Zwójkówki w sadach

    Zwójkówki w sadach
    Autor: dr Zofia Płuciennik, prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak
    Cena: 16 zł

    Książka autorstwa dr Zofii Płuciennik i prof. dr hab. Remigiusza W. Olszaka z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Publikacja szczegółowo opisująca gatunki motyli z rodziny zwójkowatych, które są groźnymi szkodnikami liści i owoców w sadach. Identyfikację ułatwią liczne, barwne fotografie motyli i gąsienic. Uzupełnieniem są zalecenia dotyczące ochrony drzew i krzewów owocowych przed tą grupą szkodników oraz krótka charakterystyka zoocydów (w formie tabeli), polecanych do tego celu.

    Format A5, 56 str.