Zalety fertygacji z wykorzystaniem nawozów Ultrasol®

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

fertygacja sqm

Polska jest ważnym producentem owoców i warzyw. Udział upraw nawadnianych i poddawanych fertygacji stale rośnie, a tym samym produkcja może być bardziej efektywna dzięki lepszemu zaopatrzeniu  w wodę i składniki odżywcze. Jest to istotne, ponieważ większość obszarów w Polsce jest zaklasyfikowana jako powierzchnia bez optymalnego dostępu do wody.

Zaletą dostarczania składników odżywczych wraz z wodą w drodze fertygacji jest większa kontrola nad ich prawidłową równowagą  i zasoleniem (E.C.) co zapewnia ich optymalne przyswajanie przez korzenie. Systemy wykorzystywane do fertygacji (kroplujące, zraszające) umożliwiają także uzyskanie większej precyzji w zachowaniu wilgotności i doprowadzeniu składników odżywczych do strefy wokół korzeni, przez które są one następnie wchłaniane. Pozwala to na zminimalizowanie strat zarówno wody, jak i składników odżywczych, a zatem na wzrost efektywności zabiegów.

W fertygacji hydroponicznej równowaga roztworu składników odżywczych jest zapewniona każdego dnia, przy czym praktycznie nie dochodzi do buforowania tych składników w stosowanych podłożach. Przygotowanie roztworu pożywki w hydroponice często odbywa się poprzez zarządzanie roztworami z różnych zbiorników w oparciu o dużą ilość nawozów pojedynczych. W warunkach upraw szklarniowych zorganizowanie i przygotowanie mieszaniny składników odżywczych w zbiornikach jest prowadzone bardzo precyzyjnie.

W przypadku fertygacji upraw w glebie często wygodniej i bezpieczniej jest zastosować zbilansowane nawozy  NPK odpowiadające wymogom upraw na różnych etapach wzrostu. Precyzyjne przygotowanie prawidłowego roztworu składników odżywczych, odpowiedniego do uprawy, fazy wzrostu, rezerw wodnych i glebowych oraz innych warunków w celu zapewnienia dostępności każdego składnika w odpowiednim czasie i w odpowiednich proporcjach może się wówczas odbywać poprzez wykorzystanie mniejszej ilości nawozów.

Zbilansowane nawozy  Ultrasol® NPK pomagają poprawić przyswajanie wody i składników odżywczych we wrażliwych na zasolenie uprawach owoców i warzyw a tym samym przyczyniają się do optymalizacji ich jakości i plonów

Jakość i skład nawozów NPK używanych do fertygacji w glebie określa bilans składników i zasolenie, a tym samym efektywność ich przyswajania. Uwzględniając najlepsze zasady dotyczące jakości i składu, SQM – globalny lider w zakresie specjalistycznego nawożenia roślin – stworzył gamę premium nawozów NPK do fertygacji: serię Ultrasol®.

Nawozy Ultrasol®  zapewniają zróżnicowany bilans azotu (N), fosforu (P), potasu (K), magnezu (Mg), siarki (S) łącznie z pierwiastkami śladowymi. Umożliwia to wybranie nawozu potrzebnego na określonym etapie dla określonych upraw w określonych warunkach. Generalnie jednak Ultrasol Initial jest przeznaczony dla fazy wzrostu i rozwoju korzeni, Ultrasol Development – dla rozwoju wegetatywnego, a Ultrasol Production zapewnia odpowiedni balans dla fazy generatywnej. Nawozy Ultrasol® NPK nie dostarczają wapnia, ponieważ  nie jest on kompatybilny ze źródłami P i S, i powinien zostać  dostarczany w nawozie Ultrasol® Calcium (azotan wapnia).

Nawozy z  serii Ultrasol® są starannie dobrane w celu zapewnienia odpowiedniego źródła azotu. Aby zagwarantować kontrolę nad podażą N w każdym czasie we wszystkich warunkach (bez potrzeby amonifikacji i nitryfikacji mocznika) nie zawierają one mocznika. N azotanowy jest źródłem dominującym nad amonową formą N, zapewniając dostępność azotu jako preferowanego źródła do przyswajania dla korzeni. Azot azotanowy jest również sprawdzony jako preferowane źródło azotu dla uzyskania synergistycznego pobierania kationów a prawidłowy bilans azot azotanowy : forma amonowa ma realny wpływ na efektywność przyswajania Ca, Mg i K.

Seria Ultrasol® bazuje na azotanie potasu (KNO3) jako źródle potasu. Pozwala to nie tylko na stworzenie prawidłowego bilansu N azotanowego do N amonowego w NPK, ale też oznacza, że K i N są w pełni przyswajalne bez dostarczania nadmiaru chlorków nadmiaru siarczanów. Jest to kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej równowagi składników odżywczych, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad zasoleniem (E.C.).

Ostatnio nawozy z serii Ultrasol® zostały wzbogacone dodatkiem molekuły ProP®, która poprawia dostępność składników z roztworu. Jest to szczególnie istotne w przypadku takich składników, jak P oraz S, Ca, i Mg, których dostępność w glebie może być utrudniona. Dodatek ProP® do nawozów Ultrasol® NPK’s jest kolejnym krokiem SQM dla zapewnienia najwyższej skuteczności nawozów.

Jeżeli plantatorzy używają nawozów pojedynczych, wówczas, dla uzyskania odpowiedniego zbilansowania składników pokarmowych w poszczególnych fazach wzrostu najlepszym źródłem K oraz N jest saletra potasowa Ultrasol® K Plus. Jednocześnie dla zapewnienia odpowiedniej dawki mikroskładników polecamy stosowanie chelatów z serii Ultrasol® micro Rexene® z zawartością miedzi (Cu), żelaza (Fe), manganu (Mn) oraz cynku (Zn) oraz innych źródeł molibdenu (Mo) i boru (B).

Ostatnio zbadano, że istotną role w nawożeniu odgrywa również jod (I) określany przez świat naukowy oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Nawozów IFA jako korzystny mikroskładnik wspomagający rozwój korzeni, fotosyntezę oraz reakcję na stres. Jod może zostać z łatwością dostarczony dzięki zamianie zwyczajnej saletry potasowej na Ultrasol®ine K Plus, saletrę potasową, która zawiera azotan potasu oraz odpowiednio dobraną dla roślin, skutecznie działającą i bezpieczną dawkę jodu.

Dane naukowe i doświadczenie praktyczne pokazują, że wiele z tych aspektów znajdzie odzwierciedlenie w wielkości i jakości plonów.

Innym przykładem jest zwiększenie plonów i jakości upraw owoców jagodowych, ponieważ prawidłowa równowaga składników pokarmowych zapewniona przez nawozy serii Ultrasol®  ma związek ze zmniejszeniem nadmiarów a tym samym poprawą kontroli nad E.C. w roztworze.  Większość upraw owoców jagodowych jest wrażliwa na zasolenie, ten aspekt jakości będzie więc mieć odzwierciedlenie w lepszym przyswajaniu składników odżywczych, niezbędnym dla produkcji i jej jakości.

Lepsze przyswajanie kationów ma swoje oczywiste odzwierciedlenie w plonach.  Dzięki prawidłowemu zaopatrzeniu w K poprawiamy jednocześnie pobieranie Mg i usprawniamy jego wpływ na fotosyntezę oraz lepszy transport substancji asymilowanych. Wydłuża się również okres trwałości przechowalniczej, gdyż dobre, synergistyczne przyswajanie K i Ca ma korzystny wpływ na jakość owoców jagodowych. Jest to efekt ogólny dotyczący nie tylko owoców jagodowych, ale także innych owoców  i warzyw.

Wyniki doświadczenia przeprowadzonego w 2023 roku na plantacji borówek w Polsce wyraźnie pokazują bardzo istotny wpływ prawidłowo zbilansowanego nawożenia na plonowanie roślin, które poprzedniej wiosny zostały uszkodzone przez przymrozki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here