Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD 7/2021

  MPS Sad 7/2021 - okładka
  Cena: 14 zł

  Między innymi w numerze:

  • Czy grusze mogą być dobrą alternatywą dla jabłoni?
  • Nowe odmiany wiśni (cz. I)
  • Owocówki i zwójkówki liściowe
  • Metoda pomiaru wilgotności gleby
  • Raz na wozie, raz pod wozem

  AGROTECHNIKA

  • POSTAWILI NA ‘GOLDEN DELICIOUS’ – Justyna Dobrosz

  WIADOMOŚCI InHort

  • MUSZKA PLAMOSKRZYDŁA: CZY MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ INWAZJI? – Mgr Agnieszka Głowacka
  • NOWE ODMIANY WIŚNI (CZ. I) – Mgr. inż. Agnieszka Głowacka

  OCHRONA

  • OCHRONA SADÓW PRZED SZKODNIKAMI LATEM (CZ.I) – Mgr. inż. Wojciech Piotrowski
  • BIOPRODUKTY W OCHRONIE SADÓW PRZED SZKODNIKAMI (CZ. II) – Dr hab. Barbara H. Łabanowska

  NAWOŻENIE  

  • WAPŃ, PIERWIASTEK NIEZBĘDNY DLA ROŚLIN SADOWNICZYCH – Dr inż. Anna Ambroszczyk
  • STRES W TEORII – Marcin Oleszczak
  • METODY POMIARU WILGOTNOŚCI GLEBY – Dr. Krzysztof Klamkowski. Prof. dr hab. Waldemar Treder

  MECHANIZACJA 

  • OPRYSKIWACZE DWUWENTYLATOROWE – Dr. inż Jacek Skudlarski
  • KTO BĘDZIE ZBIERAŁ JABŁKA? – Prof. dr. hab. Ryszard Hołownicki
  • MECHANICZNA OCHRONA W SADACH (CZ. II) – Dr inż. Adam Strużyk

  EKONOMIA

  • RAZ NA WOZIE, RAZ POD WOZEM – Dr Paweł Kraciński
  • W INTERESIE SADOWNIKÓW JEST UZDROWIENIE RYNKÓW HURTOWYCH – Karol Pajewski