Jak skutecznie i bezpiecznie dbać o plantację winorośli?”

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

winnica

Wyzwania związane z nawożeniem i ochroną winorośli przed agrofagami rosną. Taka sytuacja może wynikać z dwóch czynników, którymi są ocieplenie klimatu i wzrastający corocznie areał upraw. Jak skutecznie chronić i dokarmiać plantację winorośli, aby zachować doskonałe parametry jagód? Mamy odpowiedzi ekspertów.

Podczas webinarium organizowanego przez firmę Agrosimex, które odbyło się 10.04.2024, dr hab. Magdalena Kapłan przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące wybranych patogenów i szkodników winorośli oraz sposobów ich ograniczania. Natomiast część dotyczącą nawożenia i biostymulacji zaprezentowała Iwona Polewska-Jankowiak, która pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Działu Nawozów firmy Agrosimex. O technice wykonywania zabiegów ochrony roślin mówił doradca ds. winorośli Dariusz Pietrusiński.

Bezpieczna ochrona roślin

Głównym celem racjonalnej ochrony winorośli jest skuteczne, bezpieczne i opłacalne obniżenie populacji agrofagów do poziomu, przy którym nie wyrządzają one szkód gospodarczych. Ochrona powinna być oparta na monitoringu i lustracji w poszczególnych fazach rozwojowych w celu określenia nasilenia chorób i szkodników oraz form, w jakich one występują. Bardzo istotna jest znajomość objawów etiologicznych chorób, form życiowych szkodników oraz progów zagrożenia. Postępowanie zapobiegawcze i interwencyjne w integrowanej ochronie roślin obejmuje metody biologiczne, fizyczne, hodowlane, agrotechniczne oraz metody chemiczne.

Choroby winorośli

Do najważniejszych chorób w uprawie winorośli, których zwalczanie zostało przedstawione przez prelegentkę webinarium, należą: mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, szara pleśń, antraknoza,  agrobacterium vitis oraz phomopsis viticola.

Najważniejsze choroby i szkodniki winorośli:

Szara pleśń

Botrytis cinerea, sprawca szarej pleśni, jest polifagiem, który występuje na większości gatunków uprawnych. Jego presja w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych w sezonie wegetacyjnym. Do szybkiego rozwoju potrzebuje wysokiej temperatury i wilgotności. Może powodować bardzo duże szkody w uprawie winorośli, ponieważ ma niekorzystny wpływ na ilość i jakość plonu. Początkowo botrytis cinerea uszkadza młode, intensywnie rosnące tkanki oraz infekuje kwiaty. Konidia rozpoczynające infekcję pierwotną pochodzą z porażonych części roślin, będących żywicielami tego samego patogena. Typowym objawem są występujące na powierzchni liści brązowe plamy otoczone ciemną obwódką. Przy dużej wilgotności choroba rozwija się w ciągu 48 godzin, a przy mechanicznym uszkodzeniu tkanek (np. po opadach gradu) jeszcze szybciej. Do porażenia bardzo często dochodzi przez naturalne otwory oraz organy generatywne, najczęściej w okresie okołokwitnieniowym.

Bardzo ważnym momentem w strategii ochrony i walki z szarą pleśnią jest mięknięcie jagód. Ich wzrost jest silnie skorelowany ze wzrostem poziomu zawartości cukru, który wpływa na większe ryzyko rozwoju choroby. Szara pleśń nasila się w momentach dużej wilgotności i obecności owadów. Przy korzystnych do rozwoju warunkach dochodzi do wtórnej infekcji jagód poprzez zarodniki pochodzące z sąsiadujących porażonych gron. Odpowiednie zabiegi agrotechniczne zwiększające rotację powietrza i przepływ w obrębie gron, pomagają ograniczać rozprzestrzenianie się choroby.

Pierwsza ochrona przypada na okres kwitnienia, późniejsze zabiegi należy wykonywać w fazie dojrzewania owoców i w okresie przed zbiorami, czyli w momencie, kiedy rozpoczyna się faza wybarwiania i mięknięcia gron oraz wzrost ekstraktu w jagodach. Cztery zabiegi w sezonie powinny wystarczyć do ograniczenia szkodliwości patogena. Natomiast piąty zabieg jest uzależniony od warunków pogodowych jesienią. W przypadku preparatów stosowanych przed zbiorem należy zwrócić uwagę na okres karencji.

Pod koniec kwitnienia można zastosować preparaty interwencyjne, wyniszczające: benzimidazole lub anilinoprimidyny. Są to preparaty o szerokim spektrum działania. Kolejny etap ochrony przed szarą pleśnią przypada na moment dojrzewania jagód, podczas którego najlepiej stosować preparaty składające się z dwóch substancji aktywnych. Docenionym na rynku preparatem jest Sketch 62,5 WG.

SKETCH ochrona banerZabiegi powinny być wykonane na początku dojrzewania jagód i w tym momencie szczególnie przydatne są preparaty oparte na różnych grupach chemicznych. Świetnym przykładem jest środek Luna Experience 400 SC, który wykazuje skuteczne działanie zwalczające szarą pleśń i mączniaka prawdziwego. W ograniczaniu szarej pleśni pomóc mogą również środki, takie jak: Switch 62,5 WG i Pyrus 400 SC.

Ochrona agrotechniczna polega przede wszystkim na sadzeniu zdrowych i kwalifikowanych sadzonek odmian odpornych. Przy zakładaniu plantacji należy unikać mokrych, ciężkich stanowisk. Konieczne jest wygrabianie i usuwanie opadłych liści, celem ograniczenia źródła infekcji pierwotnych. Warto zwrócić uwagę na wycinanie wierzchołków porażonych pędów, prawidłowe formowanie szpalerów zapobiegające ich zagęszczaniu. W momencie wystąpienia objawów należy ograniczyć nawożenie azotowe.

Jaki wkład w produkcję ma nawożenie? Prócz wskazanej wcześniej regulacji kondycji roślin i jej odpowiedzi na atak ze strony patogenów, ma również ogromne znaczenie dla wydobycia maksymalnego potencjału plonotwórczego, którego kluczem jest odpowiednie odżywienie roślin.

Filary nawożenia

Wpływ na cykl produkcyjny ma każdy, nawet najmniejszy parametr. Przygotowanie do nawożenia można podzielić na trzy filary. Istotne będzie przygotowanie stanowiska, przede wszystkim pod kątem odpowiedniego do uprawy winorośli pH, które powinno być ustabilizowane i najlepiej wynoszące od 6,5 do 7. Drugim ważnym elementem jest zawartość próchnicy, a ostatnim elementem jest struktura gleby. Gleba dobrze uprawiona i odkwaszona z odpowiednią zawartością próchnicy, jest gotowa do stosowania nawozów mineralnych. Które składniki w nawożeniu są najważniejsze?

Wszystko zależy od stanowiska, klasy gleby i dostępnych w jej kompleksie składników. Aby otrzymać maksymalny plon, należy zwrócić uwagę na podstawowe makroskładniki, czyli azot, fosfor i potas oraz mikroelementy. Do wyliczenia potrzeb nawozowych rośliny trzeba opierać się o liczby graniczne. Wykonując analizę gleby otrzymać można informację o zawartości składników i na tej podstawie należy uzupełniać braki, aby zbilansować niedobory.

W przypadku niedoboru jednego lub dwóch składników zalecany będzie wybór nawozów pojedynczych, takich jak granulowany siarczan potasu, TrifosGran Premium. Natomiast jeżeli analiza gleby pokaże niedobory większej ilości składników pokarmowych, na przykład niedobór azotu, fosforu, potasu i magnezu, wówczas zastosować można nawozy bezchlorkowe granulowane, na przykład Rosafert 12-12-17, Rosafert 5-12-24 lub Yara Mila Kompleks. W przypadku niedobór magnezu przedstawicielka firmy Agrosimex rekomenduje zastosowanie Kiezerytu granulowanego siarczanu magnezu.

Mikroelementy

Bardzo duże znaczenie w uprawie winogron mają mikroelementy, które sprzyjają równomiernemu wybarwianiu oraz rozwijaniu się jagód. Wpływają na zdrowotność i gospodarkę pozostałymi składnikami pokarmowymi. W uprawie winorośli niezbędnymi mikroelementami będzie przede wszystkim bor, żelazo i molibden. Pierwiastkami, które należy roślinie podawać przynajmniej dwa, trzy razy w sezonie, w cyklu produkcyjnym są miedź, cynk, mangan. Składniki te mają wpływ nie tylko na dorastanie jagód w dobrej kondycji, ale również na wzmocnienie rośliny podnosząc odporność roślin na choroby. Żelazo wpływa na lepszy rozwój oraz na gospodarkę pozostałymi składnikami pokarmowymi. Aby nie dopuścić do niedoborów żelaza należy zastosować produkt ASX Complex, który zawiera w swoim składzie wszystkie niezbędne mikroelementy. Warto również wspomóc roślinę zabiegiem chelatem żelaza. Warto zwrócić uwagę na aspekt niebezpieczny w produkcji winorośli, czyli przeazotowanie. Dzięki zastosowaniu molibdenu gospodarowanie azotem w roślinie może być łatwiejsze, jego obecność wpływa na łatwiejsze metabolizowanie nadwyżki.

Synergizm pierwiastków

Współpraca poszczególnych pierwiastków w glebie, czyli synergizm pierwiastków, jest bardzo istotna. Niestety niektóre składniki blokują się wzajemnie w glebie i nie dopuszczają do pobierania innych. Zbyt duża zawartość fosforu wpływa antagonistycznie na pobieranie wapnia. Natomiast wapń wpływa niekorzystnie na zawartość boru. Rozwiązaniem tego problemu w sytuacji dużej kumulacji składnika w glebie, mogą być dodatkowe zabiegi nalistne borem. Przy nadmiernych dawkach wapnia, roślina pobiera magnez w bardzo dużych ilościach, powoduje to nadmierny przyrost masy zielonej przez intensywną produkcję chlorofilu. Duża nadprodukcja masy liściowej powoduje większą presję chorób grzybowych i generuje wyzwania w ochronie roślin. Do zapobiegania takim sytuacjom poleca się stosowanie gotowych produktów zawierających odpowiednie proporcje składników.

Mikroorgaznizmy

Efektywne nawożenie z powodzeniem może być wspierane przez preparaty zawierające mikroorganizmy. Trzema rozwiązaniami, które wpływają na poprawę skuteczności nawożenia mineralnego i powodują uruchamianie zasobów składników pokarmowych z gleby, są preparaty Rhizosum N plus, Messor i Delsol Plus. Umożliwią one gospodarowanie azotem, fosforem, żelazem, potasem, cynkiem. Pełnią funkcję biostymulującą dla roślin.

Delsol PLUS banerPierwszy produkt to Rhizosum N plus zawierający w swoim składzie wyselekcjonowany szczep bakterii, Azotobacter salinestris. Preparat działa w roślinie na trzech poziomach, wiąże azot z powietrza, zapobiega stratom azotu z nawozów mineralnych, które zostały podane do gleby, zwiększa plonowanie i usprawnia rozwój rośliny bez ryzyka przeazotowania.

Drugi produkt mikrobiologiczny Messor wpływa na wiązanie azotu z powietrza, rozpuszczanie fosforu, który może być związany w formach niedostępnych dla rośliny oraz mobilizuje potas. Poza wybranymi szczepami bakterii bacillus, zawiera grzyby mikoryzowe, dodatki węgla organicznego oraz ekstrakty z alg morskich, kwas alginowy. Produkt zwiększa odporność roślin na stresy związane z wysoką temperaturą i niską wilgotnością.

Delsol Plus zawiera Pseudomonas putida, Bacillus subtilis i grzyb Trichoderma harzianum. Jest produktem, który służy do regeneracji gleby oraz uwalniania niedostępnych form fosforu.

Fertygacja i nawożenie dolistne

Technologia nawożenia płynnego z linii kroplujących opiera się na podawaniu roślinie bezpośrednio do korzenia rozpuszczonych form składników pokarmowych. Można w ten sposób podać, np. fosfor, potas, azot, wapń czy magnez.

CaTS tiosiarczan wapnia będzie wpływał na uwolnienie składników pokarmowych. Produkt zmniejsza zasolenie, poprawia strukturę gleby, pełni funkcję stabilizatora azotu. Wapń zawarty w CaTS wpływa na budowę, uszczelnianie ścian komórkowych, które odpowiedzialne są za dobrą jakość i przechowywanie owoców przeznaczonych na rynek deserowy. Innym rozwiązaniem jest Viflo Cal S. Jest to produkt dolistny, który poza wapniem zawiera dodatkowo srebro wykazujące działanie odkażające, które poprawia zdrowotność roślin, szczególnie po uszkodzeniach spowodowanych, np. opadami gradu.

Uznanymi preparatami do nawożenia dolistnego są produkty z gamy Rosaleaf występujące w czterech formulacjach, dostosowanych do każdej fazy rozwojowej rośliny. Zawierają specjalną formułę AAC, czyli zwiększoną zawartość witaminy C, która podnosi nie tylko parametry fizyczne (bardzo dobrą rozpuszczalność produktu), ale również odporność roślin na stresy abiotyczne.

Biostymulacja

Nawożenie i biostymulacja winorośli w teorii i praktyce:

Najważniejszym zadaniem biostymulatorów jest ochrona roślin przed stresami biotycznymi i abiotycznymi. Biostymulatory zapewniają szybsze procesy regeneracyjne i wydobywają potencjał plonotwórczy.

ASX - banerPrzed wiosennymi przymrozkami, które szczególnie dotkliwie można było odczuć w kwietniu bieżącego roku, poleca się stosowanie preparatu ASX Krzem plus. Jest to biostymulator, który w swoim składzie zawiera krzem w postaci kwasu ortokrzemowego. W połączeniu ze środkiem ASX-Tytan plus zabezpieczania rośliny. Zabieg należy wykonać przynajmniej kilkanaście godzin przed spodziewanym obniżeniem temperatury. Natomiast po wystąpieniu przymrozku środki te wykorzystywane są jako zabiegi regeneracyjne na uszkodzone rośliny.

Biostymulatory pobudzają naturalną odporność systemiczną roślin (SAR). Odpowiedzią na zasychanie liści będzie stosowanie biostymulatorów, których dodatkiem są fenylopropanoidy, będące prekursorami kwasu salicylowego wzmacniającego rośliny. Środki te powodują, że roślina samodzielnie produkuje zwiększone ilości kwasu salicylowego, wpływając na zwiększenie nabytej odporności. W efekcie rośliny są bardziej odporne na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, mają większy wigor, wykazują się lepszą transpiracją, są bardziej odporne na atak patogenów chorobotwórczych. Kwas salicylowy dodany do produktu, jak w przypadku środka Maral, odpowiada za jego działanie systemiczne. Maral jest produktem o bardzo bogatym składzie zawierającym ekstrakt z trzech rodzajów alg morskich. Dodatkowo posiada w składzie jod, który nie tylko wabi owady zapylające, ale również wpływa na zwiększenie odporności. Warto zwrócić uwagę na zawarty w preparacie kwas alginowy i wolne aminokwasy, które wspierają pobieranie składników związanych w glebie.

Maral - banerNiezwykle ważne w uprawie winorośli będzie również uszczelnianie zabiegów ochrony fungicydowej. Idealnym produktem będzie w tym przypadku Omex Zynergy. Nowością w ofercie firmy Agrosimex są produkty Silver Mix i Silver Phos, które zawierają duże ilości srebra koloidalnego pełniącego funkcje wspomagające ochronę plantacji przy zwalczaniu patogenów. Oba preparaty można zastosować do przyspieszenia leczenia ran pogradowych i uszkodzeń mechanicznych.

Więcej na temat ochrony winorośli przed chorobami i szkodnikami, techniki mieszania produktów oraz informacje dotyczące nawożenia znajdą Państwo w poniższych linkach.

Technika wykonywania zabiegów ochrony roślin:

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here