Interaktywny „Program Ochrony Roślin Sadowniczych” na 2018 r.

Wydawnictwo Plantpress przygotowało na 2018 r. innowacyjny „Program Ochrony Roślin Sadowniczych”. Przy jego opracowaniu autorzy wykorzystali dostępne informacje dotyczące środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu w Polsce, praktyczną wiedzę zdobytą przez lata pracy w branży ochrony roślin sadowniczych, a także możliwości techniczne najnowszego sprzętu. Efekt to pierwszy na rynku interaktywny program ochrony roślin sadowniczych.

Przy użyciu zamieszczonych w programie kodów QR sadownicy uzyskują łatwy i darmowy dostęp do zdjęć danego agrofaga w różnych stadiach rozwoju oraz objawy jego obecności. Wyraźne i duże ilustracje będą pomocne przy diagnozowaniu zagrożeń.

Dzięki takiemu udogodnieniu możliwe będzie optymalne zastosowanie środków ochrony roślin oraz preparatów wspomagających ochronę, a co za tym idzie uzyskanie owoców najlepszej jakości.