Zmiany w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych na 2017 r.

  redakcja „Hasła Ogrodniczego”

  Produkcja wysokiej jakości owoców to zadanie, które polscy sadownicy wykonują z coraz większym sukcesem. „Jakość” przez nich oferowana to nie tylko produkt doskonały pod względem wyglądu i smaku czy wartości prozdrowotnych… To przede wszystkim towar spełniający wszelkie normy bezpieczeństwa żywności, czyli niezawierający toksyn pochodzenia mikroorganicznego, gdyż podczas produkcji zabiegi ochronne wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami. Pomocny w tym procesie bywa co roku przygotowywany przez redakcję firmy Plantpress „Program Ochrony Roślin Sadowniczych”, w którym doradzamy sadownikom, jakie antidotum wybrać, aby pozbyć się zagrożenia w danym momencie wegetacji czy po jej zakończeniu, a jednocześnie aby po zabiegu nie został „ślad” w żywności. Zatem jakie zmiany czekają w nowym sezonie…?

  Zapomnijmy

  Spośród środków ochrony roślin (ś.o.r.) wycofanych z użycia (nie można ich już stosować w 2017 r.) nie ma strategicznych, które trudno byłoby zastąpić. Wyeliminowano następujące fungicydy – Carpene 65 WP, Orius Extra 250 EW (tebukonazol), Syrius 250 EW (tebukonazol) oraz zoocydy – Mavrik 240 EW (tau-fluwalinat), Nissorun 050 EC (heksytiazoks), Sanmite 20 WP (pirydaben). Rzuciwszy okiem na tę listę, żal możemy odczuć po Carpene® i Sanmite®. Pierwszy z wymienionych, dodynowy fungicyd, był jednym z dwóch dopuszczonych w Polsce do użycia. Obecnie został jeden, czy jego cena i dostępność ulegną zmianie? Zobaczymy. Jeśli chodzi o akarycyd Sanmite®, reprezentował on dość liczną grupę dostępnych w Polsce środków roztoczobójczych i był jednym z czterech inhibitorów mitochondrialnego transportu elektronów. Zawsze szkoda preparatu z grupy, której można było użyć raz w roku, a jeszcze bardziej wskazane jest zalecenie do stosowania raz na dwa lata. Tak bowiem najlepiej realizować strategię antyodpornościową w walce z roztoczami.

  Poznajmy

  Lista nowych środków w doborze na 2017 r. jest pokaźna (tabele 1–3), niestety oszałamiająco nowych rozwiązań – niewiele.

  Tabela 1. Przybyło kilka fungicydów
  Tabela 1. Przybyło kilka fungicydów

  Tabela 2. Przybyło kilka zoocydów
  Tabela 2. Przybyło kilka zoocydów

  Tabela 3. Przybyło kilka regulatorów wzrostu
  Tabela 3. Przybyło kilka regulatorów wzrostu

  Z tymi można więcej

  Rozszerzenia rejestracyjne uzyskało wiele środków, głównie na zasadach małoobszarowych. Mimo iż odpowiedzialność za takie zastosowanie ponosi użytkownik środka, to przestrzeganie zasad podanych w etykietach jest gwarancją bezpieczeństwa i wysokiej efektywności, co podkreślają wprowadzający dany preparat na rynek.

  Rozszerzono rejestrację znanych już fungicydów:

  • Aplosar 80 WG/tiuram (o ochronę gruszy przed parchem);
   Captan 80 WG/kaptan (o ochronę jabłek i gruszek przed chorobami przechowalniczymi);
  • Discus 500 WG (o ochronę gruszy przed parchem);
  • Dithane NeoTec 75 WG/mankozeb (o ochronę winorośli przed mączniakiem rzekomym);
  • Iprodione 500 SC/iprodion (o ochronę czereśni i wiśni przed brunatną zgnilizną);
  • Nimrod 250 EC/bupirymat (o ochronę gruszy przed mączniakiem);
  • Serenade ASO/Bacillus subtilis (o ochronę gruszy przed rakiem bakteryjnym i zarazą ogniową; brzoskwini, czereśni, moreli, śliwy i wiśni przed brunatną zgnilizną i rakiem bakteryjnym; winorośli przed mączniakiem prawdziwym i szarą pleśnią);
  • Siarkol 800 SC/siarka (do ochrony winorośli przed mączniakiem prawdziwym);
  • Siarkol Extra 80 WP/siarka (do ochrony gruszy, brzoskwini, moreli i śliwy przed mączniakiem).

  Rozszerzono rejestrację znanych zoocydów:

  • Decis Mega 50 EW/deltametryna (o ochronę czereśni i wiśni przed nasionnicą trześniówką, muszką plamoskrzydłą i mszycami; śliw przed muszką plamoskrzydłą i owocnicami: jasną i żółtorogą);
  • Kanemite 150 SC/acekwinocyl (o ochronę grusz przed przędziorkami).
  Redukcja zaleceń – minimalna

  Jedynie zoocyd Cyren 480 EC/chloropiryfos został ograniczony do stosowania w ochronie śliwy przed mszycami.

  Ważna zmiana, ale po czasie

  Pod koniec pierwszej dekady stycznia (czyli „Program…” już był wydrukowany) dotarła także informacja o zmianie zaleceń rejestracyjnych odnośnie fungicydu Switch 62,5 WG. Niezwłocznie więc śpieszymy z informacją. Redukcji uległy liczba zabiegów w sezonie oraz maksymalne dawki środka do stosowania w ochronie moreli, brzoskwini i nektaryny – obecnie wynoszą 0,6–0,9 kg/ha. Jabłonie i grusze w celu ochrony przed chorobami przechowalniczymi można traktować środkiem dwukrotnie – na 14 i 4 dni (a nie jak dotychczas 7) przed zbiorem lub jednorazowo – na 4 dni (a nie jak dotychczas 7) przed zbiorem. Środkiem tym można też obecnie chronić winorośl przed nekrozą kory (dawka to 1,2 kg/ha).

  Idziemy z duchem…

  Ze względu na polską ekspansję nowych rynków zbytu, w naszym „Programie…” zamieściliśmy także tabele zawierające MRL obowiązujące w krajach (czterech kontynentów), na których handlowo najbardziej nam zależy. Uwzględniliśmy więc m.in. rynki: amerykański, arabskie, chiński, indyjski, kanadyjski.