PSOR partnerem akcji „Sprzątanie Świata-Polska”

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Fundacja Nasza Ziemia poinformowały o rozpoczęciu współpracy w ramach tegorocznej edycji akcji „Sprzątania Świata-Polska”. Celem wspólnych działań PSOR i Fundacji Nasza Ziemia jest podniesienie świadomości Polaków w temacie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań po środkach ochrony roślin.

Pierwszym etapem współpracy było przeprowadzenie badania świadomości użytkowników środków ochrony roślin w temacie właściwego postępowania z pustymi opakowaniami po tych produktach.

Okazuje się, że rolnicy dobrze znają zasady gospodarowania opakowaniami: blisko ¾ z nich oddaje je do sklepu. Natomiast spośród właścicieli działek i ogrodów przydomowych, tylko 1/3 prawidłowo postępuje z nimi. Wyniki pokazują, że ich wiedza odnośnie właściwego postępowania z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin jest powierzchowna. Również wśród rolników istnieje pole do poprawy. Fundacja Nasza Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin będą wspólnie edukować wszystkich użytkowników środków ochrony roślin: profesjonalnych i amatorów, w jaki sposób postępować z opakowaniami.

– Od 13 lat pod hasłem Liczy się każde opakowanie edukujemy rolników jak prawidłowo postępować z opakowaniami po środkach ochrony roślin. Bardzo cieszy nas, że 70% z nich wie jak postępować i oddaje opakowania. Ale wierzymy, ze możemy zrobić więcej. Dzięki wspólnym działaniom z Fundacją Nasza Ziemia mamy możliwość dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Chcemy, aby wszyscy użytkownicy środków ochrony roślin, zarówno rolnicy, właściciele ogrodów, jak i działkowy, wiedzieli co zrobić z opakowaniami po nich
– powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Stowarzyszenie w 2004 roku zainicjował utworzenie ogólnopolskiego systemu zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin – System PSOR. System ten stał się modelowym rozwiązaniem dla użytkowników środków ochrony roślin. Rolnik po wykorzystanym zabiegu, trzykrotnie płucze opakowanie a następnie oddaje je do sklepu. Nie ponosi żadnych kosztów. Sklep przyjmuje opakowania, a Operator Systemu odbiera je i zagospodarowuje. Zebrane odpady są poddawane recyklingowi i procesowi odzysku energetycznego w spalarniach i współspalarniach. W ten sposób System PSOR implementuje przepisy prawne, które zobowiązują użytkowników środków ochrony roślin do zwracania opakowań, sprzedawców do ich przyjmowania, a producentów i importerów do zorganizowania systemu
i zagospodarowania opakowań.

System PSOR daje gwarancję, że opakowania będą odpowiedzialnie, zgodnie z prawem i bezpiecznie zagospodarowane. PSOR przestrzega wszystkich użytkowników przed niegodnym z prawem oddawaniem i wykorzystywaniem na własną rękę opakowań po środkach ochrony roślin.

– Właściwe postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin, tak samo zresztą jak z każdym innym opakowaniem, ma bardzo duże znaczenie. W ten sposób zastosujemy się do przepisów prawa, ale także pomożemy środowisku i gospodarce – poprzez zbiórkę selektywną w wyznaczonych miejscach i profesjonalnie przeprowadzony recykling. System PSOR to gwarantuje i jest on skutecznym narzędziem, doskonale realizującym także wymagania nadchodzącej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – podkreślił Sławomir Brzózek, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

W ramach swoich działań Fundacja Nasza Ziemia edukuje konsumentów o gospodarce w obiegu zamkniętym. Model ten zakłada, że dzięki ekoprojektowaniu i innemu zarządzaniu łańcuchem dostaw, produkcji i utylizacji cykl życia produktu przejdzie na obieg zamknięty. Wdrożenie tego modelu funkcjonowania zapewni bardziej odpowiedzialne zarządzanie surowcami i zrównoważone wykorzystanie zasobów, przyczyniając się do oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Obecnie na szczeblu Unii Europejskiej trwają prace nad stworzeniem nowych ram prawnych dla takiego modelu ekonomicznego.

Źródło: PSOR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here