Kolejny przełom w nawożeniu pozakorzeniowym wapniem w uprawach sadowniczych

jablka w sadzie

Rozwój nawożenia dolistnego, a w zasadzie nawożenia pozakorzeniowego jest bardzo dynamiczny. W porównaniu do technologii produkcji owoców w krajach zachodnich, statystycznie jako kraj stosujemy jeszcze ciągle za mało zabiegów wapniowych, a to właśnie zabiegi pozakorzeniowe łatwo przyswajalnymi formami wapnia, wpływają na ograniczenie presji wielu chorób fizjologicznych.

Zabiegi związane z pozakorzeniowym nawożeniem wapniem sadów są koniecznością, gdyż pierwiastek ten głównie poprzez ksylem transportowany jest do owoców. W sadach ma to miejsce tylko przez kilka tygodni po kwitnieniu. Potem odżywianie owoców ma miejsce głównie poprzez floem, ale wtedy wapń przegrywa w konkurencyjności z innymi pierwiastkami np. potasem, a to prowadzi do uwidaczniania się choroby fizjologicznej zwaną GPP (gorzka plamistość podskórna). Wapń zatem trafia najczęściej tylko do liści, i aby nie powstał jego deficyt w owocach, koniecznym jest jego stosowanie w formie oprysku bezpośrednio na owoce.

Najnowszym rozwiązaniem na rynku jest wspomniany już nawóz ADOB Ca IDHA. Jak sama nazwa wskazuje, zawarty w niej wapń jest w formie schelatowanej. Bardzo istotnym jest rodzaj użytego chelatu. IDHA jest bardzo bezpiecznym rozwiązaniem dolistnym. W prowadzonych obserwacjach w 2019 i 2020 roku, nie udało się zaobserwować żadnych objawów fitotoksyczności na roślinach i owocach, mimo celowego przekraczania zalecanych dawek i stężeń. Chelaty IDHA ponadto charakteryzują się bardzo szybką biodegradowalnością w środowisku naturalnym. ADOB Ca IDHA jest nawozem jednoskładnikowym przeznaczonym do tzw. dolistnego stosowania. Zawiera on w przeliczeni na CaO 10% wapnia. Jego przyswajalność jest na poziomie wielokrotnie wyższym niż z innych nawozów z uwagi na czystą postać chelatu IDHA. Postacią nawozu jest czysty i wolny od pyłu mikrogranulat. Nie jest nawozem higroskopijnym, a zatem nie zbryla się w czasie jego przechowywania. Jego uniwersalność stosowania pozwala na wykorzystywanie we wszystkich typach upraw.

PROCAM podejmując się dystrybucji produktu ADOB Ca IDHA zbadał wraz z producentem nawozu możliwość mieszania ze środkami ochrony roślin i nawozami.

ADOB Ca IDHA ze wszystkim mieszać się da.

W celu sprawdzenia stabilności przygotowano roztwory samych środków ochrony roślin oraz roztwory środków ochrony roślin z dodatkiem ADOB Ca IDHA. W analizach przyjęto dawkę cieczy roboczej jako 400 l/ha aby sprawdzić możliwość stosowania łącznego nawozu wapniowego ze śor w wysokich stężeniach W tabeli poniżej zaprezentowano potencjalne dawkowanie ADOB Ca IDHA oraz środków ochrony roślin. Dla substancji  mankozeb przygotowano dwie dawki ze względu na różne zarejestrowane dawki.

 

Lp. Nawóz Dawka kg/ha ŚOR Substancja aktywna Dawka (400 l wody)
1 ADOB
Ca IDHA
1,5 Captan 80 WDG Kaptan 1900 g/ha
2 Delan 700 WG Ditianon 750 g/ha
3 Discus 500 WG krezoksyl metylu 200 g/ha
4 Dithane NeoTec Mankozebu 2000-3000 g/ha
5 Geoxe 50 WG Fludioksonil 450 g/ha
6 Vangard 75 WG Cyprodynil 450 g/ha
7 Magic Miedź 50 WP tlenochlorek miedzi 3000 g/ha
8 Halny 200 Proguinazyd 300 ml/ha
9 Tobias-Pro 250 EW Tebukonazol 750 ml/ha
10 Helmtop 500 SC tiofanat metylu 1500 ml/ha
11 Valor 250 EC Difenokonazol 200 ml/ha
12 Luna Experience 400 SC fluopyram + tebukonazol 750 ml/ha
13 Coragen 200 SC Chlorantraniliprol 175 ml/ha
14 Zoom 110 SC Etoksazol 450 ml/ha
15 Tazer 250 SC Azoksystrobina 1000 ml/ha
16 Carnadine 200 SL Acetamipryd 200 ml/ha
17 Zato 50 WG Trifloksystrobina 200 mg/ha

Ze względu na  domniemane powiązanie trwałości środków ochrony roślin w zależności od twardości wody postanowiono określić także mierzono pH wszystkich przygotowanych roztworów, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp Środek Ochrony Roślin pH
ŚOR ŚOR + CaIDHA
1 Captan 80 WDG 7,77 8,29
2 Delan 700 WG 7,38 8,22
3 Discus 500 WG 7,48 8,29
4 Dithane NeoTec (dawka 2000 g/ha) 7,41 7,81
4’ Dithane NeoTec (dawka 3000 g/ha) 7,36 7,85
5 Geoxe 50 WG 7,57 8,31
6 Vangard 75 WG 7,64 8,31
7 Magic Miedź 50 WP 7,65 8,89
8 Halny 200 7,72 8,30
9 Tobias-Pro 250 EW 7,70 8,29
10 Helmtop 500 SC 7,65 8,32
11 Valor 250 EC 7,72 8,32
12 Luna Experience 400 SC 7,71 8,32
13 Coragen 200 SC 7,77 8,32
14 Zoom 110 SC 7,76 8,31
15 Tazer 250 SC 7,83 8,32
16 Carnadine 200 SL 7,76 8,32
17 Zato 50 WG 7,81 8,32

 

Stabilności przygotowanych roztworów sprawdzana była nie tylko na podstawie zwykłej prostej obserwacji. Oznaczono także zawartość wapnia za pomocą techniki ICP przygotowując odpowiednie rozcieńczenia z przefiltrowanego roztworu. Wapń oznaczono w trzech różnych terminach. Pierwszy pomiar zawartości wapnia dokonano zaraz po przygotowaniu roztworów, kolejny pomiar po 3 godzinach oraz po 24 godzinach. Roztwory przygotowano na wodzie wodociągowej, w której zawartość wapnia wynosiła 87,12 ppm.

Lp. Środek Ochrony Roślin Stężenie wapnia

[ppm]

Od razu po przygotowaniu Po upływie 3h Po upływie 24h
1 Captan 80 WDG 356,21 355,18 352,56
2 Delan 700 WG 358,11 357,03 354,76
3 Discus 500 WG 361,03 360,11 356,93
4 Dithane NeoTec (dawka 2000 g/ha) 359,00 358,50 354,14
4’ Dithane NeoTec (dawka 3000 g/ha) 370,99 370,09 368,76
5 Geoxe 50 WG 361,04 360,32 356,13
6 Vangard 75 WG 363,56 362,99 359,75
7 Magic Miedź 50 WP 359,34 356,87 354,98
8 Halny 200 364,89 364,12 360,52
9 Tobias-Pro 250 EW 363,36 362,33 360,91
10 Helmtop 500 SC 370,22 369,98 368,40
11 Valor 250 EC 358,34 357,65 355,50
12 Luna Experience 400 SC 364,06 363,18 360,07
13 Coragen 200 SC 370,15 369,75 367,80
14 Zoom 110 SC 360,48 359,46 356,56
15 Tazer 250 SC 363,25 362,88 360,33
16 Carnadine 200 SL 360,03 359,12 355,76
17 Zato 50 WG 357,68 356,87 353,80

 

Wniosek jaki można stwierdzić jest jeden: można mieszać w podanych dawkach zaprezentowane środki ochrony roślin i nawozy fungistatyczne z produktem ADOB Ca IDHA. Roztwory są stabilne w czasie i nie wytrąca się z mieszaniny wapń, co oznacza że substancja czynna środka nie wchodzi w reakcję z nawozem.

W kolejnych testach wykonywane zostały mieszaniny ADOB Ca IDHA z wieloma produktami firmy BASF.  W tych doświadczeniach sprawdzano stabilność mieszanin przy dawkach 0,5-2 kg/ha ADOB Ca IDHA: 

Delan 700 WG + ADOB Ca IDHA = roztwór stabilny w pełnym zakresie dawek.

Delan Pro + ADOB Ca IDHA  = ditianon stabilny w pełnym zakresie dawek. Przy wyższych stężeniach obserwuje się ubytek 20-25% wapnia reagującego z fosfonianem.

Mythos 300 SC + ADOB Ca IDHA = wapń stabilny. Wraz ze wzrostem stężenia obserwuje się ubytek pirymetanilu wynikający z pH roztworu (zastosować kondycjoner wody).

Signum 33 WG + ADOB Ca IDHA = roztwór stabilny w pełnym zakresie dawek.

Bellis 38 WG + ADOB Ca IDHA = roztwór stabilny w pełnym zakresie dawek.

Delan 700 WG + Mythos 300 SC + ADOB Ca IDHA = Wapń i Ditianon stabilne w pełnym zakresie dawek. Wraz ze wzrostem stężenia obserwuje się ubytek pirymetanilu wynikający z pH roztworu (zastosować kondycjoner wody).

Okazuje się, że ADOB Ca IDHA będzie mógł być łączony najprawdopodobniej z większością produktów biologicznych. Pierwsze przetestowane próby potwierdziły, że z pozoru niskie dawki nawozu nie uszkadzają rozwoju przyjaznych bakterii, ale ta pozornie niska dawka nawozu wnosi na tyle dużą dawkę wapnia, że wzmocnione są na tyle ściany komórkowe będą odporniejsze na działanie wielu patogenów.

Ostatnią grupą badanych pod kątem mieszalności produktów były produkty z serii AVALON.

Okazuje się, że seria nawozów dedykowana do sadów pestkowych jest już tak skonstruowana, że mimo, iż w swym składzie AVALON PESTKA posiada już chelat Ca IDHA, to można go jeszcze dodatkowo dołożyć. Nawozy AVALON jabłoń, grusza są tak przygotowane, że nie można ich już modyfikować, są bardzo mocno skoncentrowane. Obecnie nie zalecamy łączyć ADOB Ca IDHA z nietestowanymi dolistnymi nawozami NPK. Jesteśmy w trakcie badań mieszalności z nawozami i wkrótce podzielimy się z Państwem wynikami.

 

Poniżej prezentujemy dokumentację zdjęciową przygotowanych roztworów. Po lewej stronie każdego zdjęcia znajduje się roztwór środka ochrony roślin z wodą, a po prawej roztwór środka ochrony roślin z wodą i dodatkiem nawozu ADOB Ca IDHA. Po wykonaniu wielu prób, stwierdzić można, że hasło – ADOB Ca IDHA ze wszystkim mieszać się da – będzie idealne dla tego rozwiązania.

Krzysztof Gasparski, PROCAM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here