Niższa produkcja truskawek nie tylko w Polsce

skup truskawek

W tym sezonie już kilkukrotnie odwoływaliśmy się do danych statystycznych, które pokazują wyraźnie, że areał uprawy i wielkość produkcji truskawek w Polsce stale maleje. Podobne zjawisko obserwowane jest w Niemczech – tam zbiory są najniższe od 24 lat!

Przypomnijmy najpierw jak wygląda sytuacja w naszym kraju. Średnia roczna produkcja truskawek w Polsce w latach 2011 – 2015 wynosiła średnio 206 tysięcy ton rocznie. W 2021 roku oceniono ją na 150 tysięcy ton.

Z danych ARiMR wynika, że w tym roku po raz kolejny zmniejszył się obszar upraw tego gatunku w Polsce. Obserwujemy spadek produkcji z  35,5 tysiąca hektarów w 2021 do 31,1 tysiąca hektarów w 2022 roku. Zatem porównując rok 2015 z 2021 mówimy o spadku produkcji na poziomie aż 30%. Niedługo zostaną opublikowane dane, jak wyglądają konkretne liczby za ten rok.

Jak wynika z szacunków udostępnionych przez Federalny Urząd Statystyczny w Niemczech (Destatis), wielkość tegorocznej produkcji truskawek oszacowano na 91 300 ton. A oznacza to, że są to najniższe zbiory od 1998 roku, kiedy zebrano 81 500 ton truskawek. Mając na uwadze tamtejsze realia produkcji, można założyć, że niemiecka produkcja w przyszłości dalej będzie spadać.

Idąc dalej, tegoroczne zbiory będą o 5% niższe niż i tak już bardzo niskie zbiory truskawek w 2021 roku. Wówczas Niemcy zebrali około 96 000 ton. W latach 2016-2021 średnie zbiory wyniosły 115 600 ton.

Zatem produkcja gatunku przenosi się na wschód. Przez wiele lat produkcja surowca dla przemysłu przetwórczego stanowiła w Niemczech niewielki ułamek całkowitej produkcji. Dziś widzimy wyraźnie, że rentowność produkcji truskawek przemysłowych znacząco spadła także w Polsce. Najlepszym dowodem na to były tegoroczne ceny skupu pomimo importu mrożonych truskawek, który były wyższy niż rok temu.

Źródło: fruchtportal.de, destatis

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here