Affirm 095 SG z rejestracją w owocach miękkich do zwalczania muszki plamoskrzydłej

komunikat dla truskawek

Na to czekali producenci owoców jagodowych – rozszerzenie rejestracji Affirm m.in. o muszkę plamoskrzydłą.

MUSZKA PLAMOSKRZYDŁA – MAŁY SZKODNIK WIELKI PROBLEM

Muszka plamoskrzydła (D.suzukii) od kilku lat jest znanym i groźnym szkodnikiem roślin jagodowych. Pochodząca z Azji muchówka występuje obecnie na niemalże wszystkich kontynentach powodując straty w uprawach wielu gatunków sadowniczych a zwłaszcza w uprawach roślin jagodowych.

W Polsce pierwsze egzemplarze tego gatunku odłowiono już w 2014 roku, ale aż do roku 2020 szkodnik ten nie powodował znaczących strat. W ostatnim sezonie sytuacja zmieniła się dramatycznie – muszka plamoskrzydła wystąpiła masowo na wielu plantacjach, powodując często znaczące straty. Muszka plamoskrzydła składa jaja do zdrowych owoców. Żerujące larwy powodują uszkodzenia owoców które stają się niehandlowe. Szkodnik ten może rozwinąć kilka pokoleń w ciągu sezonu wegetacji a pokolenia mogą się na siebie nakładać. Dlatego też zwalczanie muszki plamoskrzydłej powinno obejmować wiele etapów produkcyjnych od monitorowania obecności tego szkodnika na plantacji, ograniczanie jego liczebności poprzez zabiegi fitosanitarne aż po zwalczanie chemiczne.

W ochronie chemicznej ważne jest aby używane produkty były skuteczne, ale jednocześnie miały krótką karencję i niskie pozostałości. Produktem, który spełnia te wymagania a jednocześnie uzyskał rozszerzenie rejestracji w roślinach jagodowych jest Affirm 095 SG.

Dotychczasowa etykieta – jabłoń, grusza, wiele gatunków warzyw i roślin ozdobnych  – została rozszerzona decyzją MRiRW nr R – 7/2021m z dnia z 19 marca br. m.in. o możliwości zwalczania zwójek i muszki plamoskrzydłej w uprawach truskawek, malin, borówki wysokiej, poziomek, jeżyn, żurawiny, aronii, agrestu oraz porzeczek.

ZWALCZANIE SZKODNIKÓW PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU RÓWNOWAGI BIOLOGICZNEJ

Substancja aktywna Affirm (benzoesan emamektyny) zalicza się do awermektyn i jest pochodzenia naturalnego. Syngenta wyodrębniła tę substancję z metabolitów powstałych w wyniku fermentacji mikroorganizmów glebowych Streptomyces avermitilis. W uprawach sadowniczych produkt ten jest z powodzeniem stosowany już od wielu lat (od 2011 r.).

JAK DZIAŁA AFFIRM?

AAffirm jest produktem dopuszczonym do stosowania w uprawach polowych do ochrony przed muszką plamoskrzydłą oraz gąsienicami motyli wielu gatunków owoców, warzyw i roślin ozdobnych.

Affirm działa kontaktowo, wgłębnie i translaminarnie. Substancja aktywna – benzoesan amamektyny – powoduje zakłócanie przepływu elektronów z komórek nerwowych do mięśni powodując paraliż. Tym samym gąsienica przestaje żerować i ginie w ciągu 1-2 dni.

Affirm jest ceniony przez producentów za szybkie działanie, skuteczność i niskie pozostałości.

ZNACZENIE AFFIRM W ZAPOBIEGANIU POWSTAWANIA ODPORNOŚCI

Ryzyko uodpornienia się szkodników na środki ochrony roślin zawsze istnieje. Do powstania odporności dochodzi przy niewłaściwym stosowaniu środków z tej samej grupy chemicznej. Ryzyko jest tym większe im bardziej dana substancja aktywna czy grupa chemiczna jest podatna na powstanie odporności oraz im częściej jej używamy, zwłaszcza bez prawidłowej rotacji. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy do dyspozycji coraz mniej środków, każda kolejna utrata substancji aktywnej (wskutek uodpornienia lub regulacji prawnych) może mieć poważne skutki dla każdego producenta. Dlatego niezwykle istotne jest, aby w zwalczaniu gąsienic stosować środki z różnych grup chemicznych, do tego koniecznie w rotacji.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here