Komunikat sadowniczy Bayer – jabłonie i grusze, 03.06.2020

mączniak jabłoni
Fot.2 – Objawy żerowania pordzewiacza jabłoniowego

Komunikat sadowniczy BAYER z dnia 3 czerwca 2020 roku.

Rozwój szkodników w tym sezonie różni się zdecydowanie od ubiegłego, na co wpływ mają zmienne warunki pogodowe z licznymi okresami chłodów w kwietniu i maju, które skutecznie spowalniały procesy rozmnażania owadów i nie doszło do gwałtownego pojawu poszczególnych gatunków. Dzięki systematycznym lustracjom prowadzonym w wielu sadach dopiero na przełomie maja i czerwca zaobserwowaliśmy wzrost zagrożenia ze strony wybranych agrofagów, które powoli lecz sukcesywnie powiększały swoją liczebność. Obecnie monitorujemy migracje młodych osobników mszycy jabłoniowo-babkowej oraz bawełnicy korówki na nowe przyrosty. Na gruszach w zależności od lokalizacji oraz prowadzonej do tej pory przeciwko miodówce gruszowej plamistej ochrony możemy zauważyć masowo składane jaja przez dorosłe osobniki pokolenia letniego lub żerujące larwy różnych stadiów rozwojowych, z dominacją tych młodszych (L1-L3). Trwają również naloty mszycy jabłoniowej, która chętnie zakłada kolonie na będących w pełni wigoru i wzrostu młodych pędach. W niektórych sadach, szczególnie tam gdzie nie wykonuje się wiosennych zabiegów olejami czy innymi produktami o działaniu mechanicznym mogą być widoczne dorosłe larwy przędziorka owocowca oraz przędziorka chmielowca, licznie składane jaja i pojedyncze młodsze osobniki (nimfy). Ocieplenie będzie sprzyjało rozwojowi szkodliwych roztoczy, do których należy również pordzewiacz jabłoniowy, a efektem jego żerowania są charakterystycznie łódkowato zagięte liście z brązowymi przebarwieniami po ich spodniej stronie. Szczególnie w młodych kwaterach jabłoni i grusz warto zwrócić uwagę na pryszczarka jabłoniaka i pryszczarka gruszowca, które w młodych nasadzeniach mogą wyrządzić wiele szkód, poprzez ograniczanie wzrostu młodych pędów.

Wymienione powyżej gatunki szkodników łączy jedna wspólna cecha – wszystkie są zwalczane (a w przypadku szkodliwych roztoczy obserwujemy bardzo dobry efekt ograniczający) przez preparat na bazie spirotetramatu – Movento 100 SC. Wielokrotnie przekazywaliśmy informację o wielu zaletach tego produktu, który cechuje się szerokim spektrum zwalczanych organizmów szkodliwych będąc przy tym wysoce selektywnym dla organizmów pożytecznych. Zarówno w jabłoniach jak i w gruszach dawka produktu wynosi 2,25 L/ha lub 0,75 L na hektar na każdy metr wysokości korony drzew. Utrzymaniu wysokiej skuteczności produktu sprzyjają odpowiednie warunki w trakcie wykonywania zabiegu i kilka godzin po: ciepło, powyżej 150C, wysoka wilgotność powietrza. Prognozy pogody wskazują duże prawdopodobieństwo wystąpienia optymalnych warunków pogodowych do zabiegu Movento w drugiej połowie tygodnia. Substancja aktywna tego preparatu jest aktywnie wtłaczana poprzez wiązki przewodzące do młodych liści – czyli do tych miejsc gdzie nowe pokolenia szkodników chętnie migrują i zakładają kolonie. W zależności od przebiegu pogody po wykonanym zabiegu możemy spodziewać pierwszych efektów działania Movento po okresie 5-8 dniach. Wysoka skuteczność może się utrzymywać nawet przez 3-5 tygodni.

Przypominamy – wyniki prowadzonych badań w Sadowniczej Stacji Badawczej nie potwierdziły jak dotąd negatywnego wpływu produktów ograniczających wzrost drzew (proheksadionu wapnia) na skuteczność Movento.

Nie zalecamy mieszania Movento z innymi produktami, szczególnie nawozami i insektycydami. Obecnie trwają badania polowe, których celem jest uzyskanie odpowiedzi na możliwość stosowania Movento w mieszaninach z fungicydami.

Innym skutecznym rozwiązaniem ochrony sadów jabłoniowych i gruszowych przed mszycami jest zastosowanie Sivanto Prime 200 SL. Po kwitnieniu zalecana dawka to 0,9 L/ha. W ubiegłym roku produkt sprawdził się doskonale w trudnych warunkach, w obliczu masowego wystąpienia mszycy jabłoniowo-babkowej, wykazując wysoką skuteczność w zwalczaniu jej osobników nawet w mocno pozwijanych i poskręcanych liściach. Tam gdzie obawiamy się jedynie tego gatunku lub mszycy jabłoniowej warto skierować się w stronę zastosowania właśnie Sivanto Prime.

Na drzewach pestkowych również możemy stosować Movento w celu ochrony wiśni i czereśni przed mszycami oraz nasionnicą trześniówką. Pierwsze osobniki nasionnicy zostały już odłowione na żółtych tablicach lepowych. Do ochrony przed nasionnicą Movento jest szczególnie polecane z uwagi na długo utrzymującą się skuteczność (nawet do 2 tygodni) przed wylęgającymi się larwami.

W sadach brzoskwiniowych, morelowych czy śliwowych Movento również jest bardzo dobrym rozwiązaniem nie tylko w ochronie przed mszycami, ale również przed coraz częściej występującym misecznikiem śliwowym. Zazwyczaj w czerwcu rozwija się jego pokolenie letnie, a larwy migrują na liście oraz owoce. Okres migracji jest optymalnym momentem na zwalczanie tego szkodnika.

fot. 1,2,3,4 Szymon Jabłoński

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności