Program Ochrony Truskawki i Maliny na rok 2019

    Cena: 15 zł

    Szczegółowe zalecenia dotyczące zwalczania patogenów, szkodników i chwastów powodujących straty ekonomiczne w uprawach truskawki i maliny (uprawianych w polu i pod osłonami) zawierają listę dopuszczonych do stosowania w Polsce fungicydów, zoocydów i herbicydów, ich dawki oraz optymalne terminy użycia. Zaleceniom ochrony w danych fazach wzrostu i rozwoju roślin towarzyszą rysunki tych stadiów. Aby trafnie ocenić zagrożenie, prezentujemy także zdjęcia objawów chorób i uszkodzeń bądź samych szkodników. Bardzo poręczny, kieszonkowy format „Programu…”, praktyczne, kartonowe i foliowane kartki odporne na niekorzystne czynniki pogodowe pozwolą na korzystanie z tej pomocy nawet w trudnych warunkach polowych.