Wstępna prognoza zbiorów owoców w Polsce

  W tym roku bardzo obficie kwitły nieuszkodzone przez mróz drzewa i krzewy owocowe. Także obficie kwitły truskawki.

  W okresie kwitnienia roślin sadowniczych były niekorzystne warunki pogodowe – chłód oraz dużo ciągłych opadów deszczu, szczególnie w środkowej i zachodniej Polsce. Korzystniejsze warunki były we wschodniej Polce i części Kujaw. W tych dwóch rejonach owoce dobrze zawiązały grusze. Z odmian jabłoni najsłabiej zawiązał owoce ‘Jonagold’, z odmian grusz – Xenia®, z odmian śliw – Węgierki, a czereśni – późne odmiany. Na skutek pogody, która bardzo sprzyjała rozwojowi chorób oraz trudności w opryskiwaniu roślin (podmokłe gleby), silniej niż w innych latach rozwija się parch jabłoni, brunatna zgnilizna drzew pestkowych na wiśniach i szara pleśń na krzewach porzeczki czarnej. Należy się także spodziewać silnego porażenia przez szarą pleśń owoców truskawek.

  Na podstawie poziomu zawiązania owoców (stan na 5 czerwca br.) moja prognoza zbiorów owoców w 2010 roku jest następująca:

  • jabłka – 2300–2400 tys. ton
  • gruszki – 40–50 tys. ton
  • wiśnie – 140–150 tys. ton
  • śliwk – 70–80 tys. ton
  • czereśnie – 30–35 tys. ton
  • truskawki – 140–150 tys. ton
  • maliny –  65–75 tys. ton
  • porzeczki czarne – 100–110 tys. ton
  • agrest – 15–16 tys. ton

  Na zeszłorocznym poziomie mogą być zbiory owoców aronii i borówki wysokiej. Dokładniejszą prognozę będę mógł przedstawić za miesiąc.