Szkodniki krzewów owocowych

    Szkodniki krzewów owocowych
    Autor: dr hab. Barbara Łabanowska, dr Dariusz Gajek
    Cena: 35 zł

    Książka autorstwa dr hab. Barbary Łabanowskiej i dr. Dariusza Gajka. Zawiera informacje i barwne fotografie (283 szt.) szkodników – wyglądu ich stadiów rozwojowych, objawów żerowania, a także dane odnośnie zapobiegania i zwalczania w oparciu o zasady integrowanej ochrony.