PE przyjął „długoterminową strategię przetrwania” pszczół i pszczelarstwa

Parlament Europejski wzywa UE i państwa członkowskie do większych inwestycji w ochronę pszczół, walki z podrabianym miodem i wsparcia dla pszczelarzy – stwierdzili europosłowie w rezolucji przyjętej 1 marca.

UE potrzebuje skutecznej, zakrojonej na dużą skalę oraz długoterminowej strategii, której celem będzie poprawa zdrowia pszczół, walka oraz odbudowanie ich populacji – stwierdził PE w rezolucji przyjętej w czwartek 560 głosami za, przy 27 głosach przeciw i 28 wstrzymujących się od głosu.

– Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić nasz miód i pszczoły, ponieważ 76 % produkcji żywności w Europie opiera się na zapylaniu, a zatem pszczoły są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Parlament zaproponował dziś strategię przetrwania dla naszych pszczół i pszczelarzy oraz plan zwiększenia przejrzystości dla naszych konsumentów poprzez zastąpienie obecnej mylącej, a zatem nieakceptowalnej etykiety „Mieszanka miodów z UE i spoza UE” jasnym wykazem krajów, z których pochodzą miody – w tym odsetka różnych miodów stosowanych w produkcie końcowym. Teraz nadszedł czas, aby Komisja Europejska i rządy krajowe wdrożyły nasze propozycje, tak aby pszczoły i pszczelarze znów mogli się rozwijać – powiedział Norbert Erdős (EPP, HU) odpowiedzialny za sprawozdanie.

Posłowie wezwali do:

  • opracowania planu zwalczania śmiertelności pszczół dla całej UE;
  • stworzenia programów hodowlanych mających na celu zwiększenie odporności na inwazyjne gatunki, takie jak Varroa destruktor (gatunek pajęczaka), azjatycki szerszeń czy amerykańskie zgnilce;
  • prowadzenia badań w celu rozwijania innowacyjnych leków dla pszczół i zwiększania ich dostępności;
  • zakazu stosowania wszystkich pestycydów, których negatywny wpływ na zdrowie pszczół został naukowo udowodniony, w tym neonikotynoidów, oraz wprowadzanie bezpiecznych środków alternatywnych dla rolników;
  • wprowadzenia systemów wczesnego ostrzegania przed okresami oprysków w celu ochrony pszczół.

Zwiększenie wsparcia dla pszczelarzy oraz promocja produktów pszczelich
UE powinna zwiększyć budżet na krajowe programy pszczelarskie o 50% i ustanowić specjalny system wsparcia dla pszczelarzy w ramach unijnej polityki rolnej po 2020 – uważają posłowie. Sugerują oni również wprowadzenie rekompensaty za utratę kolonii pszczół.

Państwa członkowskie UE powinny również, zdaniem posłów, aktywniej informować społeczeństwo, a zwłaszcza dzieci, o korzyściach płynących ze spożywania miodu.

Zatrzymać import podrabianego miodu
Aby zapewnić, że importowany miód spełnia wysokie unijne standardy, inspekcje na granicach oraz na rynku powinny zostać zharmonizowane, cały importowany miód powinien być sprawdzany, a wymagania dotyczące możliwości jego śledzenia wzmocnione. Komisja Europejska powinna również opracować skuteczniejsze procedury testowania laboratoryjnego oraz karania fałszerzy – postulują eurodeputowani.

Miód oraz inne produkty pszczele powinny zostać uznane za „wrażliwe” podczas negocjacji handlowych z krajami spoza UE lub zupełnie wykluczone z takich negocjacji – uważają również posłowie.

Źródło: materiały Parlamentu Europejskiego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here