Konkurs dla studentów: „Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie”

BASF Polska ogłasza ogólnopolski konkurs dla studentów kierunków rolniczych. Jego celem jest szerzenie świadomości w zakresie bioróżnorodności oraz zrównoważonego rolnictwa, a także zachęcenie lokalnych społeczności do stosowania dobrych praktyk rolniczych.

Zadaniem uczestnika jest stworzenie raportu, dotyczącego zaobserwowanych praktyk rolniczych. Do wyboru uczestnika pozostaje, czy będzie diagnozował gospodarstwa sadownicze, czy gospodarstwa rolne. Uczestnik konkursu odbywa wywiady z rolnikami bądź sadownikami. Za ich zgodą uzyskuje informacje o tym, jaki jest ich stan wiedzy na temat bioróżnorodności oraz zrównoważonego rolnictwa, a także jakie praktyki rolnicze stosują lub nie stosują w swoim gospodarstwie. Na podstawie powyżej zdobytych informacji uczestnik tworzy diagnozę – opisuje wyniki przeprowadzonych analiz dla badanego regionu. Drugą częścią pracy konkursowej będzie stworzenie rekomendacji, w której uczestnik wybierze jedną praktykę, która jego zdaniem jest najmniej rozwinięta w diagnozowanym rejonie. Uczestnik uzasadnia swój wybór, a następnie proponuje działania, które można by było wdrożyć, żeby zachęcić społeczność lokalną do stosowania tej praktyki w swoich gospodarstwach.

Termin zgłoszenia prac upływa dnia 11 maja 2018 roku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie agro.basf.pl w zakładce Nasi Ambasadorzy.

Zobowiązanie wobec Ziemi
W BASF od ponad 100 lat dokładamy wszelkich starań aby zapewnić, że oferowane przez nas produkty i rozwiązania dla ochrony roślin są odpowiedzią na potrzeby rolników i wspierają produkcję rolną w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Zdajemy sobie sprawę jaką wartością dla rolnika i całej ludzkości jest ziemia i jej plony – jednocześnie wiemy, że poszanowanie środowiska naturalnego musi iść w parze z dochodowością produkcji rolnej, dlatego od lat inwestujemy w badania i rozwój nowych innowacyjnych produktów, które pozwolą sprostać wyzwaniom ciągle rosnącej populacji świata, a tym samym będą bezpieczne dla środowiska i ludzi. W 2017 roku BASF Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa opublikowali wspólnie raport pt. „Rolnictwo i Przyroda” dotyczący dobrych praktyk rolniczych oraz ochrony bioróżnorodności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here