Program Ochrony Borówki i Porzeczki 2022

  Borówki i porzeczki - program ochrony 2022
  Autor: Plantpress
  Cena: 20 zł

  Wydanie na 2022 rok, które zawiera:

  Spis alfabetyczny fungicydów (środków bakterio- i grzybobójczych)

  Spis alfabetyczny zoocydów (środków roztoczo- i owadobójczych)

  Niszczenie chwastów przed założeniem plantacji

  Herbicydy do ochrony plantacji borówki wysokiej i porzeczki czarnej

  Szczegółowe zalecenia ochrony borówki wysokiej (przed chorobami, szkodnikami)

  Szczegółowe zalecenia ochrony porzeczki czarnej (przed chorobami, szkodnikami)