Co na dobry start? Obowiązkowo azot i potas!

nawożenie azotem

Uprawy sadownicze takie jak grusze, wiśnie, śliwy, borówki, truskawki itp., wymagają dużych ilości azotu (N) i potasu (K), przy czym K jest pobierany w największej ilości.

Producenci owoców starają się osiągnąć wzrost plonu w postaci większej masy owoców na ha, większej liczby owoców przypadających na każde drzewo i dużych owoców przy dobrym wyrównaniu. Ważna jest również poprawa jakości i grubości skórki, koloru, lepszego wyniku w skali Brix, większej wartości TSS, kwasowości, zawartości witaminy C oraz zmniejszenia strat dzięki zwiększonej odporności na choroby. Wykazano, że nawożenie na bazie azotanu potasu (Ultrasol® K Plus do fertygacji, Qrop® K pluS i gama Qrop® Mix do zastosowania posypowego  oraz Speedfol® High K SP do zastosowania dolistnego) poprawia wszystkie wymienione powyżej parametry.

Potas (K) i azot azotanowy (N-NO3) działają synergistycznie i zwiększają skuteczność poboru wody, N, K, Ca i Mg

W wielu uprawach i wielu warunkach glebowych udowodniono, że połączenie kationu potasu (K+) z anionem azotanu (NO3) działa synergistycznie pod względem ich poboru. Ta kombinacja ładunków utrzymuje równowagę elektrochemiczną w korzeniach i roślinie. Ponieważ obydwa pierwiastki, N i K, są wykorzystywane przez drzewa owocowe w największych ilościach, kombinacja ta jest bardzo korzystna w programach fertygacji, a także w stosowaniu  posypowym nawozów granulowanych.

Inne istotne aspekty zwiększenia zawartości azotu azotanowego, w przeciwieństwie do kationu azotu amonowego (NH4+) lub nawożenia mocznikiem (przekształcającym się w amoniak), obejmują utrzymanie optymalnej wartości pH w okolicy korzeni oraz zmniejszenie antagonistycznego poboru  między dodatnim ładunkiem amonowym a innymi kationami takimi jak Ca2+ i Mg2+. Z tego powodu zastosowanie azotanu potasu w celu maksymalnej podaży ujemnie naładowanych azotanów jest idealnym sposobem optymalizacji poboru przez drzewa K+, N oraz innych kationów, Ca2+ i Mg2+. Skutkuje to zawsze większą suchą masą odzwierciedlającą się w drewnie i owocach (plon i jakość).

Składniki odżywcze K i N dostarczane przez azotan potasu są potrzebne w dużych ilościach i całkowicie przyswajalne, co zapobiega nadpodaży chlorku lub siarczanu z innych źródeł K. Pozwala to zniwelować poziomy zasolenia i skutkuje lepszym poborem wody i składników odżywczych przez korzenie (pobór osmotyczny).

Azotan potasu SQM jako niezbędne źródło zbilansowanych składników odżywczych na każdym etapie rozwoju, zapewniające wyższą skuteczność, odporność na stres i elastyczność

Rośliny wymagają zbilansowanego nawożenia podstawowymi składnikami odżywczymi, co zapobiega zarówno niedoborom, jak i nadmiarom. Jednak równowaga ta zmienia się na różnych etapach wzrostu. Jednym z głównych wskaźników, który ulega zmianie wraz z przejściem z etapu wzrostu wegetatywnego do etapu wzrostu generatywnego jest stosunek N:K. Zazwyczaj na etapie wzrostu wegetatywnego wskaźnik ten wynosi około 1,5–1:1, a na etapie wytwarzania owoców zmienia się na 1:2, a nawet 1:3.

Azotan potasu SQM (np. preparat Ultrasol® lub Qrop®) oferuje doskonały wskaźnik N:K na etapie wytwarzania owoców, kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na K, głównie ułatwiając transport fotoasymilatów takich jak cukry do rozwijających się owoców. Jednak azotan potasu jest również cennym źródłem N i K na innych etapach wzrostu. W momencie rozpoczęcia etapu wegetatywnego azotan potasu zapewnia szybką absorpcję azotu azotanowego, a także dużych ilości potasu. Jest to szczególnie ważne, gdy wskaźniki nitryfikacji pod wpływem drobnoustrojów ulegają obniżeniu w wyniku niskich temperatur lub suszy.  Później, na etapie kwitnienia i kształtowania się owoców azotan potasu stymuluje roślinę do rozpoczęcia reakcji generatywnej. Po etapie wytwarzania owoców i zakończeniu zbiorów, azotan potasu pomaga skutecznie uzupełnić rezerwy drzew potrzebne do skutecznego wzrostu po stanie spoczynku. Pośrednio azotan potasu jest również niezbędnym źródłem zapewniającym równowagę zapobiegającą nadmiarowi chlorku, siarczanu, amoniaku i problemom z tym związanym, takimi jak zasolenie lub spadek poboru Ca. Ponieważ azotan potasu jest kluczowym komponentem preparatów z gamy Qrop® Mix i preparatów Ultrasol®, zbilansowanym w poszczególnych fenofazach, uzyskuje się skuteczniejszy pobór N, P, K, Ca, Mg i S przy większej efektywności wykorzystania wody.

Każdego roku występują nieprzewidywane warunki agronomiczne, takie jak niskie temperatury, wiosenne przymrozki, susza, upały, szkodniki lub choroby, a ich częstotliwość wzrosła w ostatnich latach i prawdopodobnie wzrośnie w latach nadchodzących. Dowiedziono, że azotan potasu jako najskuteczniejsze źródło K zwiększa odporność roślin w warunkach stresu związanego z takimi zjawiskami. Potas jako główny regulator nawodnienia zwiększa odporność roślin na przymrozki i upały oraz zwiększa poziom K i Ca w tkankach roślinnych, ogólnie poprawiając odporność roślin na szkodniki i choroby, a także na obumieranie kwiatów i owoców. Poza tym azotan potasu łagodzi stres wywołany  zasoleniem, a także zwiększa pobór wody i składników odżywczych w warunkach suchych.

Zważywszy że azotan potasu SQM (gama produktów Qrop® Mix) stanowi źródło zrównoważonych mieszanek o wysokiej jakości na każdym etapie wzrostu, powinien być stosowany w dawkach dzielonych, co umożliwia zarządzanie nawożeniem z większą elastycznością w momencie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Podawanie dawek dzielonych umożliwia korektę nawożenia i dostosowanie go do warunków agronomicznych i ekonomicznych. Takie rozwiązanie pozwala przyjąć strategię defensywną i zwiększać dawki w sprzyjających warunkach. Dawki dzielone zazwyczaj zwiększają efektywność wykorzystania składników odżywczych i powodują mniejsze straty dla środowiska.

obrazek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here