Efektywność stosowania biostymulatorów w badaniach polowych

Materiał Partnera ARKOP

Truskawki

Synergia aminokwasów i bio-dostępnego selenu – Innowacyjne biostymulatory ARKOP o potwierdzonym naukowo działaniu.

Biostymulatory to produkty nawozowe zawierające substancję czynną, bądź mikroorganizmy. Efektem ich stosowania na roślinę, nasiona lub strefę korzeniową jest stymulacja naturalnych procesów biologicznych, przyczyniająca się do lepszego wykorzystania składników pokarmowych, poprawy plonu i/lub zwiększenia tolerancji na stresy środowiskowe. W nowoczesnej uprawie roślin stosowanie biostymulatorów jest ważnym i coraz częstszym elementem agrotechniki.

Biostymulatory firmy ARKOP – AminoSelenit i AminoStymulanit – to pierwsze w Polsce stymulatory wzrostu powstałe w oparciu o autorską technologię polegającą na wykorzystaniu synergicznego działania aminokwasów, selenu oraz innych składników aktywnych. Ich jednoczesne stosowanie wpływa korzystnie na wysokość i jakość plonu oraz zrównoważony rozwój roślin. Biostymulatory produkowane przez firmę ARKOP są zarejestrowanymi stymulatorami wzrostu, umieszczonymi w wykazie środków wspomagających uprawę roślin, które można wprowadzić do obrotu na postawie pozwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Selen (Se) to pierwiastek o niezwykłych właściwościach. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Jego niedobór może prowadzić m.in. do dysfunkcji układów nerwowego i krążenia, chorób tarczycy oraz zaburzeń płodności. Selen ma fundamentalne znaczenia dla wzrostu i zdrowia roślin. Przeciwdziała wpływom stresów środowiskowych, opóźnia procesy starzenia i działa antyoksydacyjnie.

Z uwagi na istotne znaczenie obecności selenu w diecie, coraz szersze zastosowanie znajdują nawozy zapewniające suplementację tym pierwiastkiem roślin uprawnych, stanowiących postawę żywienia na obszarach o niskiej zawartości Se w glebie.

Mapka - zawartość selenu w glebieDowiedziono, że zastosowanie nawozów dolistnych zawierających mineralny selen przyczynia się dodatkowo do przeciwdziałania wpływom stresów środowiskowych na rośliny. Dotychczasowe badania potwierdziły udział selenu w reakcji roślin na stresy abiotyczne, takie jak: chłód, susza, intensywne światło, zalanie, zasolenie oraz ekspozycja na metale ciężkie [3]. Mimo iż selen nie został jeszcze sklasyfikowany jako pierwiastek niezbędny w żywieniu roślin, a jego rola w ich gospodarce mineralnej w pełni wyjaśniona, korzystne działanie selenu zostało potwierdzone u wielu gatunków (zboża, kapusta, sałata głowiasta, ogórek oraz soja). W badaniach prowadzonych w ostatnich latach na zbożach i innych gatunkach uprawnych, dowiedziono iż suplementacja roślin nawozami zawierającymi Se, może przyczyniać się do zwiększenia ich tempa wzrostu i akumulacji biomasy [2]. Działanie antyoksydacyjne selenu przyczynia się również do opóźnienia procesów starzenia się roślin [1].

Znaczenie selenu dla roślinAminokwasy działają stymulująco na wzrost roślin i akumulację biomasy oraz wpływają na poprawę parametrów ilościowych i jakościowych plonu. Stosowanie aminokwasów wpływa na prawidłową regulację pobierania składników mineralnych, przyczyniając się również do niwelowania skutków stresów środowiskowych.

Znaczenie aminokwasów dla roślinAminoStymulanit i AminoSelenit  to unikalne biostymulatory wprowadzone na rynek przez firmę ARKOP to pierwsze w Polsce dwa stymulatory wzrostu powstałe w oparciu o autorską technologię, łączącą w sobie jednoczesne działania aminokwasów, selenu oraz innych składników aktywnych. Zastosowanie tych preparatów przyczynia się do wzrostu wysokość i jakości plonu, gwarantując zrównoważony rozwój roślin. Produkty te przeznaczone są do stosowania we wszystkich typach upraw.

Wyróżnieie dla Arkop

 

W toku przeprowadzonych niezależnych badań rejestrowych, wykazano korzystny wpływ stosowania AminoStymulanitu i AminoSelenitu m.in. w następujących typach upraw:

 • papryka (uprawa tunelowa) – odnotowano wzrost masy plonu handlowego o 10%, wyższy udział owoców całkowicie wybarwionych oraz mniejszy odsetek owoców chorych,
 • kukurydza (uprawa polowa) – zaobserwowano wzrost masy korzeni i pędu, przyrost plonów zielonej i suchej masy (aż do ponad 13% w przypadku próby z AminoSelenitem) oraz intensyfikację pobierania azotu i fosforu,
 • jabłoń – wykazano istotne zwiększenie liczby formowanych owoców oraz zwiększenie średniej masy pojedynczego owocu o 14%.

AminoselenitWpływ na wysokość plonu i trwałość pozbiorczą truskawki

Efektywność stosowania biostymulatorów potwierdzono również w badaniach na polowej uprawie truskawki [4]. W doświadczeniu przeprowadzonym na odmianie `Sonsation` zastosowano pozakorzeniowy zabieg suplementacji roślin biostymulatorem AminoSelenit. W toku przeprowadzonych badań potwierdzono korzystny wpływ działania preparatu na plonowanie, skład chemiczny oraz trwałość pozbiorczą owoców truskawki.

Wśród najważniejszych wyników badań [4] odnotowano:

 • Istoty wzrost plonu ogólnego (↑16%) oraz handlowego (↑22%) owoców w próbach opryskiwanych nawozem AminoSelenit (3 opryski w sezonie),
 • istotny wzrost liczby owoców z rośliny i średniej masy owocu,
 • korzystny wpływ na dynamikę plonu (opóźnienie i bardziej równomierny rozkład plonu handlowego owoców w kolejnych zbiorach),
 • korzystny wpływ na trwałość pozbiorczą owoców (mniejsza utrata masy  owocu oraz ograniczenie stopnia porażenia owoców przez szarą pleśń),
 • wzrost zawartości makro- i mikroelementów w tkance liści (wapń, żelazo, mangan, cynk, miedź i bor).

Referencje:

 • Djanaguiraman, M., Devi, D. D., Shanker, A. K., Sheeba, J. A., & Bangarusamy, U. (2005). Selenium–an antioxidative protectant in soybean during senescence. Plant and Soil, 272(1), 77-86.
 • El-Ramady, H., Abdalla, N., Alshaal, T., El-Henawy, A., Salah, E. D. F., Shams, M. S. & Sztrik, A. (2015). Selenium and its role in higher plants. In Pollutants in Buildings, Water and Living Organisms (pp. 235-296). Springer International Publishing.
 • Feng, R., Wei, C., & Tu, S. (2013). The roles of selenium in protecting plants against abiotic stresses. Environmental and Experimental Botany, 87, 58-68.
 • Jarosz (2019). Ocena efektywności stosowania nawozu AminoSelenit na plonowanie
  i skład chemiczny truskawki odmiany `Sonsation` uprawianej bez ochrony chemicznej. Uniszowice, 2019.
 • Reimann, C., Birke, M., Demetriades, A., Filzmoser, P. & O’Connor, P. (eds.) “Chemistry of Europe’s Agricultural Soils. Part A”; Geol. Jb., B 102; 2014, BGR, Hannover, Germany.

Materiał Partnera ARKOP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here