W Kraśniku trwają Jagodowe Trendy

Od wczoraj Kraśnik jest zdominowany przez plantatorów owoców jagodowych z całego kraju –za setkami ogrodników przyjechało tutaj 108 firm zaopatrzenia ogrodniczego, zaproszenie na sesje wykładowe przyjęło szerokie grono ekspertów różnych specjalności – podczas dwudniowej konferencji zaplanowano przedstawienie ponad trzydziestu wystąpień merytorycznych. Najcięższym gatunkowo był blok wykładów oraz forum dyskusyjne poświęcone problemom zatrudniania pracowników w gospodarstwach ogrodniczych. Zaś szczególnymi względami organizatorów i słuchaczy cieszył się, uznawany za gatunek  wciąż mało znany, dereń jadalny, któremu poświęcono aż cztery wykłady.


Nie zabrakło tematów ochroniarskich, omawiających współczesne możliwości nawożenia krzewów, nowe odmiany roślin jagodowych, ekonomiki produkcji. Organizatorami Jagodowych Trendów – już trzynastych – są jak co roku Związek Sadowników Rzeczypospolitej, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Uniwersytet Rolniczy w Lublinie.

Dwudniową (19-20 stycznia) konferencję otwarł blok wystąpień  omawiających problemy pracy – pracochłonności upraw, możliwości zatrudniania siły najemnej, warunków formalnych tego zatrudniania.  Przewodniczący ZSRP, poseł Mirosław Maliszewski przedstawił legislacyjne propozycje Związku, które sformułowane już w 2013 roku dotąd nie zostały przez sejm rozpatrzone. Polska nie ma obecnie nawet prawnie zdefiniowanego pojęcia pracy dorywczej czy pracownika sezonowego. Formy zatrudnienia oparte na kodeksie pracy (jak etat) czy umowach cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) nie do końca sprawdzają się w rolnictwie potrzebującym pracowników sezonowych, z którymi można łatwo zawrzeć i rozwiązać umowę o pracę. Taką umowę, która nie będzie kolidowała z uprawnieniami tych pracowników do statusu bezrobotnego i nie będzie związana z biurokratycznymi wymaganiami.

Głównymi wyróżnikami ustawy o pracach sezonowych powinny być: okres zawierania umowy – do 120 dni w roku, okres wypowiedzenia umowy – 3 dni robocze, uproszczony formularz umowy, możliwość modyfikacji lub wycofania zgłoszenia umowy, wynagrodzenie za pracę – płatne z dołu, raz w tygodniu (strony mogą umówić się inaczej), nie ma płacy za przestoje spowodowane warunkami pogodowymi.

Problem pozyskiwania najemnej siły roboczej narasta, gospodarstwa ogrodnicze mają w tym względzie najwyższe spośród rolników potrzeby. Tymczasem oferty prac dorywczych, sezonowych nie cieszą się wśród naszych obywateli szczególnym zainteresowaniem. Są oceniane jako niskopłatne, uciążliwe, a w dodatku komplikują status przyjmującemu je pracownikowi – traci zasiłek (jeśli go pobiera), komplikuje mu się rozliczenie z urzędem skarbowym, ZUS-em. Ignorowanie przez ustawodawcę tych nastawień powoduje odpływ potencjalnych pracobiorców do pracy za granicą – postrzeganej jako bardziej opłacalna i lżejsza.

Natomiast rozwiązanie tej kwestii może opłacać się wszystkim zainteresowanym. Przykład Hiszpanii – uregulowanie prawne statusu umów terminowych pozwoliło zmniejszyć stopę bezrobocia z 25% do 8% i rozruszało wieloletni wzrost gospodarczy. Spośród młodzieży (do 25 roku życia) podejmuje pracę sezonową we Francji – 72%, Belgii – 54%, Niemczech – 50%, Holandii – 48%. W tych krajach 28% pracujących jest zatrudnionych na umowy o elastycznym czasie pracy. W Polsce liczba wydawanych na prace sezonowe w ostatnich latach wzrasta co roku o dziesiątki procent. Z rezerwy naszych rodaków  w podejmowaniu pracy dorywczej korzystają przede wszystkim Ukraińcy – otrzymują oni około 80% wydawanych zezwoleń na pracę. Białorusinom przypadają 3%, Chińczykom, Mołdawianom, Hindusom, Uzbekom – po 2%, Serbowie i Wietnamczycy zadowalają się jednym procentem każda narodowość.

ZSRP ma nadzieję, że uda się sformułować oczekiwania ogrodników tak, by aktywnie poparli je sami producenci owoców i warzyw ułatwiając rozpoczęcie prac legislacyjnych. Temu celowi miało, między innymi, służyć wczorajsze forum dyskusyjne przeprowadzone po bloku wykładowym, na którym konkretyzowano poszczególne postulaty, pojęcia prawne, oczekiwania branży.

Tematyczne migawki z merytorycznych, produkcyjnych, wystąpień przedstawimy w następnych migawkach z Jagodowych Trendów, którym Plantpress ze swoimi sadowniczymi periodykami i portalami patronował.

 

pg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here