Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2022

  PORS 2022 - okładka
  Autor: Plantpress
  Cena: 30 zł

  Zawiera aktualne informacje (stan na koniec grudnia 2021) dotyczące:

  – dostępnych w handlu i stosowaniu środków ochrony roślin
  – w przypadku preparatów wycofywanych w 2022 roku – data do kiedy można dany środek stosować
  – uławiające wyszukiwanie listy alfabetyczne środków: fungicydy, zoocydy, herbicydy…
  – szczegółowy program ochrony dla poszczególnych gatunków (zgodnie z fazami rozwoju roślin…)
  – inne przydatne informacje (m.in. kody IRAC i FRAC…)
  – ułatwia planowanie oraz ewidencjonowanie zabiegów