozwija się i ma duże perspektywy. Według A. Fury, w rejonie Sandomierza lepiej uprawiać odmiany późne, gdyż są mniej zawodne. Należy też więcej uwagi poświęcić dbałości o jakość owoców, ponieważ w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia.

  Zagadnienie bezpośrednio związane z regeneracją uszkodzeń w sadach brzoskwiniowych zreferowała dr Halina Morgaś z IO w Skierniewicach przedstawiając temat prowadzenia drzew uszkodzonych przez mróz. W przypadku stwierdzenia trwałego uszkodzenia pąków kwiatowych (zbrązowienie wnętrza) i przemarznięcia pędów jednorocznych, z racji braku owocowania, zaleciła bardzo intensywne cięcie drzew w celu pobudzenia do regeneracji uszkodzeń niewidocznych gołym okiem. Jeżeli uszkodzeniu uległa podstawa pąka kwiatowego, jest szansa na jego regenerację, ale zależy to wyłącznie od warunków atmosferycznych wiosną.

  Brzoskwinie mają duże zdolności regeneracyjne, ale tylko chłodna i wilgotna wiosna gwarantuje utrzymanie się zawiązków owocowych w przypadku uszkodzenia podstawy pąków kwiatowych.

  Przykład oszczędzającego czas producentom i kupującym sposobu dystrybucji hurtowych ilości owoców brzoskwiń i nektaryn na przykładzie włoskiego rynku hurtowego przedstawiła Anita Łukawska. Organizacja runku hurtowego w Villafranca di Verona (fot. 1) w rejonie uprawy brzoskwiń w prowincji Werona zupełnie nie przypomina dobrze znanego naszym producentom rynku hurtowego w Sandomierzu. Ten włoski rynek jest własnością gminy i powstał w celu ułatwienia kontaktów handlowych między producentami zrzeszonymi w spółdzielniach a nabywcami owoców.

  Codziennie do godziny 17.00, od początku czerwca do końca września producenci brzoskwiń i nektaryn przywożą owoce w skrzyniopaletach z tworzywa sztucznego. Każda organizacja producentów dysponuje skrzyniopaletami w innym kolorze (fot. 2). W tym samym czasie na rynku pojawiają się kupcy. Około godziny 18.00 wiadomo już jaki asortyment odmianowy wystawiony jest do sprzedaży oraz w jakich ilościach. Po negocjacji cen, kupcy dokonują zakupów, wieczorem transakcje są finalizowane i towar odjeżdża do właściciela. W transakcjach handlowych nie biorą udziału indywidualni sadownicy, ale prezes organizacji producenckiej, który osobiście potwierdza zgodność i jakość towaru oraz solidność organizacji.

  Ostatnie wystąpienie w Sandomierzu dotyczyło sposobów komunikowania się z klientami finalnymi, czyli promocji owoców. Temat ten omówiła dr Dorota Kruczyńska z IO w Skierniewicach. Porównała sposoby promocji owoców w punktach sprzedaży na Zachodzie i w Polsce. Niestety, także pod tym względem nasz kraj wypada niekorzystnie. Prelegentka przybliżyła również zasady działania funkcjonującego u nas od 2009 roku Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, utworzonego w celu wspomagania promocji owoców, który jednak jest wciąż zbyt słabo przez producentów wykorzystywany. Jako przykład skutecznych działań promocyjnych wskazała marketingową działalność Portugalskiego Stowarzyszenia Producentów Gruszy.

  fot. 1-2 A. Łukawska