Coragen® 200 SC teraz także dla producentów gruszek, śliw i winorośli

Decyzją MRiRW nr R-197/2018d z 10 maja 2018 roku zakres stosowania środka Coragen® 200 SC został rozszerzony o kolejne gatunki roślin sadowniczych. Znany producentom jabłek insektycyd, zwalczający owocówkę jabłkóweczkę i zwójkówki, mogą teraz stosować także właściciele sadów gruszowych i śliwowych oraz winnic.

W uprawach gruszy Coragen® 200 SC został zarejestrowany do zwalczania owocówki jabłkóweczki, natomiast na plantacjach śliwy do walki z owocówką śliwkóweczką. Środek należy stosować w dawce 150-175 ml/ha, przy czym wyższa z nich polecana jest w przypadku dużej liczebności szkodników oraz drzew o bardzo wysokich lub rozbudowanych koronach. Do przygotowania zawiesiny należy wykorzystać 500-750 litrów wody na hektar. Dopuszczalne jest wykonanie dwóch zabiegów środkiem Coragen® 200 SC w sezonie wegetacyjnym w odstępie 14 dni, w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj. Karencja wynosi 14 dni.

Na plantacjach winorośli preparat został zarejestrowany do zwalczania zwójki krzyżóweczki, kwasigroneczki i siewkóweczki. Zalecana dawka wynosi od 150 do 210 ml/ha. Zabieg należy wykonać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń, od fazy kwiatostanów całkowicie rozwiniętych do fazy wybarwienia się jagód. W winnicach można wykonać tylko jeden zabieg środkiem Coragen® 200 SC w sezonie wegetacyjnym, pamiętając, że okres karencji wynosi 30 dni.

Coragen® 200 SC zawiera chlorantraniliprol, należący do grupy antranilowych diamidów. Substancja czynna, zastrzeżona pod nazwą handlową Rynaxypyr®, charakteryzuje się innym niż większość zarejestrowanych w Polsce insektycydów mechanizmem działania. Zakłóca pracę włókien mięśniowych szkodników i blokuje tzw. receptory RyR odpowiedzialne za gospodarkę wapniem w ich komórkach. Efektem jest niekontrolowane uwalniane wapnia, będące przyczyną paraliżu mięśni. Gąsienice po bezpośrednim kontakcie z preparatem zaprzestają żerowania, natomiast giną po upływie 24-72 godzin od zastosowania środka.

Coragen® 200 SC działa lokalnie systemicznie. Oznacza to, że po naniesieniu na liście wnika do ich wnętrza i przemieszcza się w nieopryskane obszary. Już po 3 godzinach od oprysku środek ulega związaniu z woskami na powierzchni liści, dzięki temu jest odporny na zmywanie przez deszcz. Preparat działa od 15 do 21 dni w szerokim zakresie temperatury (5-25°C).

Owocówka jabłkóweczka i śliwkóweczka należą do najgroźniejszych szkodników w uprawach sadowniczych, a ich szkodliwość rośnie z każdym rokiem. W wielu sadach obserwowane są 2 lub nawet 3 pokolenia tych szkodników. Motyle tych generacji latają zazwyczaj od końca maja do początku sierpnia. Wysoka temperatura (15-27°C) oraz bezdeszczowa, bezwietrzna pogoda wpływają na intensyfikację lotów motyli i składanie jaj.

Zagrożeniem dla plonów są gąsienice, które żerując w owocach doprowadzają do ich uszkodzeń i robaczywienia. Niezwalczane gąsienice mogą znacznie zredukować plon lub doprowadzić do wycofania towaru z obiegu handlowego.

W uprawach winorośli gąsienice zwójkówek żerują na jagodach, często jeszcze niedojrzałych, uszkadzając w ten sposób owoce, co w znaczny sposób wpływa na ograniczenie wielkości i jakości plonu. Ocieplenie klimatu oraz rosnąca liczba plantacji winorośli sprzyja rozwojowi populacji szkodnika, który staje się znaczącym zagrożeniem dla winnic w Polsce.

Aby skutecznie wyeliminować te groźne szkodniki z sadu niezwykle istotne jest wykonanie zabiegu w odpowiednim momencie. Najbardziej przydatnym narzędziem do oceny zagrożenia i wyznaczania terminów są pułapki z feromonem. Próg zagrożenia wynosi 12-15 motyli w pułapce w ciągu tygodnia.

Zakres stosowania środka Coragen® 200 SC w uprawach sadowniczych

Uprawa Zwalczane szkodniki Dawka Termin
Jabłoń owocówka jabłkóweczka 125-175 ml/ha w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż w fazie czarnej główki
zwójkówki liściowe wczesną wiosną w fazie zielonego pąka (BBCH 56) lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj
Grusza

 

owocówka jabłkóweczka

 

150-175 ml/ha w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, od fazy powstałego po przekwitnięciu owocu, który osiągnął wielkość do 10 mm do fazy owocu dojrzałego do zbioru (BBCH 71-87)
Śliwa owocówka śliwkóweczka w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, po przekwitnięciu, od fazy rozwoju zalążni i powstania owocu do fazy owoców dojrzałych do konsumpcji, mających typowy smak i jędrność (BBCH 71- 89)
Winorośl zwójki: krzyżóweczka, kwasigroneczka, siewkóweczka 150 – 210 ml/ha

 

po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń, od fazy kwiatostanów całkowicie rozwiniętych do fazy wybarwienia się jagód (BBCH 57-83); maksymalna liczba zabiegów
w sezonie wegetacyjnym: 1

 

Rozszerzona też została rejestracja środka o możliwość zastosowania w uprawach warzywniczych (o ochronę kapust głowiastych białej i czerwonej, kapusty włoskiej, kalafiora, brokułu, cykorii, kukurydzy cukrowej) oraz rolniczych (kukurydza).

Źródło: materiały firmy FMC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here