Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 10/2021

  Cena: 14 zł

  Między innymi w numerze:

  • Europejski rynek jabłek
  • Sytuacja w sadach
  • Pozbiorcza ochrona przed chorobami przechowalniczymi

  Temat numeru

  • Jabłkowy poker – czyli czemu nie mamy rzetelnych danych o zbiorach jabłek w Polsce?
  • Gdzie (owocowo) jesteśmy w Europie i na świecie?
  • Europejski rynek jabłek
  • Trendy na rynku jabłek szacunkowe prognozy Prognosfruit 2021

  Ekonomia

  • Każdy chce zarobić
  • Bolączki polskiego handlu jabłkami
  • Problemy ukraińskiego giganta

  Agrotechnika

  • Zabiegi dolistne
  • Sytuacja w sadach w sezonie 2021
  • Z ekologią za pan brat
  • Sadowniczy nieużytek w nowym wcieleniu
  • Nowe odmiany czereśni (cz. I). Odmiany wczesne
  • Co w nauce piszczy, czyli Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie Ogrodnictwa (cz. II). Na straży bioróżnorodności

  Ochrona

  • Nowa choroba przechowalnicza jabłek
  • Pozbiorcza ochrona owoców przed chorobami przechowalniczymi
  • Jak ograniczyć negatywne skutki zalania sadów owocowych?

  Nawożenie

  • Nawożenie doglebowe

  Mechanizacja

  • Zbiór jabłek przemysłowych
  • Sprawdzone i nowe rozwiązania (cz. I)
  • Nowości na rynku maszyn