Międzynarodowa konferencja „Szkółkarstwo – Perspektywy Rozwoju”

Rozmowa z Grzegorzem Falkowskim, dyrektorem wykonawczym Związku Szkółkarzy Polskich.


– 25 lat istnienia Związku Szkółkarzy Polskich jest okazją nie tylko do świętowania, lecz również do oceny stanu polskiego szkółkarstwa oraz analizy szans i wyzwań stojących przed branżą. Przekazanie najnowszej wiedzy oraz poszukiwanie rozwiązań najważniejszych problemów to główne cele organizowanej w Warszawie w dniach 29–30 listopada konferencji. Czy jej uczestnicy dowiedzą się, jaka przyszłość czeka polskie szkółki i polskich szkółkarzy?

Grzegorz Falkowski: Obecnie najważniejszymi warunkami sukcesu w prowadzeniu jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym rolniczej, są dostęp do wiedzy oraz stałe analizowanie rynku. Uzyskanie aktualnej, rzetelnej i pełnej informacji o stanie branży, czynnikach kształtujących popyt na rośliny, zmianach dokonujących się w otoczeniu prawnym i ekonomicznym to, obok umiejętności i doświadczenia w zakresie uprawy, nieodzowne elementy budowania przyszłości nowoczesnej szkółki. Szkółkarstwo stało się zawodem interdyscyplinarnym, a współczesny szkółkarz jest coraz częściej specjalistą z zakresu handlu, prawa, informatyki. Właściciel szkółki musi orientować się w zawiłych przepisach prawnych (fitosanitarnych, dotyczących ochrony roślin, własności intelektualnej itp.), obserwować, co dzieje się za granicą, z jakimi zagrożeniami borykają się jego konkurenci i jak sobie z nimi radzą.

Obserwując zmiany dokonujące się w branży oraz w oparciu o analizy problemów, zarówno tych zgłaszanych do biura ZSzP przez krajowych producentów, jak i omawianych podczas międzynarodowych spotkań European Nurserystock Association, członkowie Związku zdecydowali, że to właśnie organizacja konferencji, z udziałem wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych, najlepiej przysłuży się całej branży i z pewnością pozwoli lepiej przygotować się na nadchodzące jutro. Dlatego można powiedzieć, że połączyliśmy przyjemne z pożytecznym – będziemy świętować jubileusz, a jednocześnie zdobywać wiedzę.

– Które z obszarów działalności szkółkarskiej najszybciej ewoluują i wymagają najpilniejszego śledzenia zmian?
– Na podstawie licznych zapytań mogę powiedzieć, że obszarem rosnącego zainteresowania są z pewnością kwestie związane z ochroną wyłącznego prawa hodowcy do odmiany i licencjami. Temat ten na konferencji przybliży Brytyjczyk Graham Spencer, który od 15 lat prowadzi firmę wyspecjalizowaną w zarządzaniu własnością intelektualną, sporządzaniu umów licencyjnych i uzyskiwaniu licencji, administrowaniu prawami do odmian, marketingu oraz rozwoju produktu. Prelegent przedstawi temat pod kątem zarówno licencjobiorców, jak i hodowców, którzy uzyskują własne odmiany i chcieliby je skomercjalizować. Kwestie prawne oraz przykłady wykorzystania narzędzi prawnych omówią prawnicy z kancelarii specjalizującej się w ochronie prawnej odmian roślin.

Spotkanie z prelegentami będzie doskonałą okazją do zadania pytań np. na temat skutecznego dochodzenia swoich praw lub ochrony przed ewentualnym zarzutem naruszenia wyłącznego prawa hodowcy do odmiany, a także zakresu udzielania informacji itp.

– Na rynku jest coraz więcej nowości, gros z nich jest licencjonowanych. Czy opłaca się hodować nowe odmiany?
– Na to pytanie odpowie dobrze znany w Europie i USA holenderski hodowca Arie Blom, współzałożyciel firmy AB-Cultivars, który uzyskał i z sukcesem wprowadził na rynek dziesiątki popularnych odmian (m.in. jeżówek, dzielżanów, hortensji). Moim zdaniem tworzenie i komercjalizacja nowych odmian, ale też zamieszczanie nowości w ofertach swojej szkółki to zdecydowanie droga do sukcesu. Na pewno warto będzie dowiedzieć się, w jakim kierunku zmierza hodowla roślin drzewiastych i bylin, jakie są cele hodowców, a przede wszystkim oczekiwania klientów. Na konferencji przedstawimy przykłady polskich odmian, które odniosły międzynarodowy sukces i dziś są sprzedawane nie tylko na rynku europejskim, lecz również w innych częściach świata. Będziemy szukać odpowiedzi, jak spopularyzować uzyskane odmiany.

– Czy w programie znajdzie się temat poświęcony sprzedaży?
– Ten obszar zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, bo o ile wyprodukowanie materiału szkółkarskiego to połowa sukcesu, o tyle dopiero sprzedaż i uzyskanie zadowalającej ceny będzie osiągnięciem zakładanego celu. O najnowszych narzędziach marketingowych stymulujących sprzedaż roślin w Wielkiej Brytanii opowie Neville Stein, właściciel firmy konsultingowej, doradca biznesowy w sektorze roślin ozdobnych.

Drugi wykład poświęcony będzie organizacji sprzedaży roślin przez Internet. Anna Rafaląt, założycielka i właścicielka popularnego sklepu internetowego oferującego wiele ciekawych nowości z rynku szkółkarskiego, podzieli się swoim kilkuletnim doświadczeniem z prowadzenia sprzedaży roślin przez Internet. Jeśli ktoś zastanawia się nad rozszerzeniem sprzedaży o ten kanał dystrybucji lub chce uzyskać informację, jak poradzić sobie z kluczowymi problemami sprzedaży internetowej (np. odpowiedzialność firmy kurierskiej, gwarancja na rośliny, systemy płatności za zakupy), na pewno skorzysta z sesji poświęconej sprzedaży i marketingowi.

– Ważnym punktem programu konferencji będzie blok poświęcony ochronie szkółek przed agrofagami.
– Sytuacja na europejskim rynku pestycydów zmienia się bardzo dynamicznie. Szkółkarze mają do dyspozycji coraz mniej środków ochrony roślin (ś.o.r.), a jednocześnie pojawiają się coraz to nowe choroby i szkodniki zagrażające uprawom szkółkarskim. Ponieważ wiele skutecznych rozwiązań w ochronie szkółek wprowadzanych jest na Zachodzie, na konferencję zaprosiliśmy dr. Henricha Lösinga, cenionego w Niemczech i Europie eksperta oraz doradcę specjalizującego się w ochronie szkółek przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Wykład dr. Lösinga będzie poświęcony nowym patogenom pojawiającym się w niemieckich szkółkach i ich zwalczaniu, natomiast temat ochrony szkółek przed szkodnikami przybliży prof. Gabriel Łabanowski.

W tym bloku znajdzie się jeszcze jeden ważny wykład, poświęcony technicznym aspektom ochrony roślin. Ponieważ na skuteczność zabiegów wpływa cały szereg czynników, a producenci nie zawsze są tego świadomi, zwróciliśmy się z prośbą do prof. Ryszarda Hołownickiego, aby omówił możliwości zastosowania sprzętu do wykonywania zabiegów opryskiwania w szkółkach roślin ozdobnych, ale też, aby wskazał najczęściej popełniane błędy w trakcie stosowania pestycydów.

– A co z chwastami w szkółkach i z ich chemicznym zwalczaniem?
– Tego tematu też nie zabraknie, przybliży go dr Wiesław Szydło, ekspert i wiceprezes ZSzP. W ostatnim czasie dzięki współpracy Związku z producentami ś.o.r. uzyskaliśmy rozszerzenie rejestracji dwóch herbicydów na zastosowanie profesjonalne w szkółkach roślin ozdobnych w ramach rejestracji małoobszarowej: Boxer 800 EC oraz Fusilade Forte 150 EC. Do tego mamy zarejestrowany na szkółki herbicyd Logo 310 WG, stąd po wielu latach braku jakichkolwiek zarejestrowanych herbicydów pojawiła się w końcu możliwość legalnego chemicznego zwalczania chwastów w szkółkach roślin ozdobnych.

W wypadku rejestracji małoobszarowej należy pamiętać, że odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność ponosi wyłącznie jego użytkownik, dlatego jestem przekonany, że wykład dr. W. Szydło, który ma wieloletnie i praktyczne doświadczenie w zwalczaniu chwastów w szkółkach gruntowych i pojemnikowych, będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem słuchaczy.

– Z Pana wypowiedzi wynika, że wykłady i prelekcje będą mieć charakter wyjątkowo praktyczny?
– Zdecydowanie tak. Idea, aby każdy wykład był jak najbardziej praktyczny, podpowiadał rozwiązania dostosowane do naszych realiów i warunków, towarzyszyła układaniu programu konferencji i ustaleniom z prelegentami. Co więcej sponsorzy wiodący naszej konferencji przygotują bardzo ciekawe wystąpienia ściśle związane merytorycznie z produkcją szkółkarską. Uczestnicy konferencji dowiedzą się m.in., jakimi metodami mierzy się objętość torfu, jakie są trendy i nowości w nawożeniu, jakie pojemniki warto stosować oraz poznają nowe ś.o.r. zarejestrowane w ostatnich miesiącach do stosowania w szkółkach.

– Do kogo, oprócz właścicieli szkółek ozdobnych, jest skierowana konferencja?
– Oczywiście do szerokiego grona producentów roślin, szkółek produkujących materiał sadowniczy i owocowy oraz leśny. Wiele z omawianych problemów jest wspólnych dla całej branży ogrodniczej. Zapraszamy także studentów i nauczycieli.

– Proszę przypomnieć, gdzie i kiedy odbędzie się konferencja oraz w jaki sposób i do kiedy można się zgłaszać.
– Konferencja odbędzie się w dniach 29–30 listopada 2016 r. w centrum Warszawy, w hotelu Novotel, 5 minut spacerem od Dworca Centralnego. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do rejestracji przez stronę internetową: www.konferencjaszkolkarska. pl, mailowo na adres: prozielen@zszp.pl oraz telefonicznie +48 22 435-47-20. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, zachęcam do jak najwcześniejszej rejestracji. Zaproszenie na konferencję zostało skierowane do 2,5 tys. szkółek z całej Polski oraz do organizacji związkowych zrzeszających szkółkarzy z zagranicy. Dlatego oprócz uczestników z kraju spodziewamy się gości także m.in. z Białorusi, Bułgarii, Czech oraz Węgier. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne, będą mieć możliwość zadawania pytań podczas dyskusji oraz w trakcie rozmów kuluarowych i uroczystej kolacji.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatami European Nurserystock Association i Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Patronat medialny przyjęło wydawnictwo Plantpress, za co serdecznie dziękuję!

Dziękuję bardzo za rozmowę
Rozmawiał Wojciech Górka

Wywiad pochodzi z numeru 5/2016 dwumiesięcznika „Szkółkarstwo”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here