Zaawansowane zarządzanie jakością

Firma UPL po przejęciu Arysta LifeScience jest obecnie jedną z 5 największych firm z branży rozwiązań rolniczych na świecie. Nowe zintegrowane portfolio, to wzajemnie uzupełniający się asortyment chemicznych środków ochrony roślin: herbicydów, fungicydów i insektycydów, zapraw nasiennych oraz produktów biologicznych do ochrony, poprawy jakości i plonowania roślin. O tym, jak najlepiej pozycjonować niektóre z tych produktów w uprawie jabłoni i gruszy, aby uzyskać wysokiej jakości plon oraz zapewnić opłacalność produkcji, informowali dr Michael Schröder (EMEA Development Project Supervisor;), Paweł Prokop (Sumitomo Chemical Business Manager Central Europe North) oraz Arkadiusz Sławiński (Crop Manager Fruits&Veg, UPL Polska) podczas konferencji, która odbyła się 28 stycznia br. w Sandomierzu.

Nowoczesne podejście do ochrony
Firma UPL Polska wychodząc naprzeciw wymaganiom konsumentów i producentów produktów ogrodniczych, od kilku lat rozwija projekt ProNutiva – rozwiązanie pozwalające na produkowanie wysokiej jakości owoców z ograniczoną ilością pozostałości. Jest to możliwe dzięki zintegrowanemu programowi ochrony chemicznej i biologicznej roślin. Oprócz konwencjonalnych produktów, jak m.in. Syllit 544 SC, Captan 80 WDG, czy Pyrus 400 SC, w strategii ProNutiva wykorzystuje się również takie rozwiązania, jak Plantivax, Carpovirusine Super SC, a także regulatory wzrostu – Regulex 10 SG, Promalin i MaxCel.
Plantivax zawiera laminarynę (związek z grupy polisacharydów) – 5% (45 g/l), która uruchamia naturalne mechanizmy obronne roślin, dzięki czemu wzmacnia ich odporność na porażenie przez patogeny. Po jego zastosowaniu rośliny wytwarzają białka odporności, fitoaleksyny oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych. Środek stosowany nalistnie wykazuje działanie systemiczne, jest przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed zarazą ogniową, a także przeciw infekcjom wtórnym parcha jabłoni i chorobom przechowalniczym jabłek. Główne zalety jego użycia to: brak pozostałości, brak odporności patogenów, bezpieczeństwo dla roślin, tzn. nie uszkadza kwiatów, nie powoduje ordzawień liści ani zawiązków oraz możliwość łącznego stosowania z innymi środkami ochrony roślin.
Natomiast Carpovirusine Super SC to biologiczny środek owadobójczy przeznaczony do zwalczania owocówki jabłkóweczki w uprawie jabłoni. Zawiera naturalnie występujący patogen owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV) – entomopatogeniczny wirus z rodziny Baculoviridae – 1 x 10–13 jednostek w 1 l środka) i jest skuteczny jedynie po spożyciu przez larwy. Część larw pobiera cząstki wirusa, przegryzając osłonkę jaja w trakcie wylęgu i zamiera zanim rozpocznie żerowanie. Pozostałe larwy pobierają wirusa w momencie rozpoczęcia żerowania i giną w ciągu kilku dni. Carpovirusine Super SC jest środkiem selektywnym, nie stwarza zagrożenia dla organizmów pożytecznych.

Regulatory wzrostu i rozwoju roślin
Przerzedzanie jest jednym z najważniejszych zabiegów w produkcji owoców, szczególnie jabłek. W ofercie UPL Polska, znajdują się produkty doskonale wpisujące się w to działanie, są to regulatory firmy Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. – MaxCel®, Promalin i Regulex 10 SG.
MaxCel® zawiera 6-benzyloadeninę i może być stosowany w uprawie jabłoni i gruszy. Polecany jest do stosowania w celu przerzedzania zawiązków. Przyczynia się do zwiększenia wielkości owoców oraz ogranicza występowanie przemiennego owocowania drzew. W celu uzyskania optymalnego efektu działania środka temperatura powietrza przez kilka dni po zabiegu powinna wynosić co najmniej 15°C. Natomiast nie należy go stosować przy temperaturze powyżej 30°C.
W sadach jabłoniowych i gruszowych preparat poleca się stosować, gdy zawiązki osiągną wielkość 7–15 mm (optymalna: 10–12 mm). Przy odmianach trudnych do przerzedzania należy stosować wyższe dawki z zalecanych (szczególnie ważne podczas chłodnej pogody), przy łatwych – niższe. Wysoka wilgotność względna wpływa korzystnie na działanie środka – zwiększa jego wchłanianie. Skuteczność przerzedzania zależy m.in. od terminu stosowania środka, dawki, mieszaniny zbiornikowej, odmiany, podkładki, wieku i wigoru drzew, liczby owoców, kalibracji opryskiwacza i czynników środowiska.
Preparat ten wpływa również korzystnie na kwitnienie drzew w kolejnym sezonie i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia przemiennego owocowania. Nie stymuluje natomiast nadmiernego przerzedzenia w przypadku słabego owocowania. Stymuluje podział komórek, co w efekcie powoduje zwiększenie wielkości owoców, nawet w przypadku jabłek i gruszek odmian drobnoowocowych. Ponieważ MaxCel® zawiera surfaktant, nie wymaga stosowania substancji pomocniczych.
Promalin zawiera gibereliny GA4 i GA7 oraz 6-benzyloadeninę. Środek wpływa na znaczne zmniejszenie ordzawienia się jabłek oraz na poprawę ich wielkości, na ich wygląd i jakość. Zapobiega ordzawieniu się owoców przez zwiększenie elastyczności ich skórki, co zapobiega jej deformacji podczas niekorzystnych warunków. Natomiast zastosowany na gruszy w czasie niekorzystnych warunków pogodowych podczas kwitnienia lub na rośliny uszkodzone przez przymrozki, wpływa na zwiększenie zawiązywania poprzez promowanie partenokarpicznego rozwoju owoców.
W sadach jabłoniowych poleca się stosować go do 4 razy w sezonie, pierwszy raz pomiędzy pełnią kwitnienia a końcem opadania płatków kwiatowych, następnie co 7–12 dni do początku „opadu czerwcowego”. Natomiast w sadach gruszowych poleca się wykonać nim dwa zabiegi – pierwszy na początku kwitnienia, drugi – od pełni kwitnienia do opadania płatków, z zachowaniem minimum 2 dni odstępu pomiędzy zabiegami. W przypadku uszkodzeń po przymrozku, który wystąpił w czasie kwitnienia, środek zastosować w ciągu 24 godzin po przymrozku i powtórzyć zabieg po wystąpieniu następnych spadków temperatury poniżej zera.
Regulex 10 SG zawiera gibereliny GA4 i GA7. Przeznaczony jest do redukcji ordzawienia się skórki owoców i utrzymania jakości jabłek oraz poprawy zawiązywania owoców gruszy. W sadach jabłoniowych poleca się stosować go do czterech razy w sezonie. Pierwszy raz między pełnią (gdy przynajmniej 50% kwiatów jest otwarte) a końcem kwitnienia, w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych. Przy niskiej temperaturze i opadach zabieg wykonać w pełni kwitnienia, a podczas dobrej pogody zabiegi rozpoczynać w okresie opadania płatków kwiatowych. W przypadku dużego ryzyka ordzawienia (dłuższe okresy deszczowe, niekorzystna lokalizacja, podatna odmiana, np. ‘Golden Delicious’) zaleca się skrócenie odstępów pomiędzy zabiegami. Natomiast w sadach gruszowych należy stosować go raz w sezonie, od fazy białego pąka, gdy płatki kwiatów się wydłużają, a działki kielicha są lekko otwarte, do zasychania kwiatów, gdy większość płatków opada. Najkorzystniej jest wykonać zabieg, gdy 20–30% pąków kwiatowych jest otwartych. W przypadku późnego przymrozku ważne jest, aby zabieg wykonać nie później niż 1–2 dni po przymrozku.

Monika Strużyk

Artykuł ukazał się w marcowym wydaniu miesięcznika „MPS – SAD”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here